• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Waarschuwingssystemen voor wild in Friesland niet goed toepasbaar

Waarschuwingssystemen voor wild zijn in Friesland niet goed toepasbaar zijn. Deze systemen zijn geschikt voor specifieke plekken op 80 kilometer-wegen in vrij dicht beboste en afgerasterde gebieden waar veel wild oversteekt. Dergelijke situaties komen in Friesland niet voor. Dat blijkt uit een onderzoek naar aanrijdingen met wild dat de provincie liet uitvoeren.

In Friesland is onderzoek gedaan naar aanrijdingen met dieren en het toepassen van maatregelen om dergelijke aanrijdingen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij is onder andere gekeken naar de mogelijkheid voor toepassing van wildwaarschuwingssystemen. Daarnaast is onderzocht of de monitoring van aanrijdingen met dieren verbeterd kan worden.

Om de monitoring van aanrijdingen met dieren te kunnen verbeteren kan gebruik gemaakt worden van de Faunabeheereenheid Friesland en de afdeling Waterstaat van de provincie Friesland. Het koppelen van de bestanden van deze partijen is momenteel de beste manier om de monitoring van aanrijdingen met dieren te verbeteren. Daarvoor moeten er wel afspraken gemaakt worden om de koppeling zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Er is in de literatuur een scala van mitigerende maatregelen voor aanrijdingen met dieren te vinden. Uit de maatregelen zijn 8 maatregelen gekozen die op basis van de literatuur voor de provinciale wegen in Friesland het beste in aanmerking komen. Voor 100 kilometer- en 80 kilometerwegen is er, afhankelijk van de aard en dichtheid van de beplanting langs de weg een overzicht gemaakt van toe te passen maatregelen. Het meest effectief is om meerdere maatregelen toe te passen. Voor een aantal locaties zijn concrete maatregelopties voorgesteld.

Zie voor meer informatie het rapport Onderzoek Aanrijdingen met wild 2019

bron: Provincie Friesland, 19/03/19

Reacties zijn gesloten.