Buitengewone sterfte melden DWHC

image_pdfimage_print

Wat te doen als u opvallende ziekte of sterfte onder wilde dieren wilt melden?

Soms merkt u dat er in de natuur bij een of meer diersoorten ineens een ongewoon aantal zieke of dode dieren zijn. U kunt deze buitengewone ziekte en/of sterfte melden bij het DWHC.
Dit kan door middel van het meldingsformulier, een email (dwhc@uu.nl), of per telefoon (030-2537925). U kunt dan overleggen met de contactpersoon van dienst over het laten ophalen voor onderzoek van het door u aangetroffen dier met afwijkingen of ziekte verschijnselen. Deze ophaaldienst van onze koerier wordt tijdens kantooruren afgehandeld.

Buiten kantooruren en in het weekend staat het DWHC telefoonnummer doorgeschakeld naar een mobiele diensttelefoon, uitsluitend voor noodgevallen!

N.B.: Voor vragen kunt u alleen tijdens de gebruikelijke kantooruren bij ons terecht, niet ’s avonds of in het weekend!

Spreekt u bij geen gehoor uw boodschap langzaam en duidelijk op de voicemail van de diensttelefoon in (voor de verstaanbaarheid) en vermeldt vooral uw telefoonnummer zodat wij u terug kunnen bellen.

Bij sterfte van vogels gelden aparte regels, meestal kunt u ze bij het DWHC laten onderzoeken, maar er zijn uitzonderingen. 
Lees hier welke die zijn.

Aanleveren van kadavers en monsters 

In specifieke gevallen, en altijd na overleg met en toestemming van het DWHC, kunnen gevonden kadavers opgestuurd worden voor nader onderzoek. Hier volgen enkele algemene aanwijzingen voor het opsturen van kadavers voor nader onderzoek aan het DWHC:

  • Veel wilde diersoorten zijn beschermd door de Omgevingswet. Een omgevingsvergunning is nodig om kadavers van deze soorten te hanteren en te verzenden. Indien u niet over dergelijke omgevingsvergunning beschikt, meldt dat dan bij het DWHC, zodat die de nodige maatregelen kan proberen te nemen.
  • U vindt hier de algemene handleiding voor hanteren en verpakken van kadavers van wilde dieren in voorbereiding voor het transport. In sommige gevallen/projecten zullen specifieke instructies gegeven worden en/of verpakkingsmateriaal verstrekt worden.
  • Instructies voor het verzenden worden per geval/project door de DWHC aangegeven.
  • De verdeling van de kosten van het transport en het onderzoek wordt per geval/project met de verschillende partijen bepaald vóór het transport. Over het algemeen geldt dat de DWHC de kosten van transport en onderzoek bij de eerste gevallen op zich kan nemen.

Reinigen en ontsmetten

Goed reinigen en ontsmetten van materiaal tussen waters is van belang om de kans van overdracht van ziekteverwekkers, zoals het ranavirus, door menselijk toedoen te beperken. 
Klik hier
 voor de folder Reiniging en ontsmetting tussen waters voorkomt flaters en dan daar de koppeling leggen met de folder die bij nieuws weggaat.

Reacties zijn gesloten.