Zweden meldt eerste geval Afrikaanse varkenspest in Scandinavië.

Voor het eerst is Afrikaanse varkenspest vastgesteld in Scandinavië. Een dood wild zwijn werd in Zweden gevonden dat met het virus besmet bleek. Dat is woensdag gemeld door de Zweedse Diergezondheidsinstituut.

Het dode zwijn is gevonden in een beperkt toegankelijk natuurgebied in Fagersta, 145 kilometer ten noordwesten van Stockholm. Het is onduidelijk hoe de virusziekte Zweden is binnengekomen. Zeven dode wilde zwijnen zijn sinds 25 augustus in Västmanland gevonden. Van een van de zwijnen werd een monster van een poot opgestuurd naar het Diergezondheidsinstituut.

Uit onderzoek bleek dat het besmet was met Afrikaanse varkenspest. Inmiddels wordt een monster van een ander wild zwijn ook onderzocht. Woordvoerder Karl Stahl van het Zweedse Diergezondheidsinstituut gaat er op dit moment vanuit dat de infectie is binnengekomen via menselijk handelen.

Verspreiding via wilde zwijnen is uitgesloten. Daarvoor is de afstand tot de dichtstbijzijnde besmette gebieden veel te groot en daar ligt bovendien de Oostzee tussen. De afstand tot de besmette gebieden in Estland, Letland, Litouwen en Polen bedraagt minimaal 450 tot 500 kilometer.Tot nu tot hebben Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden niet te maken gehad met deze virusziekte.

Beheersplan in werking

In Zweden is nu het beheersplan voor Afrikaanse varkenspest direct in werking getreden. Als eerste wordt nu de omvang van het besmette gebied in kaart gebracht. Door gebeurt door samen met de verantwoordelijke autoriteiten en jagersorganisaties te zoeken naar dode wilde zwijnen, in combinatie met kennis van de leefgebieden van wilde zwijnen. De toegang tot het getroffen gebied is verboden.

Bessen of paddenstoelen plukken, jagen en bosbouwactiviteiten zijn niet toegestaan om verspreiding via vlees van zwijnen of door virussen op schoenen, gebruiksvoorwerpen en voertuigen te voorkomen. Varkenshouders krijgen het advies om hun bioveiligheidsmaatregelen te checken en contact op te nemen met een dierenarts als er tekenen van ziekte of verhoogde sterfte zijn. Aan de burgers en jagers wordt gevraagd dode wilde zwijnen te melden.