Zeeuwse subsidieregeling voor inrichten van akkerranden bijgesteld

Enkele tientallen Zeeuwse boeren verliezen hun subsidie voor het inrichten van akkerranden. Uit onderzoek is gebleken dat broedvogels als patrijs, veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper zich daar onvoldoende vestigen.

De gebieden liggen verspreid over heel Zeeland. SOVON Vogelonderzoek Nederland heeft voor de in kaart gebracht welke gebieden aantrekkelijk zijn voor broedvogels en welke niet.

Op basis van het onderzoek zijn ook gebieden toegevoegd die wel kansrijk worden geacht. Het gaat om polders bij Brouwershaven op Schouwen-Duiveland, gebieden bij Kamperland, Wissenkerke en Colijnsplaat op Noord-Beveland en gebieden in Zeeuws-Vlaanderen.

Met subsidie voor het inrichten van akkerranden voor broedvogels kunnen bedragen van 1500 tot 15.000 euro per jaar gemoeid zijn.

bron: PZC, 24/01/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.