Wolven nemen fors toe in geheel Nederland

 
 
BIJ12 die de wolvenpopulatie in Nederland monitort namens alle provincies geeft aan dat de wolvenstand op de Veluwe, maar ook elders fors toe neemt. Wat dit betekent voor de stand van de herten en wilde zwijnen is nog geheel niet duidelijk. Er verblijven nu minimaal twintig wolven in Gelderland en ook worden er steeds vaker zwervende wolven waargenomen. In geheel Nederland zijn er de afgelopen periode elf nieuwe individuen opgedoken. Daarvan komen er acht uit Duitsland. En dan zijn er ook nog plaatsen waar nog jongen geboren moeten worden. In Gelderland zouden zoals nu bekend is tenminste vier gebieden zijn waar wolven hun territoria hebben.”

Natuurlijk wildbeheer door wolf

De populaties wolven groeit gestaag in Nederland, in bijna geheel Nederland zijn ze al waargenomen. De stand zodanig toenemen dat deze jaarlijks kan verdubbelen.
Doordat damhert, edelhert, ree en wild zwijn de wilde dieren zijn die door de wolven het liefste gepredeerd worden, zullen zij zoals ook nu weer blijkt in geheel NEDERLAND, de gemakkelijk prooidieren zoals schapen, klaveren en zelfs volwassen koeien doden. Het is dus niet alleen daar waar wilde zwijnen, edelherten, damherten voorkomen zoals in de provincie Gelderland, waar de meeste wolven verblijven, maar in geheel Nederland zoals blijkt uit de vele schademeldingen en DNA onderzoeken.
 

‘Zonder afschot kaalgevreten bossen’

De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE Gelderland) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het wildbeheer in deze provincie, is niet van plan om op voorhand de afschotcijfers aan te passen. De wolf loopt hier pas drie jaar rond en we moeten langer monitoren wat het effect van de wolf is op de wildstand, zegt Erik Koffeman als ambtelijk secretaris van de FBE Gelderland. In Duitsland zijn er nu al meer dan 20 jaar wolven en desondanks zien we daar een toename qua damherten, edelherten, wilde zwijnen en reeën, weet Koffeman. Op de Veluwe hebben we nu bijna 4000 edelherten, terwijl de doelstand 1500 is. De wolf kan dat die gewenste stand echt niet in zijn eentje realiseren. Zonder afschot door jagers hebben we dan over een aantal jaar kaalgevreten bossen. Dat willen we ook niet. Wij werken juist samen met de wolf en kijken echt naar de de gewenste stand per beheergebied. Mocht de wolf in zulk beheergebied veel edelherten hebben gedood, dan zullen wij ons Faunabeheer daarop aanpassen, we zijn daar heel flexibel in.