• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Wijziging Jachtaansprakelijkheidsverzekering voor leden NOJG, die buiten NL, België of Duitsland wonen vanaf 1-4-2020.

Wijzing Jachtaansprakelijkheidsverzekering ten name van de NOJG leden, die buiten NL, België of Duitsland wonen.

Per 1-4-2017 zijn nieuwe polisvoorwaarden toegepast. In samenhang daarmee zijn onderdelen van de polis herschreven.

Europese wetgeving maakt het mogelijk om binnen de Europese ruimte vanuit een Europese lidstaat verzekeringen aan te bieden aan een inwoner 
van een andere EU lidstaat. Hiervoor dient de verzekeraar over een Europees paspoort* te beschikken.

 *Europees paspoort

Financiële ondernemingen die in een land binnen de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie + Noorwegen en IJsland) een vergunning hebben van de toezichthouder van dat land én die ook in een van de andere landen binnen deze zone producten en diensten willen aanbieden, moeten zich laten registreren bij de toezichthouder van dat betreffende land. Zij krijgen dan een Europees Paspoort. 
Deze ondernemingen blijven onder het toezicht van het land van herkomst vallen.

Verder geldt de verplichting om indien er in het woonland van de verzekeringnemer binnen de EER assurantiebelasting dient te worden afgedragen de 
verzekeraar daartoe verplicht is. Hienfeld heeft niet de mogelijkheid om aan de wettelijke verplichting in deze landen te voldoen.

Hetgeen wij voorstellen is dat jagers die buiten NL en die niet in België of Duitsland wonen, voor het huidige verzekeringsjaar dat loopt van 1-4-2019 tot 1-4-2020 nog gebruik kunnen maken van de verzekering voor de jacht in Nederland. Vanaf 1-4-2020 kunnen leden, die buiten NL en die niet in België of Duitsland wonen, geen gebruik meer maken van de Aansprakelijkheidsverzekering voor jagers.

 

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.