Waalse regering wil jacht op wilde zwijnen sterk opvoeren + update AVP

De Waalse minister van Landbouw, Collin, stelt voor om de populatie wilde zwijnen in Wallonië binnen 2 jaar te halveren. In de zones waar nu Afrikaanse varkenspest voorkomt moeten alle wilde zwijnen worden gedood. Voor dit seizoen wil de Waalse regering buiten het gebied dat wordt getroffen door Afrikaanse varkenspest de jachtdoelstelling met 30% verhogen. In augustus volgend jaar zullen de maatregelen opnieuw worden bekeken, om te bepalen of er aanpassingen nodig zijn.

Collin wil de maatregelen nemen om te bewerkstelligen dat er geen wilde zwijnen meer leven ten noorden van de Samber en Maas. Hij wil de jacht op wilde zwijnen ook ‘s nachts toelaten. Verder is de minister niet van plan om regels op te leggen over lokvoedsel dat jagers voor wild gebruiken, maar wil hij een rondetafelbijeenkomst organiseren om hierover een akkoord te bereiken.

bron: De Standaard, 28/11/18


Afrikaanse varkenspest België: 181 besmette wilde zwijnen, zones herzien

Sinds 13 september zijn bij 181 wilde zwijnen aangetroffen in de regio van Etalle in de provincie Luxemburg besmettingen ontdekt met Afrikaanse varkenspest. Op 14 september werd door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en het Waals gewest rond de besmettingen een besmette zone afgebakend. In overleg met de Europese Commissie is besloten de besmette zone te herzien en te vervangen door twee aparte zones: een zone I en een zone II.

De zone II, de zone waar de besmette wilde zwijnen zich bevinden, is geheel gelegen in de oude besmette zone. De zone I is een bufferzone die de zone II volledig omringt en die een deel van de oude besmette zone bevat alsook een nieuwe zone ten noorden van de besmette zone.

In deze zones I en II zijn maatregelen van toepassing voor zowel wilde zwijnen als gedomesticeerde varkens, in overeenstemming met de Europese wetgeving. Wat betreft de gedomesticeerde varkens zijn er in feite alleen maatregelen van toepassing in de zone I noord gezien de varkens in de zone II en de zone I zuid al geruimd werden en herbevolking verboden is. De maatregelen in de zone I noord zullen van toepassing zijn de dag dat het Besluit van de Europese Commissie officieel wordt bekendgemaakt. In de huidige situatie is er geen sprake van ruiming van gedomesticeerde varkens in deze zone.

Zie voor meer informatie, waaronder een kaart met de 2 nieuwe zones, de site van het FAVV.

bron: FAVV, 26/11/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.