Voorstellen NOJG aan Staatssecretaris M van Dam voor consultatieronde uitvoeringsregelgeving Wet Natuurbescherming

De Staatssecretaris van Economische Zaken  Martijn van Dam, heeft de uitvoeringsregeling voor de Wet natuurbescherming ter consultatie ook aangeboden aan de NOJG en andere steakholders, waar hij om een reactie vraagt voor 3 maart 2016.

De NOJG heeft hierop haar opmerkingen en voorstellen ingediend, na overleg met de andere betrokken partners, zoals de Jagersvereniging, Federatie Particulier Grondbezit, Faunabeheereenheden Nederland en de Platteland Alliantie Nederland.

Tevens heeft de NOJG gereageerd op een bijgevoegde brief van het Interprovinciaal Overleg met een voorstel voor aanwijzing van vang- en dodingsmiddelen voor vogels in het besluit.

Zie de bijlage:Reactie NOJG op de concept uitvoeringsregeling WNb febr 2016 en brief IPO

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.