Wildhygiëneregels in de Benelux

Wild-zwijn-kopje

Wilde zwijnen (en overige vatbare soorten) en trichinen

Trichinenonderzoek bij wilde varkens verplicht 

Alle wilde zwijnen – met uitzondering van eigen consumptie – moeten worden onderzocht op trichinen. Na de monstername moet het karkas en ev. organen in de koelcel/verzamelplaats blijven hangen totdat de uitslag van het trichinenonderzoek ontvangen is. Als de uitslag van het trichinenonderzoek negatief is, moet een kopie van de uitslag bij het wild zwijn meegeleverd worden. Als de uitslag verdacht is, neemt de NVWA een tweede monster. Als deze uitslag positief is, dan moet het dier ter destructie worden bestemd.

In Nederland mogen monsters alleen middels de digestiemethode door een erkend lab worden onderzocht. Uitsluitend bij eigen gebruik is het niet verplicht om wilde zwijnen op trichinen te laten onderzoeken, maar dit wordt wel sterk aanbevolen. Zie ook paragraaf ‘nemen van een trichinenmonster’. De instructie Trichinella onderzoek op vrij wild, monstername uitgevoerd door de Gekwalificeerde persoon en het geleidebiljet Trichinenmonsters wilde zwijnen kunnen worden gedownload van de website van de NVWA: Download – Trichinella onderzoek op vrij wild, monstername uitgevoerd door de Gekwalificeerd persoon

Stappenoverzicht GP NederlandStappenplan overzicht GP Kleinwild Nederland

LUXEMBURG

De nationale wetgeving m.b.t. het in de handel brengen van vrij wild kan via volgende link gedownload worden http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1994/0012/a012.pdf. Voor elk stuk geschoten wild moet de verklaring hieronder door een gekwalificeerde persoon ingevuld worden, met uitzondering van stukken wild voor eigen consumptie. Deze verklaringen kunnen verkregen worden bij;

de Fédération Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg asbl, 15,rue de l’Ecole, L- 9167 MERTZIG

(Tel: (+352) 26 88 09 88 / (+352) 621 294 453

Verklaring 1e onderzoek Luxemburg

Te vervullen formaliteiten om in een ander Benelux-land als GP op te treden

België

FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) Administratief Centrum Kruidtuin Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 BRUSSEL www.favv.be Tel: + 32 2 211 82 11 Contact: Dr. Johan Verhaeghe S2.pccb@favv.be

Hubertus vereniging Vlaanderen vzw Lambertmontlaan 410 B-1030 Brussel Tel: +32 2 242 07 67 Contact: info@hvv.be http://www.jachtinfo.be

Trichinenlaboratoria:http://www.favv-afsca.fgov.be/laboratoria/ trichinenlaboratoria/

Nederland

Aanmelding via: www.faunaregistratie.nl NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 19506 2500 CM Den Haag www.nvwa.nl Tel: + 31 88 223 33 33 Contact: Dhr. Hans Dannenberg

Koninklijke Jagersvereniging (KJV) Postbus 1165 3800 BD Amersfoort Amsterdamseweg 16 3812 RS Amersfoort Contact: ecologie@koninklijke-jagersvereniging.nl

Trichinenlaboratoria:http://www.nvwa.nl

Luxemburg

Administration des Services vétérinaires (ASV) 211, rte d’Esch L – 1471 Luxembourg B.P. 1403 L – 1014 Luxembourg: http://www.asv.public.lu/fr/administration/index.html

Tel: +352 2478-2539 Contact: Dr. Jean Brasseur

Fédérati on Saint-Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL) 15, rue de l’Ecole, L- 9167 MERTZIG Tel: +352 26 88 09 88 E-mail: info@fshcl.lu www.fshcl.lu

Trichinenlaboratoria: LMVE 54, Avenue Gaston Diderich B.P. 1020 Luxembourg Tel: +352 24782544

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.