Verzekeringen NOJG

image_pdfimage_print

Aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekering t.b.v. de individuele leden NOJG en wildbeheereenheden.

 

Jager met hond

Jachtaansprakelijkheidsverzekering

Voor alle leden van de NOJG is een speciaal verzekeringspakket ontwikkeld, afgestemd op de wensen en behoeften van onze leden en waarvan alleen de leden gebruik kunnen maken. De NOJG werkt hiervoor samen met Ecclesia, een onafhankelijk verzekeringstussenpersoon. De NOJG geeft zelf geen advies met betrekking tot deze verzekering. Ecclesia verzekeringen assisteert de NOJG op dit gebied en bemiddelt in het afsluiten van deze verzekering.  

Belangrijke wijziging per 1 januari 2023!

Met de komst van de nieuwe Europese richtlijn IDD (de Verzekeringsdistributierichtlijn), is de verkoop van een verzekering als een aanvulling op een dienst of roerende zaak verboden geworden. De nieuwe richtlijn betekent voor de NOJG, dat zij niet mag adviseren en bemiddelen in verzekeringen. Daarom kunt u als NOJG lid vanaf januari 2023 voor uw jachtaansprakelijkheidsverzekering terecht bij Ecclesia. Door de inkoopkracht en deskundigheid van Ecclesia profiteert u als NOJG lid van een speciaal verzekeringspakket, met de laagste premie van Nederland (vanaf 40 euro per jaar) en uitstekende voorwaarden voor de administratiekosten worden € 3,- in rekening gebracht.

Regel uw verzekering gemakkelijk én snel online

Bij Ecclesia regelt u de jachtaansprakelijkheidsverzekering gemakkelijk én snel online. Wilt u voor het jachtseizoen 2024/2025 een verzekering afsluiten, dan kunt u vanaf maandag 4 januari  via uw mailadres een betaalverzoek verwachten. Dan kunt u  terecht op de website www.verzekerdejager.nl

Na betaling van het lidmaatschap wordt u doorverwezen naar de website van de verzekeringsmaatschappij waar u vervolgens uw verzekeringsbewijs aan kunt vragen.
Dit moet u vóóraf weten
 • Vraagt u een verzekering bij Ecclesia aan? Dan moet uw contributie voor het lidmaatschap betaald zijn. Betaal dus eerst uw contributie en vraag dán uw verzekering aan.
 • U betaalt de premie voor de jachtaansprakelijkheidsverzekering direct online. De website van Ecclesia ondersteunt populaire betaalmethodes zoals iDEAL en creditcard.
 • Houd een e-mailadres bij de hand. Bij de aanvraag online moet u altijd een e-mailadres invullen want Ecclesia stuurt het verzekeringsbewijs alleen per e-mail aan u toe.
Lid én een 3-jarig verzekeringscontract

Heeft u via de NOJG een jachtaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de duur van 3 jaar? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch via Ecclesia een nieuw verzekeringsbewijs toegestuurd voor de resterende duur van uw verzekering.  

Vragen?

Misschien heeft u een vraag over de nieuwe werkwijze. Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met ons secretariaat en bij specifieke vragen t.a.v. uw verzekering is Ecclesia telefonisch bereikbaar op 010 440 26 48 of stuur een email naar jagers@ecclesia.nl

Waarom een jachtaansprakelijkheidsverzekering?

De Omgevingswet (art 11.78 Besluit Activiteiten Leefomgeving) verplicht elke jager een jachtaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit betreft een aansprakelijkheidsverzekering met een dekking voor het jachtrisico. Deze verzekering – ten behoeve van de leden van de NOJG – kent standaard een dekking voor Europa en kan naar wens worden uitgebreid naar een werelddekking. Onder Europa wordt verstaan: geografisch Europa inclusief het Europese deel van Turkije. De verzekering heeft een ruime dekking, een minimum aan uitsluitingen en een zeer concurrerende premie.

De looptijd van de jachtaansprakelijkheidsverzekering is gelijk aan de geldigheid van de jachtakte en loopt van 1 april tot en met 31 maart. Dit is anders met betrekking tot het lidmaatschap van de NOJG. Deze laatste loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.

Voor wie is deze jachtaansprakelijkheidsverzekering?

De jachtaansprakelijkheidsverzekering kan door alle leden van de NOJG worden aangevraagd, die in het bezit zijn van een geldige jachtakte en jachtvergunning (mits geldig in het land waarin wordt gejaagd) en die woont in:

 • Nederland; of
 • België of Duitsland en de Nederlandse nationaliteit heeft.

Leden van de NOJG met de Nederlandse nationaliteit die niet woonachtig zijn in Nederland, België of Duitsland kunnen geen gebruik maken van deze jachtaansprakelijkheidsverzekering. Zij zullen zich, wanneer zij een dekking buiten Nederland wensen, moeten verzekeren bij een lokale verzekeringsmaatschappij.

Wat dekt de jachtaansprakelijkheidsverzekering?

De jachtaansprakelijkheidsverzekering is gericht op omstandigheden die voor, tijdens en na de jacht kunnen ontstaan.

Wanneer gaat de dekking in?

De jachtaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking op het moment dat u uw woning/verblijfplaats verlaat om naar de plaats te gaan waar u gaat jagen. De dekking eindigt zodra u uw woning/verblijfplaats weer heeft bereikt na afloop van de jacht.

Waarvoor is er dekking?

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan derden direct verband houdend met en waarbij het gaat om schade als (direct) gevolg van:   

 • het gebruik van het geweer tijdens de reguliere jacht;
 • het jagen binnen wildrasters van 5.000 tot 15.000 hectare;
 • een ricochetschot tijdens de jacht, schietwedstrijden en schietoefeningen;
 • het zich bevinden op en het schieten op schietbanen, schietbioscopen en/of schietterreinen;
 • gebruik of voorhanden hebben van alle geoorloofde jachtmiddelen;
 • acties door één of meer honden gedurende voorbereidingen voor en tijdens de jacht;
 • acties door één of meer honden bij het oefenen met en het africhten van jachthonden en tijdens het deelnemen aan hondenwedstrijden;
 • de aansprakelijkheid voor wildhygiëne vanaf het schot tot het moment van overdracht door de gekwalificeerde persoon;
 • het in opdracht van een (lokale) overheidsinstantie afschieten van een gewond dier (wild of vee), met als doel het dier hiermee uit zijn lijden te verlossen en het afschieten geen beroepsmatige activiteit is.
Wat is niet verzekerd?

Deze verzekering biedt geen dekking voor:

 • schade dat gedekt is op een andere verzekering;
 • schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit opzettelijk of roekeloos handelen of nalaten;
 • schade veroorzaakt door voorvallen die niet in verband staan met het jagen;
 • schade aan de eigen jacht uitrusting, indien zelf veroorzaakt;
 • (letsel)schade aan de eigen hond, indien zelf veroorzaakt;
 • schade toegebracht aan de schietbaan, schietbioscoop en/of het schietterrein.
Let op: de jachtaansprakelijkheidverzekering verandert!

Het verzekerd bedrag was gezien de wereldwijde ontwikkelingen te laag en bood in geval van schade onvoldoende financiële bescherming voor zowel de jager, als voor de benadeelde. Hiermee wordt het een minimum verzekerd bedrag van € 3.000.000 en kan verhoogd worden naar € 6.000.000. Daarnaast vindt er een verhoging van de premie plaats en gelden ervoor de aparte verzekeringsbewijzen voor Duitsland. Voor de administratiekosten van de verzekeringen wordt door Ecclesia  € 3,- in rekening gebracht.

Looptijd 1 jaar

Verzekerd bedrag

Dekkingsgebied

Nieuwe jaarpremie

1-4-2024

€ 3.000.000 per aanspraak

Europa

€   40,00

€ 6.000.000 per aanspraak

Europa

€   65,00

€ 3.000.000 per aanspraak

Wereld

€   84,00

€ 6.000.000 per aanspraak

Wereld

€ 105,00

 

Looptijd 3 jaar

Verzekerd bedrag

Dekkingsgebied

Nieuwe 3-jaarpremie

1-4-2024

€ 3.000.000 per aanspraak

Europa

€ 114,01

€ 6.000.000 per aanspraak

Europa

€ 185,25

€ 3.000.000 per aanspraak

Wereld

€ 239,39

€ 6.000.000 per aanspraak

Wereld

€ 299,26

Wanneer gekozen wordt voor een jachtverzekering met een looptijd van 3 jaar dient de premie voor deze 3 jaar in één keer te worden betaald bij aanvang van de verzekering.

Buitenlandbewijzen

Leden van de NOJG die een buitenlands verzekeringsbewijs wensen te hebben, kunnen deze eenvoudig en in beginsel kosteloos bij de NOJG aanvragen. Dit bewijs is in bijna heel Europa geldig en wordt op A4 formaat verstrekt in het Nederlands en op de achterkant in het Engels of Duits.

Voor wie gaat jagen in Duitsland, Frankrijk en België geldt er andere wet- en regelgeving. In deze landen dien je verzekerd te zijn bij een in dat land gevestigde verzekeringsmaatschappij. Voor de leden van de NOJG zijn ook deze verzekeringsbewijzen eenvoudig aan te vragen. De bewijzen voor Duitsland zijn gratis met uitzondering van de bewijzen voor België en Frankrijk. De kosten hiervoor bedragen:

 • België: EUR 34,61 inclusief 21% assurantiebelasting
 • Frankrijk: EUR 38,26 inclusief 21% assurantiebelasting

In Duitsland kan een jachtakte worden aangevraagd voor 3 jaar (Jagdschein). Hiervoor dient een verzekeringsbewijs te worden overlegd voor dezelfde periode.

Verzekeringsvoorwaarden

Voor meer informatie over de jachtaansprakelijkheidsverzekering en de dekking daarvan, wordt verwezen naar de van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden:Alg Voorwaarden WA jacht Hienfeld – NOJG

Verzekering aanvragen of dekking wijzigen

Bij de aanvraag van het lidmaatschap van de NOJG kan worden aangegeven of je ook gebruik wenst te maken van de jachtaansprakelijkheidsverzekering. Alle personen die reeds lid zijn, ontvangen in januari een betaalverzoek voor het lidmaatschap via een mail met de mogelijkheid de jachtaansprakelijkheidsverzekering (opnieuw) af te sluiten website van Ecclesia www.verzekerdejager.nl. Na ontvangst van de betaling wordt het verzekeringsbewijs digitaal (pfd) toegezonden en kan deze worden gedownload.

Wanneer u de dekking van uw huidige jachtaansprakelijkheidsverzekering wenst aan te passen, kunt u deze wijziging kenbaar maken door middel van de website van Ecclesia www.verzekerdejager.nl

Leden die geen gebruik maken van e-mail ontvangen per post de factuur na ontvangst van de betaling. Eveneens wordt het verzekeringsbewijs per post verzonden.

Voor overige vragen kunnen via email (NOJG@planet.nl) of per telefoon (053-5724833) worden gesteld.  

U heeft schade. Wat nu?

De schademelding kan worden gedaan aan de verzekeraar Ecclesia door het invullen van het schadeformulier

 • Komt u er niet uit oof heeft u vragen dan kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met Ecclesia via: T: 010 440 26 48. E: jagers@ecclesia.nl 

Geef bij de schademelding een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de gebeurtenis waarbij de schade is ontstaan.

 


RECHTSBIJSTANDVERZEKERING NOJG-LEDEN

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande en verzoeken u dringend een kwestie, die volgens u voor rechtsbijstand in aanmerking komt, zo spoedig mogelijk via ons secretariaat in Haaksbergen aan te dienen. Voor bijstand wordt dit dan voorgelegd aan onze deskundigen. Het geven van juridisch advies blijft altijd tot de mogelijkheden behoren.

 • Alle NOJG leden zijn nu automatisch voor rechtsbijstand, verzekerd door de collectieve verzekering van de NOJG, mits er geen sprake is van opzet. Wilt u deze verzekeringen aanvragen gebruik dan ons aanvraagformulier
 • BELANGRIJK IN VERBAND MET UW RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
 • In verband met art. 7 en 8 van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van onze rechtsbijstand is vereist dat een verzoek tot rechtsbijstand zo spoedig mogelijk na het ontstaan van het geschil wordt aangemeld bij onze verzekeringsmaatschappij en het secretariaat van de NOJG, er is een maximum dekking van € 25.000,– erboven is voor eigen rekening.
 • Verder is bepaald dat van een dekking is uitgesloten een strafzaak waarbij sprake is van enige opzet.

Werkwijze NOJG en taak Commissie Juridische Zaken:

Juridische waarborgen.

Omdat er nog wel eens onduidelijkheid bestaat over de juridische diensten van de NOJG  en is het goed om die werkwijze hierbij uit de doeken te doen.

Voorop staat dat we als vereniging onze leden zo goed mogelijk willen helpen als er onverhoopt juridische vragen de kop opsteken. Een aantal vrijwilligers is hier vol overgave bij betrokken.

Het orgaan dat daarvoor in het leven is geroepen is de Commissie Juridische Zaken. De Commissie bestaat uit vijf fanatieke leden, te weten Robin de Bruine, Rinus Jeremiasse, en Maurice Stassen. Daarnaast kunnen wij als commissie altijd, maar dan ook altijd terecht bij onze steun en toeverlaat Piet Croughs en bij onze rotsvaste kracht Jolande ten Thije. Ook hier is zij onmisbaar!

Wat is nu de taak van de Commissie Juridische Zaken.

De bedoeling is dat wij juridische vragen van leden beantwoorden. Die vragen kunnen bij voorkeur per mail worden gezonden naar juridischezaken@nojg.nl.

Binnen de commissie wordt dan bekeken wie die betreffende vraag het beste kan beantwoorden. Meestal volgt er dan binnen enkele dagen een antwoord. Indien nodig wordt er telefonisch contact opgenomen, bijvoorbeeld om nadere uitleg te krijgen of stukken aan u op te vragen.

De vragen die we ontvangen zijn erg divers. Soms is de vraag eenvoudig te beantwoorden, maar soms moeten ook wij de boeken in voordat we tot een goed antwoord kunnen komen. Een antwoord komt er altijd!

Overigens is het goed om op deze plaats te wijzen op onze uitgebreide website www.nojg.nl en de daarop geplaatste informatie. Vele onderwerpen staan uitvoerig op de website weergegeven, ook de meest gestelde vragen met antwoorden. Diverse onderwerpen kunnen aangeklikt worden voor meer informatie. Ook staan er talloze nieuwsberichten op de site, en kunt u de voor de jacht benodigde formulieren downloaden en printen. Veel vragen kunnen via de site al worden beantwoord. Mocht u daar iets missen, laat het ons dan weten.

De beantwoording van de vragen door de Commissie Juridische Zaken is kosteloos. We proberen een zo goed mogelijk antwoord te geven waar u iets aan heeft.

De grens van het kunnen van de commissie ligt echter bij het moment dat er een procedure zou moeten worden gevoerd, of indien er een andere partij zou moeten worden aangeschreven. Kortom, als er juridische handelingen uitgevoerd moeten gaan worden dan kan de Commissie Juridische Zaken die niet uitvoeren. Wij zijn er puur voor de beantwoording van vragen. Wij kunnen u dus, behalve het beantwoorden van vragen, niet begeleiden in bijvoorbeeld zaken bij de rechtbank, bezwaarschriften tegen het weigeren of intrekken van de jachtakte of het aanschrijven van uw buurman in een grensgeschil. We kunnen u dan wel adviseren over de te volgen weg en de haalbaarheid van een procedure.

Wat wij in die gevallen in ieder geval ook doen is uw eventuele juridische zaak aanmelden bij de rechtsbijstandsverzekering. Ieder lid van de NOJG is namelijk automatisch aangesloten bij deze rechtsbijstandsverzekering. Wij kunnen er voor zorgen dat de kwestie wordt aangemeld bij de verzekeraar, en dat de verzekeraar vervolgens contact met u opneemt om de zaak te bespreken en om te kijken of de zaak wel onder de dekking van de verzekering valt.

De rechtsbijstandsverzekering dekt namelijk niet alles. Zo worden strafzaken nooit gedekt. Meestal worden zaken aangaande ingetrokken of geweigerde jachtaktes ook niet gedekt. Voor andere zaken, mits jachtgerelateerd, bestaat meestal wel dekking. Het gaat op deze plaats te ver om alle polisvoorwaarden te behandelen, maar als u het aan ons voorlegt kunnen we per zaak bekijken wat de mogelijkheden zijn.

De reden dat sommige soorten zaken niet worden gedekt is omdat dergelijke zaken een te hoog risico voor de verzekeraars vormen. Vrijwel alle maatschappijen zijn daar heel eenduidig in. Dus ook als u een eigen rechtsbijstandsverzekering heeft zult u tegen diezelfde uitsluitingen aanlopen.

Indien de verzekeraar uw zaak accepteert dan zal een interne jurist van die verzekeraar contact met u opnemen om de zaak te bespreken. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de te nemen stappen. Soms moet u dan een eigen risico betalen. De verdere kosten zijn dan voor de verzekeraar.

Het moment dat er daadwerkelijk een procedure gevoerd moet gaan worden, dan mag u de verzekeraar verzoeken om een door u aan te wijzen advocaat in te schakelen. Deze advocaat zal dan op kosten van de verzekeraar aan de slag gaan. Op die manier weet u zich verzekerd van iemand met kennis van zaken, niet iedere jurist van de verzekeraar weet namelijk voldoende van de jacht af.

Mocht de zaak niet gedekt zijn door de verzekeraar dan kunt u zelf een advocaat inschakelen. Indien u een klein inkomen en een klein vermogen heeft dan zou dat op kosten van de Staat kunnen. De betreffende advocaat zal u daar alles over kunnen vertellen, want ook daar gelden weer verschillende voorwaarden in verschillende situaties. Komt u daar niet voor in aanmerking, dan zult u met de advocaat een prijs overeen moeten komen.

In een notendop is dit hoe de juridische bijstand in onze vereniging werkt.

U weet nu in ieder geval dat u altijd een ingang heeft via onze Commissie Juridische Zaken.

Wij kunnen antwoorden geven en uw helpen indien uw juridische probleem omvangrijker is dan enkel en vraag. Schroom niet om te mailen, wij staan graag voor uw klaar!

Jachtveldgeschillen of geschillen binnen of met een Wbe

De NOJG en de Jagersvereniging hebben voor hardnekkige en lastige geschillen – een geschillenregeling opgericht via een landelijke onafhankelijke stichting. Deze stichting werkt met professionele mediators. Deze stichting fungeert ook als de geschillenregeling, zoals deze wordt genoemd in de Omgevingsverordening van bijvoorbeeld de provincie Limburg.

De administratieve toegang tot deze stichting kan tot stand worden gebracht via het secretariaat of  via de Commissie Juridische Zaken van de  NOJG.

Je kunt hiervoor ook zelf rechtsreeks een formeel het verzoek doen aan de stichting via het navolgende mailadres: info@sglj.nl.

 


AANSPRAKELIJKHEID VERZEKERINGEN WBE’s

N.B. Het verdient de aanbeveling om voor het bestuur van uw WBE om ook een bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering verenigingen af te sluiten. Dit om gedekt te zijn tegen hoofdelijke aansprakelijkheid voortvloeiend uit mogelijke fouten van het bestuur. Een dergelijke verzekering kan op individuele basis (d.w.z. per Wbe-bestuur) worden afgesloten bij een verzekeraar, dit kunt U via  U dient dit dus zelf te doen via een assurantie tussen persoon, bank of via het internet, u kunt dan prijs opvragen en vooral kijken welke zaken en niet gedekt zijn en deze vooral vergelijken. De kosten hiervoor hoeven niet duur te zijn.

Bijvoorbeeld de Rabobank verzekert dit via Interpolis al vanaf zo’n € 7,50 per maand.


JACHTHONDEN ONGEVALLEN VERZEKERING 

Jachthonden ongevallen verzekering voor jachthonden van o tot 9 jaar met een standaard verzekerd bedrag van € 2000,- en max € 435,76 aan kosten veearts per jaar. etc. zie de link voor meer informatie.


Wilt u meer informatie over NOJG verzekeringen kunt de Ecclesia verzekeringen Ecclesia; per e-mail bereikbaar op jagers@ecclesia.nl of via 010 440 26 48. Graag vragen zij u bij voorkeur per e-mail uw vraag te stellen. Ecclesia neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Reacties zijn gesloten.