Website Landelijk Meldpunt Faunaschade is vernieuwd

BIJ12 logoPERSBERICHT 

De website van het Landelijk Meldpunt Faunaschade is vernieuwd. Op 11 december 2015 is de lancering. De website faunaschade.nl is nu gebruiksvriendelijker. Daarnaast kunnen meldingen nu steekproefsgewijs gevalideerd worden.

Het doel van het meldpunt is om een totaalbeeld van de schade door wilde dieren in Nederland vroegtijdig inzichtelijk te maken. De provincies, faunabeheereenheden en het Faunafonds gebruiken deze informatie ter onderbouwing van beleid, faunabeheerplannen en ontheffingen, waarmee schade voorkomen en bestreden kan worden. Hierdoor kan grotere schade worden voorkomen doordat er in een vroeg stadium al maatregelen genomen kunnen worden. De meldingen worden vanaf nu ook gevalideerd. Het Faunafonds zal dit steekproefsgewijs doen en vervolgens waarde toekennen aan de data.

Gebruiksvriendelijker

De website is ook gebruiksvriendelijker gemaakt. In ongeveer tien simpele stappen kan de schade gemeld worden en eventueel foto’s toegevoegd worden. De website is tot stand gekomen in samenwerking met de faunabeheereenheden en de Klankbordgroep Grondgebruikers en is in oktober en november door hen getest. Theo Witjes, lid van de Klankbordgroep, vindt de vernieuwde website echt een verbetering: “De nieuwe website ziet er veelbelovend uit. Veel duidelijker. Ik hoop dat boeren hierdoor echt vaker schade gaan melden, ook als het niet meteen tot een tegemoetkoming in de schade leidt. Een goede, betrouwbare inventarisatie is belangrijk”. Iedereen in Nederland kan schade melden. Of dit nu om gewasschade gaat of om autokabels die stukgebeten zijn door marters.

Tegemoetkoming
Naast schademeldingen kunnen er aanvragen worden gedaan voor een tegemoetkoming in de schade bij het Faunafonds. Grondgebruikers en jachthouders kunnen ook machtigingen aanvragen voor het gebruik van ontheffingen in het kader van beheer en schadebestrijding bij de provinciale faunabeheereenheid, behalve in de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland.

De nieuwe website is tot stand gekomen door input van de Klankbordgroep Grondgebruikers met leden van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk