• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Zuid-Holland wil toestemming afschot duizenden smienten per jaar

bron: www.agraaf.nl

Grazende smienten op grasland
De provincie Zuid-Holland en de Faunabeheereenheid Zuid-Holland zijn naar de Raad van State gestapt om jaarlijks 6.500 smienten te mogen afschieten. De fluiteenden met hun karakteristieke roodbruine kop vreten en schijten teveel in onze grasrijke gebieden, vinden de provincie en de jagers. Boeren dienden schadeclaims in.
 
Wereldwijd leven er ongeveer anderhalf miljoen smienten. In de winter komt éénderde deel daarvan naar het waddengebied. In Nederland zijn er dan zo’n 600.000 smienten te vinden langs de kust, in het rivierengebied en in Friesland. In de loop van september komen de eerste aan. De eerste tijd eten de smienten op kwelders. Later in het jaar is meer energierijk eten nodig om te overleven en gaan ze landbouwgewassen eten, 300 gram per vogel per dag. Bij vorst houden smienten het niet lang uit: de vetlaag kan voor drie dagen uitkomst bieden, daarna moeten ze naar warmere plaatsen trekken.

Vanaf 2017 mocht er niet meer gejaagd worden op de smienten. Zo’n 600.000 exemplaren zakken elk jaar van Noord-Scandinavië naar het zuiden af om in Nederland de winter door te brengen. De bestuursrechter in Den Haag zette een streep door het Faunabeheerplan Smient Zuid-Holland. Dat gebeurde op aandringen van Vogelbescherming, Natuur en Milieu en elf lokale organisaties waaronder de KNNV Voorne en Hoeksewaards Landschap.

Hoger beroep

De rechtbank was het eens met de organisaties. Die hadden betoogd dat Zuid-Holland geen zekerheid kon geven hoe het afschot zou gaan uitpakken voor de smienten stand. De eendensoort is beschermd. Volgens Europese regels mag de staat van instandhouding van de vogelsoort niet verslechteren. De provincie had daar geen bewijs van op tafel gelegd, oordeelde de rechtbank.

Dinsdag gingen Zuid-Holland en de Faunabeheereenheid bij de Raad van State (hoogste bestuursrechter) in hoger beroep.

Woordvoerders zeiden dat het afschieten of verjagen van 6.500 smienten geen bedreiging is van de populatie. Het is minder dan één procent waardoor wordt voldaan aan het zogenaamde 1%-criterium. Intussen stijgt de schade voor de landbouw, stelt de provincie. ‘’Vanaf 2015 tot en met 2018 laat de schade aan grasland een stijgende lijn zien van 24.000 euro per jaar naar 93.000 euro’’.

Dit gaat om uitgekeerde schadevergoedingen. De werkelijke schade zou vier keer hoger liggen omdat maar een gedeelte van de schade aan de boeren wordt vergoed. Volgens Natuur en Milieu kan in de winter geen schade aan grasland optreden omdat het gras in de wintermaanden niet groeit. Volgens de Faunabeheereenheid wordt de populatie smienten in Nederland te groot als er niets gebeurt. Uitspraak van de Raad van State naar verwachting over twaalf weken.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.