Vos bedreigt weidevogelstand in Noordwest-Overijssel

In delen van Noordwest-Overijssel is het aantal nesten van weidevogels dat succesvol uitkomt alarmerend laag. Dat blijkt uit een uitgebreid predatieonderzoek dat in opdracht van Agrarisch Natuur Collectief Noordwest Overijssel in 2016 en 2017 uitgevoerd is in 3 Overijsselse gebieden. Afhankelijk van het gebied en de weidevogelsoort wordt 44% tot 67% van de legsels opgegeten. Ongeveer 70% van de gepredeerde nesten wordt door de vos leeggehaald. Collectief Noordwest Overijssel roept provincie en gebiedspartijen op om samen aan de slag te gaan met het terugdringen van de predatie.

Het door Altenburg&Wymenga uitgevoerde onderzoek vond plaats in de gebieden Staphorsterveld, Tolhuislanden en Lierderbroek. Betrokken weidevogelvrijwilligers hebben binnen het onderzoek het verloop van vele nesten gevolgd en camera’s geplaatst bij 140 nesten. Aan de hand van deze beelden kon het resultaat van het nest en de predator vastgesteld worden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de vos veruit het grootste aandeel heeft in de predatie van weidevogellegsels. Ongeveer 70% van de gepredeerde nesten wordt door de vos leeggehaald. Naast de vos is lokaal ook predatie door zwarte kraai en steenmarter vastgesteld. Opvallend was het vastleggen van de das als predator van enkele nesten in het Lierderbroek.

Het lage nestsucces als gevolg van de hoge predatiedruk zet de weidevogelpopulaties in West-Overijssel onder druk. Het Collectief Noordwest Overijssel gaat daarom de komende maanden aan de slag met het verbeteren van het leefgebied voor weidevogels. Hierbij wordt ingezet op het realiseren van meer natte graslanden en kruidenrijk grasland en het weghalen van begroeiing en andere schuilplekken voor roofdieren. Het opstellen van een predatiebeheerplan per gebied maakt hier ook nadrukkelijk deel van uit. Het Collectief Noordwest Overijssel roept gebiedspartijen op om samen te werken in het terugdringen van de predatie.

Zie voor meer informatie het rapport Predatie en predatoren bij weidevogels Noordwest-Overijssel op de site van het Agrarisch Natuur Collectief Noordwest Overijssel.

bron: Agrarisch Natuur Collectief Noordwest Overijssel, 30/01/18

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.