Vrijdag 10 juni rondetafelgesprek over wilde zwijnen in Brabant

rotte wilde zwijnen bosrand

Op 10 juni organiseren Provinciale Staten van Noord-Brabant een rondetafelgesprek over wilde zwijnen. De Staten willen door het gesprek, waarvoor 8 deskundigen zijn uitgenodigd, een compleet en goed onderbouwd beeld krijgen van de thematiek, de problematiek en de potentiële oplossingen.

De provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken kondigden een jaar geleden het Brabantse voornemen aan om de nulstand voor wilde zwijnen los te laten. De provincie wil in plaats van de nulstand maatregelen nemen om de populatie beheersbaar te maken.

Het voornemen van de provincie en het Rijk stuit op weerstand van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), die stelt dat het loslaten van de nulstand voor wilde zwijnen in strijd is met de afspraken die zij met het ministerie hebben gemaakt in het Diergezondheidsfonds. In die afspraken staat juist dat de overheid en de sector inzetten op handhaving van het nulstandbeleid, aldus de POV.

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben 8 experts uitgenodigd:

  • Alexander Bolomey, Lobbyist Dierenbescherming
  • Thomas van Geelen, WildBeheerEenheid
  • Jeannette van de Ven, Bestuurslid ZLTO
  • Geert Groot-Bruinderink, Ecoloog Alterra Wageningen UR
  • Jozef Keulartz, Professor filosofie Wageningen universiteit
  • Mart de Jong, Professor Kwantitatieve veterinaire epidemiologie Wageningen UR
  • Kees Bastmeijer, Professor Natuurbehoud en Waterwetgeving Universiteit van Tilburg
  • Elisabeth Ruijgrok, Adviseur omgevingseconomie Witteveen & Bos

De bijeenkomst vindt plaats van 11.00-12.30 uur in de Statenzaal van het provinciehuis. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om op de publieke tribune als toehoorder aan te schuiven.

bron: Pigbusiness, 08/06/16 / Provincie Noord Brabant, 03/06/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.