• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Wolf vestigt zich ook in Drenthe

 

In het afgelopen kwartaal is vastgesteld dat de wolf in de provincie Drenthe nu langer dan zes maanden aanwezig is. Daarmee is volgens het interprovinciaal wolvenplan sprake van een vestiging. De provincie onderzoekt nu wat precies het leefgebied is van het dier en heeft een gebiedscommissie ingesteld, om na de bepaling van dit leefgebied te adviseren over preventieve maatregelen en een schadepreventieplan. In Noord-Brabant is binnenkort waarschijnlijk ook sprake van een vestiging. In de roedel op de Noord-Veluwe zijn dit jaar opnieuw minimaal vier welpen geboren.

In de afgelopen periode zijn er 38 meldingen gedaan van schade aan landbouwhuisdieren. Uit DNA-analyse bleek dat iets meer dan de helft veroorzaakt werd door wolven. De wolf was vooral actief in Noord-Brabant.

bron: BIJ12, 17/09/2020
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.