• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Wasbeer wordt in Limburg afgeschoten om te voorkomen dat het dier zich vestigt

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg stemt in met het afschieten van wasberen.

De provincie Limburg  geeft aan dat het opvangen en steriliseren van de wasberen, door de stichting Ark, veel de duur en omslachtig is voor alle betrokken faunabeheerders.

Vangen van deze invasieve exoten is te duur en niet effectief.

Verder is er een Europese opdracht om de wasbeer als invasieve exoot zoveel mogelijk te beletten om zich in de Europese landen te vestigen. Zo moet worden voorkomen dat het dier zich definitief in de provincie vestigt. Het provinciebestuur stelt vast dat de wasbeer vanuit Duitsland oprukt en vreest gezondheidsrisico’s en overlast. In Duitsland worden ook deze exoten bestreden en daar blijkt dat vangen en daarna doden, de meest effectieve wijze is om de stand zo klein mogelijk te houden.

Limburg kent inmiddels een populatie van meer dan 100 wasberen. Het dier komt van nature niet voor in Nederland en dat verplicht de provincie tot het nemen van maatregelen. 

Wasbeer in Duitsland

Wasberen kwamen in 2017 voor in Duitsland in meer dan de helft van de gebieden dit is een verdubbeling in elf jaar tijd. Net als bij de wasbeerhond en  de nertsen is het belangrijkste leefgebied het noordoosten van Duitsland. Deutsche Jagd Verein (DJV) vraagt daarom om inzet van vangmiddelen zo aan de EU-eisen voor invasieve soorten te kunnen voldoen.

De wasbeer is een diersoort uit Noord-Amerika en verspreidt zich snel in een paar jaar tijd in Duitsland en de nu ook in de omringende landen. Ten opzichte van 2006, is het verspreidingsgebied meer dan verdubbeld:

  • Ongeveer 56 % van de jachtgebieden in Duitsland 2017 is hun voorkomen gerapporteerd. De Wasbeer komt vooral veel voor in het Oosten van Duitsland:
  • Jagers uit Saksen-Anhalt hebben de wasbeer in 94% van hun jachtvelden waargenomen, gevolgd door
  • Brandenburg (89%),
  • Saksen-Anhalt (76%) en
  • Mecklenburg-Vorpommern (68%) en in
  • Hessen (86%).

Wasbeerstand in Duitsland:

groeide in 2006 tot 2007 landelijk met 110%.en de verspreidingsgebieden namen met liefst 450% toe.

Bijzonder dramatisch is de verspreiding van kleine wasberen in Saksen-Anhalt:

  • Binnen 11 jaar, heeft de wasbeer zijn leefgebied in 2017 uitgebreid met maximaal 345%.
  • Mecklenburg-Vorpommern volgt met een toename van 323%, dan volgt
  • Saksen-Anhalt met een toename van 117%.

Een totaal gebied met een totale oppervlakte van bijna 13 miljoen hectare is bij de controle betrokken geweest, dit is ongeveer 40% van de totale jachtgebieden in Duitsland volgens

het Wild Informatie Systeem van de Bundeslanden in Duitsland. Dit is op initiatief door het Duitse Jagdverband (DJV) samen met haar regionale jagersverenigingen twee decennia geleden ontwikkeld.

De Vangjacht is noodzakelijk

De Europese Unie roept op tot een effectief beheer van de soorten die voorkomen in de lijst van invasieve soorten – met inbegrip van de wasbeer.

Levend vangen en doden van de wasbeer, wasbeerhond en nerts door specialisten wordt aanbevolen als een beproefd middel.

Volgens de rapportage in het Wild Informatie Systeem werd 36% van de gedode wasberen in 2017 gevangen.

Tegen deze achtergrond heeft de DJV  om een “duidelijk standpunt” gevraagd van de politici en natuurbeschermers voor de vallenjacht.

Zonder dit vereiste standpunt van EU-zijde, is een effectieve vermindering van wasbeerstand niet mogelijk. Bovendien dienen er voor alle Bundeslanden, de zelfde normen voor de uitvoering van de EU-verordening betreffende het beheer van invasieve soorten te gelden.

Wasberen kennen immers geen grenzen, dus moet de beperkingen op de vallenjacht, zoals het volledig verbod dat in Berlijn geldt worden opgeheven. Dit geldt ook voor de gesloten seizoenen, zoals in Hessen. De ouderdier-bescherming is volgens de DJV voldoende.

Reacties zijn gesloten.