Vogelbeschermers en jagers luiden noodklok

vos in de ochtend

Dalen / regio – De vossenstand loopt uit de hand. In deze omgeving zijn nog nooit zoveel vossen aangetroffen. Alle dieren die op de grond broeden en/of leven, zijn een prooi voor de vos.

De jagers proberen een natuurlijk evenwicht te realiseren door de vossenstand op een peil te brengen dat de invloed op de fauna acceptabel is. Staatsbosbeheer staat de vossenjacht in Dalerveen en Dalerpeel niet toe. Vogelbescherming, Dierenbescherming en Partij voor de Dieren willen geen jacht op de vos. Daardoor zal de vossenstand nog explosiever stijgen, aldus wildbeheer.

wulp- weidevogel bij uitstek

de wulp

Weidevogelbeschermers zien dat veel legsels niet uitkomen. Daarin heeft de vos een groot aandeel. Ondanks alle inzet lukt het niet de weidevogels te behoeden voor een achteruitgang in aantallen. Wildbeheer ziet een tweeledige oplossing voor behoud van de vogels. `Ten eerste moet men maatregelen treffen om de biotoop voor deze dieren te verbeteren of te realiseren. Ten tweede moet men de predatoren, met name de vos, beheren zodat een populatie ontstaat die past bij het cultuurlandschap. Om de biodiversiteit te beschermen is het nodig om de vos intensief te bejagen.

Praktijkmensen, zoals weidevogelbeschermers en jagers, die regelmatig in het veld aanwezig zijn, kunnen u vertellen dat op veel plaatsen bijna geen vogels meer te horen zijn.’

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk