Waarom het belangrijk is een nulmeting te hebben voor de ziekte van Lyme?

Bij de diagnose van een Lyme-infectie wordt gekeken of u antistoffen tegen deze ziekte in uw bloed heeft. Er wordt dan gekeken of de aanwezige antistoffen boven de afkapwaarde uitkomen. Is dit het geval dan, heeft u waarschijnlijk een nieuwe infectie opgelopen. Alleen hoeft dit niet altijd het geval te zijn.

Waarom het belangrijk is om een nulmeting te hebben?

In onderstaande tabel ziet u het antistoffenprofiel van drie mensen met het LymePaspoort van Innatoss. Alle drie hebben zij een nulmeting gedaan. Vervolgens zijn zij na een tekenbeet opnieuw gemeten.

De uitslag van meneer Smit: duidelijk positief

Meneer Smit had bij de nulmeting nog geen antistoffen tegen de ziekte van Lyme. Bij de vervolgmeting na de tekenbeet zijn de antistoffen gestegen. Meneer Smit is dus overduidelijk positief en heeft dus zeer waarschijnlijk een Lyme-infectie opgelopen.

De uitslag van mevrouw de Vries: wel positief, geen nieuwe infectie

Bij de nulmeting had mevrouw de Vries al antistoffen tegen de ziekte van Lyme in haar bloed. De waarde van de antistoffen kwam toen al boven de zogenaamde afkapwaarde (de zwarte stippellijn in onderstaande tabel). Bij de vervolgmeting na de tekenbeet is dit ook het geval. Mevrouw de Vries lijkt dus een nieuwe infectie te hebben opgelopen, omdat de waarde boven de afkapwaarde uitkomen. Alleen omdat de antistoffen stabiel blijven, lijkt er geen sprake te zijn van een nieuwe Lyme-infectie.

De uitslag van meneer Bos: niet positief, maar mogelijk wel een nieuwe infectie

De resultaten van de nulmeting laten zien dat meneer Bos nog geen antistoffen had. Bij de vervolgmeting zijn de antistoffen van meneer Bos gestegen. Alleen komen deze niet boven de afkapwaarde uit, wat zonder nulmeting niet zou duiden op een nieuwe infectie. De stijging lijkt echter te wijzen op een mogelijke infectie. Daarom wordt er 6-8 weken nogmaals een test uitgevoerd om te kijken of de antistoffen verder gestegen zijn. Is dit het geval, dan wordt meneer Bos naar de huisarts doorverwezen, met advies voor verder onderzoek.

Gebeten door een teek en nog geen nulmeting? Direct doen!

Ook direct na een tekenbeet kan het LymePaspoort uitkomst bieden. Het duurt een aantal weken voordat uw lichaam antistoffen gaat aanmaken tegen die ziekte van Lyme. Laat u zich direct testen na een tekenbeet, dan weet u de waarde van uw antistoffen van voordat gebeten bent. Vervolgens laat u zich na 4-6 weken opnieuw testen. Als u antistoffen gestegen zijn, dan heeft u waarschijnlijk een Lyme-infectie opgelopen.

Voor meer informatie over het LymePaspoort kunt u terecht op de website: www.innatoss.com

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.