• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Formulieren Wildhygiëne

verklaring wildhygiene-kleinwild verklaring 1e onderzoek kleinwild door Jager verklaring onderzoek kleinwild door gekwalificeerd persoon
VERKLARING 1 e en 2e onzoek grofwild digitaal in te vullenverklaring 1e onderzoek grofwild door jager verklaring onderzoek grofwild door gekwalificeerd persoon
PKW-01 Trichinella GPv_1.2 Instructie trichinenonderzoek wilde zwijnen VWA versie 1.4 WORD of PDF
geleidebiljet trichinenmonsters wilde zwijnen v_4

Administratie Gekwalificeerd persoon,

  • dit kan gewoon een tabel zijn opgemaakt in Word of Excel met daarin opgenomen; (deze dienen minimaal 3 jaar bewaard te blijven)
    • Verkoop datum,
    • Verkocht aan,
    • Zegel nummer Trichine-monster (alleen bij wild zwijn)”
  • Deze informatie voor de traceerbaarheid van het verstrekte/ontvangen/gedistribueerd wild moet zo lang bewaard worden, totdat redelijker wijs aangenomen kan worden dat het wild geheel verbruikt is
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.