Winterrustperiode voorbij, ganzenbeheer Zuid-Holland van start

De ganzenpopulatie in de provincie Zuid-Holland is uit balans geraakt. Op dit moment kent de provincie een populatie van ongeveer 140.000 ganzen die hier het hele jaar zijn. De omvang van de populatie zorgt voor grote schade aan landbouwgewassen en natuur- en recreatieterreinen, voor hinder voor het vliegverkeer en voor verstoring van de flora en fauna in de provincie. Uit het verleden is gebleken dat bij een populatie van ongeveer 55.000 ganzen een balans tussen mens, natuur, ruimte en veiligheid bestaat. Daarom zet de provincie zich samen met de Faunabeheereenheid Zuid-Holland in om de omvang van de populatie de komende jaren te verkleinen. De komende maanden mag weer op ganzen worden gejaagd.

Tussen 1 maart en 1 november schieten jagers op verschillende plekken in de provincie ganzen. In het zuidelijke deel van de provincie is het beheer op 15 februari reeds begonnen. De jagers zijn allen verbonden aan een Wildbeheereenheid en worden gecoördineerd door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland. Alle jagers hebben hiervoor een uitgebreid examen moeten afleggen en zijn in het bezit van een door de politie afgegeven jachtakte.

Bescherming van trekganzen
De jacht op de ganzen is bedoeld om de populatie ganzen die permanent in de provincie verblijft weer in balans te brengen. In de winter zijn er ook veel ganzen op doortocht naar het hoge noorden die hier op kracht komen. Om die reden geldt er een winterstop.

Zie voor meer informatie de site van de Provincie Zuid-Holland.

bron: Provincie Zuid-Holland, 01/03/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.