Voortschrijdend inzicht Vogelgriep. 7 december 2016.

cropped-cropped-cropped-Logo-NOJG-220x150-e1441443825123.jpg

Recent heeft er onder meer overleg plaatsgevonden met de deskundigen van NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. )

Er blijkt grote onduidelijkheid te zijn op het punt van de interpretatie van de begrippen

Verjagen, verstoren en verontrusten.

Daarom enige nadere informatie.

  1. De staatssecretaris heeft de jacht niet gesloten verklaard. Alleen voor het waterwild is er een jachtverbod. De geldende ontheffingen en vrijstellingen zijn ingetrokken.
  2. Er kan dus in Nederland gejaagd worden en dat wordt ook in vrijwel alle landsdelen gedaan.
  3. De boer kan met verwijzing naar de formulering verjaging toepassen. Hij lijdt de schade van onder meer de ganzen, maar kan geen beroep doen op schadevergoeding.
  4. De redenering, die naar ons oordeel volstrekt in het verlengde ligt van de ganzen verjaagregeling zoals die gangbaar is in Nederland, is dat naast de boer de ganzenschadebestrijding uitgevoerd wordt in afstemming met en in opdracht van de boer door de schadebestrijder/jager, uiteraard zonder geweer.
  5. De “deskundigen” van de NVWA zijn van oordeel dat dit niet kan en dat de jager/schadebestrijder kennelijk een ander soort mens is dan de boer en vele anderen, die op het platteland vertoeven. Men is de mening toegedaan, dat als er 1 eend opvliegt, die als gevolg van de aanwezigheid van een jager, ook al draagt hij geen geweer, strafbaar is. Jagers zijn dus de enige partij in het buitengebied die door een verbod wordt ingeperkt in haar activiteiten
  6. Wij NOJG verzoeken de Staatssecretaris hier op duidelijkheid over te verschaffen over de interpretatie van de regeling omdat er overheidswillekeur dreigt en dit ernstige gevolgen kan hebben, daar bij een overtreding automatisch het intrekken van de jachtakte voor twee jaar kan hebben.
  7. Er moet op korte termijn duidelijkheid komen over het vraagstuk van verjagen en verstoren, als ook over de instructie die de toezichthoudende ambtenaren hebben gekregen. De regeling moet duidelijk zijn voor de jager. Wij verwijzen naar onze brief gericht aan de Staatssecretaris, waarin ook een aantal voorbeelden betreffende de verstoringsthematiek.

Advies:

  1. In het licht van de toenemende onduidelijkheid adviseren wij op in afwachting van de reactie van de Staatssecretaris voorlopig niet te jagen in gebieden waar mogelijkerwijs waterwild voorkomt.
  2. Wij herhalen daarnaast: jaag bij twijfel niet.

 Voor de goede orde wijzen wij erop dat aan de informatie geen rechten ontleend kunnen worden.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.