Aanvraagformulier jachthondenverzekering

image_pdfimage_print

Logo Hienfeld

Premietarief voor de jachthonden ongevallen verzekering zijn;

Standaardverzekeringen:

  • Verzekerd bedrag per jachthond € 2.000,00.
  • Looptijd contract {aflopend) tot en met het verzekeringsjaar, waarin de hond 9 jaar oud wordt.

Jaarpremie:

Leeftijd hond bij aanmelding 0 t/m 6 maanden € 35,00 per jaar Leeftijd hond bij aanmelding 7 t/m 24 maanden € 45,00 per jaar Leeftijd hond ouder dan 24 maanden jaarpremie € 70,00 per jaar

Speciaalverzekering:

Verzekerde som meer dan 2.000,00 doch maximaal € 5.000,00 onder overlegging van certificaten, diploma’s, gezondheidsverklaring inzake aantoonbare erfelijke afwijkingen, etc. mits deze certificaten etc. voorkomen op een door de NOJG afgegeven lijst.

Jaarpremie:

  • Leeftijd hond bij aanmelding 0 t/m 24 maanden 17,50 ojoo.
  • Leeftijd hond ouder dan 24 maanden jaarpremie 35,00 o/oo.
  • Looptijd contract vanaf aanmelding tot en met het verzekeringsjaar, waarin de hond 9 jaar oud wordt.

Acceptatie:

– Voor beide verzekeringsvormen geldt een leeftijdsgrens. Acceptatie vindt plaats t/m de zesjarige leeftijd.

– Bij de aanvraag dienen twee recente kleurenfoto’s gevoegd te worden. Een van voren, m.n. de kop en een van opzij.

De aanvrager/verzekeringsnemer verklaart  hierbij tevens dat de gegeven antwoorden volledig en juist zijn. Hij verklaart voorts de overeenkomstig deze aanvraag op te maken polis in ontvangst te zullen nemen en de daarvoor verschuldigde premie en kosten te betalen.

Belangrijk:

Assuradeuren hebben uw antwoorden op de gestelde vragen nodig voor een juiste risicobeoordeling en de premieberekening. Niet volledige of onjuiste beantwoording kan ertoe leiden, dat u in geval van schade uw recht op uitkering verliest. De Algemene Voorwaarden van de door u gewenste verzekering(en) liggen ter inzage bij Assuradeuren. U ontvangt deze samen met de polis.

Regeling Informatieverstrekking aan verzekeringsnemers 1994

Klachten die voortvloeien uit deze verzekeringsovereenkomst of de daaraan voorafgaande aanvraag kunnen worden voorgelegd aan:

– De directie van W.A. Hienfeld B.V., Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam

– Klachteninstituut Financiele Dienstverlenging (KiFiD), Postbus 93257,

2509 AG Den Haag.

Toepasselijk recht

Op deze verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.


 

** Het lidmaatschap nummer van de NOJG kunt opvragen bij het secretariaat; T: 0535-724833 | E:secretariaat@nojg.nl. .

Aanvraag formulier Jachthondenverzekering NOJG
* Verplicht veld
TE VERZEKEREN HOND:

BIJLAGEN

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 5mb.
VERKLARINGEN EVT. BEHANDELINGEN/GEBREKEN HOND

Aankruisen, welke van toepassing zijn.
VOORKOMEN VAN SPAM

Reacties zijn gesloten.