Wolf heeft nog geen territorium in Nederland

Wolven lijken in Nederland op zoek te zijn naar een geschikt leefgebied of een partner. Tot nu toe is dat niet gelukt. Enkele wolven werden aangereden, anderen liepen terug naar Duitsland of door naar België. De Zoogdierenvereniging schetst wat er gaat veranderen als een wolf een territorium in Nederland vindt. Belangrijk is dat met name schapen in en rondom het territorium goed beschermd worden.

Vanaf het moment dat een wolf interesse toont in een regio, bestaat de kans dat de wolf in een ruime omgeving begint te markeren. Meestal kiest het vrouwtje een goed gebied uit met voldoende rust en voedsel en wacht tot een mannetje haar heeft gevonden. Een territorium kan zowel bestaan uit bos, heide en hoogveen gebieden, als uit het omliggende landbouwgebied met voldoende rust en dekking. Uiteindelijk zal een wolvenkoppel een vast hol maken waar de jongen worden geboren.

Belangrijk is dat met name schapen in en rondom het territorium goed beschermd worden. Schapen die gedood zijn door een wolf worden al vergoed door de overheid, maar preventieve maatregelen nog niet. Toch zijn preventieve maatregelen van groot belang. Wordt lang met preventie gewacht, dan kunnen wolven zich gaan specialiseren in de jacht op schapen, wat tot veel meer dode schapen dan nodig leidt. Wolven jagen op dieren die ze met de minste inspanning kunnen pakken. Als gehouden dieren goed beschermd zijn, zullen wolven zich vooral focussen op zwakke en zieke reeën, edelherten en wilde zwijnen.

Zie voor meer informatie de site van de Zoogdierenvereniging.

bron: Zoogdierenvereniging, 17/05/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.