Wilde zwijnen in Engbertsdijksvenen mogen ‘alleen in uiterste geval’ worden afgeschoten

Wilde zwijnen op de eikels

De wilde zwijnen in het natuurgebied Engbertsdijksvenen bij Vriezenveen mogen in het uiterste geval worden afgeschoten, maar alleen als andere beheermaatregelen niet helpen. Dat is de uitkomst van het overleg dat op 19 augustus werd gevoerd tussen de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en boeren met grond in de omgeving van het natuurgebied. De komende 2 weken wordt nader waar onderzocht waar de wilde zwijnen zich in het gebied ophouden en welke maatregelen de beste mogelijkheden bieden om de populatie op een aanvaardbaar niveau te houden. Aan het onderzoek wordt meegewerkt door een deskundige faunabeheerder vanuit Staatsbosbeheer die veel ervaring heeft met het beheer van wilde zwijnen op de Veluwe.

Bij het beheer van de populatie wilde zwijnen in de Engbertsdijksvenen wordt in eerste instantie gedacht aan preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van elektrische rasters die voorkomen dat de dieren het landbouwgebied in kunnen. Als dat niet effectief blijkt, mogen de dieren worden afgeschoten op de plaatsen waar schade wordt aangericht.

Deze zomer klaagden boeren in de buurt het natuurgebied over de overlast door wilde zwijnen, die hun landbouwgrond verwoesten. De provincie Overijssel wil het liefst handhaving van de nulstand voor wilde zwijnen, omdat ze gevaar opleveren voor het verkeer en schade toebrengen aan de landbouw. Maar via de Duitsland trekken de dieren toch de Overijsselse grens over.

bron: De Twentsche Courant/Tubantia, 20/08/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk