NOJG Algemeen

image_pdfimage_print
Logo NOJG

De Organisatie voor Jacht, Beheer en Schadebestrijding

NOJG : Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer

Inleiding

 

De voormalige Boerenjagersvereniging, die sinds 1992 Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer heet, is een landelijke belangenorganisatie op het gebied van jacht en grondbeheer en wildschadebestrijding.
De organisatie bestaat uit een landelijk netwerk van werkonderdelen, ondergebracht in tien regio’s, die worden aangestuurd vanuit een Landelijk Bestuur (LB).

Zij staat voor krachtenbundeling van organisaties op het gebied van jacht en natuurbeheer en wil hierin een constructieve rol spelen, door onder meer samenwerking met andere veldspelers.

Zij is voorstander van wetgeving en beleid op hoofdlijnen met helder geformuleerde doelen en beschikbare middelen.
Schadebestrijding moet eenvoudiger worden vormgegeven zonder onnodige bureaucratische handelingen. De NOJG wil de administratieve rompslomp, die ontstaan is door zeer gedetailleerde natuurbeschermingsmaatregelen terug dringen. Nederland en de provincies vooral zijn verzeild geraakt in eindeloze rechtsbeschermingsprocedures met daar aan verbonden een rechtspraak, die geënt is op de letter van de wet in plaats van recht te spreken naar de geest van de wet, met gevolg kostbare en vooral allesverlammende effecten voor natuur en samenleving. Naast die verlamming is de natuurbescherming ook zeer kostbaar geworden.

De NOJG hecht grote waarde aan een duidelijke communicatie.

Haar parool is: “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”.

Ontstaansgeschiedenis

De vereniging is opgericht op  8 oktober 981 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

Op grond van artikel 53 van vervallen Jachtwet waren veel agrariërs/grondgebruikers in het bezit van een zogenaamde art. 53 vergunning.

Dit hield in:

 1. het jagen met een geweer zonder jachtakte en
 2. het jagen op een kleiner veld dan de wettelijk voorgeschreven 40 ha

De wildsoorten, eerst schadelijke, daarna overig wild genoemd, waren: konijn, houtduif, zwarte kraaien, eksters, Vlaamse gaaien, kauwen, vossen en verwilderde katten.

Op zijn erf: bunzings, hermelijnen en wezels

Op aandringen van een zustervereniging ging de overheid over tot het ongedaan maken van genoemde vergunningen. De regulaire jager werd in staat geacht  de wildschade te beperken. De boerenjagers trokken – in het licht van hun ervaringen – de bereidheid van jagers om schade te bestrijden in twijfel.

In de Twente ontstond tumult en onder leiding van Dhr. Nollen. Er werd op zijn verzoek geen ondersteuning ontvangen van de KNJV.

Een gesprek met de toenmalige Minister van LN. en V. Ir. Braks volgde. Deze liet het systeem intact, zij het als uitsterfregeling.

Dhr. Nollen ging over tot de oprichting van de NBJV. Hij reisde stad en land af om provinciale afdelingen op te richten. En… dat lukte hem.

Op 8 oktober 1981 werd de oprichtingsakte verleden.

Nu, anno 2021

De NOJG is een organisatie, die groeit en bloeit. Ieder jaar mag zij circa 500 nieuwe leden begroeten. En dat gelukkig zijn veelal jongere leden. Inmiddels heeft de NOJG dan ook bijna 5000 leden.  Groeiende belangstelling wordt ook als heel gewoon ervaren. Immers de problematieken van de schadebestrijding groeien met de dag. De grootste deel van de jachtactiviteiten zijn schadebestrijding, populatiebeheer, allemaal liggend op de taakvelden van de provincies. (we spreken alleen nog van ”jacht” als het om de zogenaamde 5 soorten gaat).

Kern van de filosofie van de NOJG is dat wij rentmesters zijn. Wij hebben onze verantwoordelijkheid, onze kennis en kunde in te zetten voor de belangen van de grondgebruikers. We doen het daarmee zoveel mogelijk in samenwerking met de agrariër.

Wat doet de NOJG allemaal?

 • Goedkoop lidmaatschap
  Belangenbehartiging in de provincies en ook op rijksniveau, onder meer bij de landelijke politiek. 
 • Via onze website allerlei relevante informatie over jacht, beheeren schadebestrijding in de provincie, over WBE’s, wildhygiëne en wapens.
 • Elke 2 maanden ons verenigingsblad Jacht & Beheer, dus 6 keer per jaar.
 • Antwoord op al uw vragen over de jacht, faunabeheer en schadebestrijding en kunt u ook alle benodigde formulieren voor de uitvoering daarvan downloaden van onze site
 • Maandelijks een Nieuwsbrief met het laatste nieuws
 • Oefendagen en wedstrijden voor jacht schieten, die door de regionale afdelingen van de NOJG worden georganiseerd.
 • Afsluiten van een jachtverzekering tegen concurrerende tarieven
 • De NOJG is een vrijwilligersorganisatie. Dat wil zeggen, dat wij geen mensen in loondienst hebben. Ons ledenbestand bestaat uit mensen met een breed scala aan expertise waarop wij telkens weer een beroep op kunnen doen. In de sterk veranderende samenleving kunnen wij slagvaardig optreden. Mocht het zo zijn, dat er heel specialistische expertise nodig is, dan kopen wij die in. Kortom, de NOJG beschikt over een uiterst moderne organisatievorm en staat voor u klaar, maar u moet zelf de vraag stellen.

Lidmaatschap WBE

 • De contributie voor de WBE kost € 50,- per jaar. Voor individuele leden eveneens € 50,-. 
 • U krijgt  6 x per jaar ons blad Jacht&Beheer.
 • Vrije toegang op onze website www.nojg.nl. Dit is een  open website zonder inlogcodes o.i.d.
 • Wij houden 2 x per jaar een Algemene Ledenvergadering. Hierbij zijn alle leden welkom.
 • Wij zijn een laagdrempelige club, waarbij het goed gebruik is dat er sprake is van een aangename jagerssfeer tijdens en na de vergaderingen. 
 • De voorjaarsvergadering staat in het teken van het afleggen van verantwoording en de Najaarsvergadering in het ontwikkelen  van nieuw beleid en het vaststellen van de begroting voor het komend jaar. Tijdens de ledenvergaderingen hebben wij meestal een spreker met een presentatie over een actueel thema.
 • Vorig jaar waren de onderwerpen:
  • Het verdwijnen van de weidevogels; niet te wijten aan de mestinjectie van de boeren maar aan de opkomende predatie.
  • Het Lyme Paspoort: Een tekenbeet met Lyme tot gevolg. Hoe te herkennen en hoe te voorkomen. 
 • De NOJG kent ook een rechtsbijstandsverzekering voor de leden.
 • Voor u als Wbe wordt u ook als verzekerde gezien bij onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Een bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering kunt u eventueel als WBE zelf afsluiten via een bedrijfsaansprakelijkheids verzekering. 
 • U kunt uw Wbe via onze webshop, die op onze website te vinden is, aanmelden als NOJG lid. Zodra u zich heeft  gemeld en uw contributie betaald is, wordt u aspirant lid en kunt u gebruik maken van de verzekeringsmogelijkheden. Als u een verzekeringsmodel gekozen hebt en betaald, krijgt  u per omgaande uw verzekeringsbewijs per mail. 
 • Bij de NOJG speelt naast kennis en kunde,  passie en instinct een rol en niet macht en geld.
 • Mocht u zich aangetrokken voelen tot een dergelijke organisatie, dan roepen wij u van harte op lid te worden. Het is niet een kwestie van jagers, maar ook grondgebruikers, boeren, burgers en buitenluis, die met hart en ziel betrokken zijn bij het ware natuurbeheer.  Ga dan naar: aanmelden lidmaatschap NOJG WWW.NOJG.NL

Geef een reactie