• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Conflict binnen de St. Faunabeheereenheid Friesland zet Friese jacht mogelijk op slot.

Ganzen

bron: LC Gisteren, 06:50 • Friesland   Een hoogopgelopen conflict binnen de Fbe Friesland maakt het onzeker of in Friesland volgend jaar nog ganzen en ander wild kunnen worden bestreden. ,,At we der net útkomme, sit de hiele boel op slot.” Het gaat om de Faunabeheereenheid Fryslân, waarin boeren, jagers…

Lees verder

Natuurorganisaties zoals Faunabescherming vechten de ontheffingen provincies standaard aan

Bron: AD  Natuurorganisaties drijven provincie Zuid-Holland in het nauw: rechters kritischer op afschieten dieren. Het Algemeen Dagblad van 12 april heeft uitgebreid aandacht besteed aan de juridische procedures tegen ontheffingen die de Faunabescherming en andere organisaties standaard voeren tegen de provincies. Zeker nu ze vaker succes hebben lopen er landelijk…

Lees verder

LTO Noord wil meer aandacht provincies voor impact van predatoren op weidevogels

Boeren willen dat het aantal weidevogels in Nederland op peil blijft. Toch neemt het aantal weidevogels de laatste jaren af. Dit komt onder andere door roofdieren. LTO Noord roept provincies op om beleid te maken zodat predatoren actief bestreden kunnen worden.   Eén van de dingen die boeren doen is…

Lees verder

Minister Schouten: ‘Geen directe relatie faunaschade en natuurbeheer’

  Landbouwminister Carola Schouten geeft aan dat er geen directe relatie is tussen natuurontwikkeling en faunaschade door dieren als ganzen, zwanen en mezen. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer als antwoord op Kamervragen van Gerard van den Anker (CDA). Sinds de jaren negentig stijgen de uitgekeerde bedragen voor faunaschade,…

Lees verder

Faunabeheer Friesland beheer damherten is nu noodzakelijk geworden.

Damherten

  19 mrt 2021 – 17:34   Frysk Faunabeheereenheid Fryslân wacht nog op groen licht vanuit het Provinciehuis om het aantal damherten in het zuidoosten van Fryslân te beperken. Tussen Oranjewoud en Makkinga lopen er zo’n 180 damherten rond. Ze kwamen hier eigenlijk niet voor en de dieren zorgen voor…

Lees verder

Provincie Noord-Holland verlaagt vergoeding voor schade door ganzen per 1 mei 2021.

Ganzen

De provincie Noord-Holland verlaagt de uitkeringen voor schade die ganzen aan gewassen toebrengen van 95% naar 80%. De wijziging gaat vanaf 1 mei in. Boeren met een bedrijf in een beschermd Natura 2000-gebied krijgen nog wel een volledige vergoeding, omdat zij geen ganzen mogen verjagen.  De verschillende ganzensoorten die in…

Lees verder

Waterschappen Nederland : ‘Bever welkom, maar zeker niet overal’

“De bever hoort in ons werkgebied thuis”, zegt woordvoerder Arjan Heugens van waterschap Vechtstromen Overijssel . “Hij is dan ook van harte welkom. Alleen niet op plekken waar hij schade kan toebrengen en daarmee de veiligheid in gevaar kan brengen. Mocht dat gebeuren, dan moeten we bij de provincie een…

Lees verder

Stopzetten beheer en schadebestrijding door winterse omstandigheden is geheel onnodig en onverstandig

Faunabescherming riep deze week, zoals ieder jaar als er sneeuw ligt, dat de minister van LNV en de provinciale overheden op, om alle vormen van de jacht, vanwege de winterse omstandigheden te stoppen. De NOJG is net als de Jagersvereniging van mening dat dit geheel onnodig is en ook nog…

Lees verder

NOJG-Jagers kunnen zelf een werkgeversverklaring invullen voor het uitvoeren van noodzakelijk wildbeheer-wild zwijn

logo Ministerie van Justitie

In navolging van mij mail van afgelopen vrijdag over de avondklok en wildbeheer heb ik toegezegd te informeren wanneer er meer bekend was over wildbeheer tijdens de avondklok. Inmiddels hebben we met het ministerie van VenJ en het IPO de volgende lijn besproken: Jagers kunnen zelf een werkgeversverklaring invullen voor…

Lees verder

Brief NOJG aan Minister LNV voor uitzondering avondklok i.v.m bestrijden wild zwijn

Nu er waarschijnlijk een avondklok in de maak is, heeft de NOJG nu al bij de Ministers van Veiligheid en Justitie en van LNV gevraagd om een uitzondering voor de zwartwildbestrijding. Nader bericht LNV: Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de provincies en de provinciale faunabeheereenheden gevraagd…

Lees verder

Meer aanrijdingen met wild in Noord-Brabant.

Doodgereden reebok

Geplaatst: 28/12/2020  Voor het derde jaar op rij steeg het aantal wildaanrijdingen waarbij dieren om het leven kwamen toegenomen in de provincie Noord-Brabant. Dat blijkt uit cijfers afkomstig van de Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen. Dit jaar zijn er iets meer dan 1300 dieren in het verkeer omgekomen. Daarbij gaat…

Lees verder

Mens grote risicofactor op insleep Afrikaanse varkenspest

Bron: Nieuwe Oogst In Duitsland heerst Afrikaans varkenspest onder wilde zwijnen. Nederland wacht de ontwikkelingen niet af. De sector wil een scherper toezicht op transport en de populatie wilde zwijnen verkleinen. Een hygiënescan moet de kans op insleep van de virusziekte verkleinen. Het mogen van het Twentse Losser naar Neuzelle…

Lees verder

Schade aan gewassen door ganzen frustreert boeren in Drenthe

Grauwe ganzen wakend

Bron RTV Drenthe   De randen van een perceel graan in De Groeve zijn aangevreten en platgetrapt. Ganzen zijn de oorzaak, zeggen boeren uit de buurt. Volgens hen is de overlast de afgelopen jaren erger geworden. “Het is heel vervelend om dit te zien”, meent boer Arend Huisman. “In april…

Lees verder

Noord-Hollandse landbouworganisaties tegen ganzenplan

Ganzen in morgenzon

Bron: Nieuwe oogst Boerenorganisaties in Noord-Holland zijn tegen het concept-faunabeheerplan ‘Ganzen Noord-Holland 2020-2026’ van de Faunabeheereenheid (FBE) Noord-Holland. Ze dringen er bij de FBE op aan om met een grote koerswijziging te komen. Dat blijkt uit een brief van LTO Noord, Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt, agrarische collectieven, Boeren in Actie…

Lees verder

image_pdfimage_print