Wijziging jachtaansprakelijkheidsverzekering

logo Concordia De Keizer verzekeringen

Met ingang van 1 april 2015 is er in overleg met onze makelaar Concordia de Keizer door het bestuur voor gekozen om van verzekeraar te veranderen.

Vanaf deze datum zal de verzekering overgaan van Nationale Nederlanden N.V. naar W.A. Hienfeld Assuradeuren B.V.

Met deze wijziging wordt u een uitgebreidere dekking aangeboden tegen een nagenoeg gelijkblijvende premie. Daarnaast is ingespeeld op de wensen van onze leden om een dekking te kunnen bieden voor zgn. “grensbewoners”, alsook voor een dekking buiten Europa.

Bij tijdige betaling zal iedereen ruimschoots op tijd een nieuw certificaat ontvangen voor de aanvraag van de jachtakte.

Onderstaand gelieve u een overzicht in de (dekkings)verschillen aan te treffen tussen de huidige polis (Nationale Nederlanden N.V.) en het voorstel van W.A. Hienfeld Assuradeuren B.V.

Onderwerp

 Logo NN  logo Hienfeld

Morele aansprakelijkheid

Niet verzekerd

Meeverzekerd

Domicilie

Nederlands ingezetenen

Woonachtig in Nederland en Nederlanders woonachtig in België of Duitsland

Dekkingsgebied

Europa

Europa of Wereld

Limiet België en Frankrijk

Conform polis € 1.250.000

Conform lokale wettelijke (hogere) verplichtingen.

Certificaten, afgifte

Nederlands, Duits en rest van Europa door NOJG

Nederlands door NOJG

* België en Duitsland door NOJG

Afgifte op briefpapier en tekst van de lokale verzekeraar

*Frankrijk door lokale verzekeraar. (aanvraag duurt ca 3 weken)

 * tegen afwijkende premie

Hogere verzekerde bedragen (standaard € 1.250.000)

 € 2.500.000

5.000.000

 € 3.000.000

€ 6.000.000

Gelieve bij hogere limieten tijdig contact opnemen met het secretariaat i.v.m. aanpassing v.d. factuur

Premie in relatie tot limieten en dekkingsgebied

Logo NN logo Hienfeld

Europadekking

€ 1.250.000 p.a.- p.g. / € 2.500.000 p.j. € 27,85 € 29,00

 

€ 2.500.000 p.a.- p.g. / € 5.000.000 p.j. € 32,70
€ 3.000.000 p.a.- p.g. / € 6.000.000 p.j € 36,00
€ 5.000.000 p.a.- p.g. / € 10.000.000 p.j. € 42,35
€ 6.000.000 p.a.- p.g. / € 12.000.000 p.j. € 60,00

Werelddekking

€ 1.250.000 p.a.- p.g. / € 2.500.000 p.j. NIET MOGELIJK

€ 56,00
€ 3.000.000 p.a.- p.g. / € 6.000.000 p.j. € 75,00
€ 6.000.000 p.a.- p.g. / € 12.000.000 p.j. € 96,00
Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk