Wolven bieden jonge boompjes een kans!!!

 

Recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met het Mammal Research Institute van de Poolse Academie van Wetenschappen laat zien dat de wolf een positief effect kan hebben op het Nederlandse landschap. Dat geldt vooral voor gebieden met een hoge dichtheid aan herten of reeën en waar jonge boompjes zich nauwelijks kunnen ontwikkelen, omdat de jonge scheuten frequent worden afgegeten. Dit onderzoek is afgelopen week gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Ecosystems.

Het aantal wolven dat Nederland bezoekt is afgelopen jaren toegenomen. Inmiddels lijkt er nu permanent één of enkele wolven in Noord-Nederland rond te lopen. Deze wolven hebben mogelijk meerdere keren schapen gedood. Deze voorvallen wekken negatieve reacties op over de wolf. De terugkeer heeft echter ook voordelen blijkt uit het onderzoek van prof. dr. ir. Christian Smit, Annelies van Ginkel Msc., en prof. dr. Dries Kuijper. En dan vooral voor het landschap: de wolf zorgt namelijk voor meer variatie in de groei van jonge bomen.

Wolf mijdt mensen
Wolven creëren een ‘landschap van angst’ waardoor hun prooidieren, voornamelijk ree en hert, moeten leven in gebieden met relatief vellige en onveilige plekken. Op de veilige plekken is de wolvenactiviteit lager, wat de kans dat reeën en herten door een wolf gedood wordt, verkleint. Wolven mijden mensen in ruimte en tijd, resulterend in een laag predatierisico voor reeën dichtbij menselijke bebouwing, en plekken met veel wolvenactiviteit en dus een groot risico voor reeën ver bij de menselijke bebouwing vandaan.

Onderzoek in Polen
Herten en reeën zijn waakzamer in gebieden met een hoog risico, met als gevolg dat ze minder tijd besteden aan foerageren. Daarom verwachtten de onderzoekers dat door afgenomen foerageertijd, jonge boompjes minder aangevreten worden. In het Poolse Bialowieza is een van de meest natuurlijke bossen van West-Europa waar naast wolf en lynx, ook Europese bizon, eland, edelhert, ree en wild zwijn voorkomen is dat onderzocht.

Minder aangevreten boompjes dichtbij mensen en bebouwing
In gebieden dichtbij mensen en bebouwing vonden de onderzoekers veel foerageersporen, terwijl de hoeveelheid aangevreten scheuten afnam verder bij de bebouwing vandaan en dus de wolvenactiviteit toeneemt. Op kleinere schaal zijn herten waakzamer in de buurt van omgevallen boomstammen van 1 meter hoog en meer dan 12 meter lang. Het blijkt dat zulke stammen op plekken met een laag risico het aanvreten met 20% verminderden en tot 4 meter, terwijl op plekken met een hoog risico de de vermindering door boomstammen 38% was en tot wel 16 meter van de boomstam.

bron: Rijksuniversiteit Groningen, 28/05/18


COMMENTAAR NOJG

Deze veronderstelling is toch volledig gericht om alleen maar een positief beeld van de wolf in Nederland te scheppen, net zoals dit met de grote grazers van Oostvaardersplassen hebben gedaan (Terug naar de OERNATUUR). Wij als NOJG vinden dan ook dat een goed reewild en edelherten beheer door de jacht veel meer resultaat heeft en altijd al heeft gehad. De boseigenaren en beheerders weten dit maar al te goed. Juist geen beheer toestaan van deze grofwildsoorten zoals ree en edel- en damhert zoals NM en SBB dit al op veel plaatsen in de praktijk brengt veroorzaakt deze (onnodige)schade. Een juiste uitvoering van de voorliggende Faunabeheerplannen is veel effectiever als welke wolf dan ook.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.