Waterschap Noorderzijlvest zet als eerste de drone in voor nestinspecties voordat er gemaaid wordt.

Sinds vorige week inspecteert waterschap Noorderzijlvest een aantal van haar watergangen en taluds, voorafgaand aan het maaien, met behulp van drones. De drones worden uitgerust met warmtebeeldcamera’s en inspecteren zo de kant van de watergangen op nesten van watervogels die vervolgens gespaard kunnen blijven. Deze nieuwe manier van ´voorlopen´ wordt opgezet met het bedrijf Eyewings en betreft in eerste instantie een pilot. Na bewezen geschiktheid zal de methode verder uitgebouwd en mogelijk toegepast worden in het gehele beheergebied.

Door het veranderende klimaat merkt Noorderzijlvest dat sommige watergangen in het broedseizoen vaker schoongemaakt moeten worden om droge voeten te houden of om voldoende water aan te voeren in tijden van droogte. Het onderzoek met drones kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. Tijdens de inspectie vliegt de drone op ongeveer 20 meter hoogte boven de watergang en scant de watergang met behulp van warmtesensoren. Vervolgens wordt door middel van een hiervoor door Eyewings ontwikkelde app aan de maaier doorgegeven waar de nesten zitten.

Voorlopen is verplicht op basis van de gedragscode van waterschappen en de Wet Natuurbescherming en is een voorzorgsmaatregel om in het broedseizoen (voor 15 juli) te kunnen maaien. Het voorlopen van de watergangen met behulp van drones onderstreept de visie van het waterschap om vooruitstrevend en innoverend te werken.

bron: Waterschap Noorderzijlvest, 05/07/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.