• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Waarschijnlijk nieuwe wolvenparen op de Veluwe.

Tussenrapportage wolf mei – juli 2021

Namens de provincies volgt BIJ12 de activiteit van de wolf in Nederland. Hiervan wordt elke drie maanden een rapportage gemaakt. Het verslag over de periode 1 mei – 31 juli 2021 is vandaag gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat in deze periode 866 meldingen van (vermoedelijke) sporen van wolven zijn gedaan.

 
De meldingen van wolvenwaarnemingen kwamen binnen bij het Wolvenmeldpunt van BIJ12, waarvan de uitvoering is belegd bij de Zoogdiervereniging. Bij 148 meldingen is op basis van bewijsmateriaal – zoals DNA-onderzoek – duidelijk geworden dat het daadwerkelijk om een wolf ging.
 
Verder is in het verslag te lezen dat in de roedel op de Noord-Veluwe dit voorjaar – voor het derde jaar op rij – welpen zijn geboren. In een eerder bericht werd melding gemaakt van vier welpen. Inmiddels blijken er op basis van camerabeelden ten minste zes jongen geboren te zijn.
 
Op de Veluwe lijkt het erop dat er – naast de bestaande roedel op de Noord-Veluwe – nog twee indicaties zijn van paarvorming (noordelijk deel Noord-Veluwe en Midden-Veluwe). Ook in Fryslân en Drenthe was de wolf actief. De wolf werd er enkele keren waargenomen. Ook werden op verschillende locaties schapen door een wolf gedood. Op 28 mei werd wolf GW2362m na korte aanwezigheid in Drenthe en Friesland doodgereden op de N381 in het Drents Friese Wold.
 

Wolvendata (schademeldingen en cijfers)

Direct naar de laatste schademeldingen- en cijfers en de bijbehorende DNA-uitslagen van de afgelopen periode? Bekijk dan onze pagina wolf.

Samenwerking

BIJ12 is de organisatie die namens provincies de beleidsuitvoering van het dossier van de wolf verzorgt. Dit heeft onder andere betrekking op monitoring en afhandeling van tegemoetkoming in schade. Dit bericht is tot stand gekomen met medewerking van Zoogdiervereniging (monitoring Wolvenmeldpunt), Wageningen University & Research (WENR, DNA-analyses) en het CEwolf consortium (Centraal Europese wolvenpopulatie, internationale uitwisseling genetische data).

 

bron: BIJ12, 14/09/2020
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.