• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Zeeuwse boeren willen meer ruimte om op brandganzen te kunnen jagen

Ganzen overleg Zeeland

Vertegenwoordigers van jagers, natuurorganisaties en boeren in Zeeland hebben in Oostburg een overleg gevoerd over het beheer van brandganzen in de provincie. Ze stelden samen vast dat de in Europees verband beschermde ganzensoort in toenemende mate schade aanricht in de landbouw. Gedurende de winter verblijven er circa 70.000 brandganzen in Zeeland en er wordt rekening mee gehouden dat dit er zonder ingrijpen binnen 3 jaar twee keer zo veel zullen zijn. Daarom moet er meer ruimte komen voor het bejagen en verjagen van de ganzen, vinden de Zeeuwse boeren.

Het Brandganzenoverleg werd gevoerd door vertegenwoordigers van ZLTO, provincie Zeeland, de Zeeuws-Vlaamse wildbeheereenheden en natuurorganisaties Staatsbosbeheer, ’t Duumpje en het Zeeuws Landschap. In Zeeland mag er na het aanvragen van een ontheffing al op brandganzen worden gejaagd en boeren met schade kunnen een vergoeding claimen. 

Het proces om ontheffing aan te vragen wordt echter door boeren als omslachtig en tijdrovend ervaren. Het gevolg is dat akkerbouwers hun schade vaak niet melden. De ZLTO opperde om laagdrempelige inloopdagen te organiseren waar akkerbouwers geholpen worden met schademeldingen. Ook moet het aanvragen van ontheffing om te kunnen bejagen of verjagen veel sneller verlopen. De provincie houdt daarbij nu een termijn van een paar weken aan.

bron: PZC, 08/03/20

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.