Uw partner in het Faunabeheer in Nederland
Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer

Commissie Juridische Zaken NOJG

image_pdfimage_print

Juridische diensten NOJG en taak Commissie Juridische Zaken

 

Hiermee willen wij U informeren over de juridische diensten van de NOJG  en haar werkwijze.

Voorop staat dat we als vereniging onze leden zo goed mogelijk willen helpen als er onverhoopt juridische vragen de kop opsteken. Een aantal vrijwilligers is hier vol overgave bij betrokken.

Het orgaan dat daarvoor in het leven is geroepen is de Commissie Juridische Zaken. De Commissie bestaat uit vijf fanatieke leden, te weten Nic Quaedvlieg, Robin de Bruine, Rinus Jeremiasse, Hanneke Esselink en Maurice Stassen. Daarnaast kunnen wij als commissie altijd, maar dan ook altijd terecht bij onze steun en toeverlaat Piet Croughs en bij onze rotsvaste kracht Jolande ten Thije. Ook hier is zij onmisbaar!

De bedoeling is dat wij juridische vragen van leden beantwoorden. Die vragen kunnen bij voorkeur per mail worden gezonden naar juridischezaken@nojg.nl.

Binnen de commissie wordt dan bekeken wie die betreffende vraag het beste kan beantwoorden. Meestal volgt er dan binnen enkele dagen een antwoord. Indien nodig wordt er telefonisch contact opgenomen, bijvoorbeeld om nadere uitleg te krijgen of stukken aan u op te vragen.

De vragen die we ontvangen zijn erg divers. Soms is de vraag eenvoudig te beantwoorden, maar soms moeten ook wij de boeken in voordat we tot een goed antwoord kunnen komen. Een antwoord komt er altijd!

Overigens is het goed om op deze plaats te wijzen op onze uitgebreide website www.nojg.nl en de daarop geplaatste informatie. Vele onderwerpen staan uitvoerig op de website weergegeven, ook de meest gestelde vragen met antwoorden. Diverse onderwerpen kunnen aangeklikt worden voor meer informatie. Ook staan er talloze nieuwsberichten op de site, en kunt u de voor de jacht benodigde formulieren downloaden en printen. Veel vragen kunnen via de site al worden beantwoord. Mocht u daar iets missen, laat het ons dan weten.

De beantwoording van de vragen door de Commissie Juridische Zaken is kosteloos. We proberen een zo goed mogelijk antwoord te geven waar u iets aan heeft.

De grens van het kunnen van de commissie ligt echter bij het moment dat er een procedure zou moeten worden gevoerd, of indien er een andere partij zou moeten worden aangeschreven. Kortom, als er juridische handelingen uitgevoerd moeten gaan worden dan kan de Commissie Juridische Zaken die niet uitvoeren. Wij zijn er puur voor de beantwoording van vragen. Wij kunnen u dus, behalve het beantwoorden van vragen, niet begeleiden in bijvoorbeeld zaken bij de rechtbank, bezwaarschriften tegen het weigeren of intrekken van de jachtakte of het aanschrijven van uw buurman in een grensgeschil. We kunnen u dan wel adviseren over de te volgen weg en de haalbaarheid van een procedure.

Wat wij in die gevallen in ieder geval ook doen is uw eventuele juridische zaak aanmelden bij de rechtsbijstandsverzekering. Ieder lid van de NOJG is namelijk automatisch aangesloten bij deze rechtsbijstandsverzekering. Wij kunnen er voor zorgen dat de kwestie wordt aangemeld bij de verzekeraar, en dat de verzekeraar vervolgens contact met u opneemt om de zaak te bespreken en om te kijken of de zaak wel onder de dekking van de verzekering valt.

De rechtsbijstandsverzekering dekt namelijk niet alles. Zo worden strafzaken nooit gedekt. Meestal worden zaken aangaande ingetrokken of geweigerde jachtaktes ook niet gedekt. Voor andere zaken, mits jachtgerelateerd, bestaat meestal wel dekking. Het gaat op deze plaats te ver om alle polisvoorwaarden te behandelen, maar als u het aan ons voorlegt kunnen we per zaak bekijken wat de mogelijkheden zijn.

De reden dat sommige soorten zaken niet worden gedekt is omdat dergelijke zaken een te hoog risico voor de verzekeraars vormen. Vrijwel alle maatschappijen zijn daar heel eenduidig in. Dus ook als u een eigen rechtsbijstandsverzekering heeft zult u tegen diezelfde uitsluitingen aanlopen.

Indien de verzekeraar uw zaak accepteert dan zal een interne jurist van die verzekeraar contact met u opnemen om de zaak te bespreken. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de te nemen stappen. Soms moet u dan een eigen risico betalen. De verdere kosten zijn dan voor de verzekeraar.

Het moment dat er daadwerkelijk een procedure gevoerd moet gaan worden, dan mag u de verzekeraar verzoeken om een door u aan te wijzen advocaat in te schakelen. Deze advocaat zal dan op kosten van de verzekeraar aan de slag gaan. Op die manier weet u zich verzekerd van iemand met kennis van zaken, niet iedere jurist van de verzekeraar weet namelijk voldoende van de jacht af.

Mocht de zaak niet gedekt zijn door de verzekeraar dan kunt u zelf een advocaat inschakelen. Indien u een klein inkomen en een klein vermogen heeft dan zou dat op kosten van de Staat kunnen. De betreffende advocaat zal u daar alles over kunnen vertellen, want ook daar gelden weer verschillende voorwaarden in verschillende situaties. Komt u daar niet voor in aanmerking, dan zult u met de advocaat een prijs overeen moeten komen.

In een notendop is dit hoe de juridische bijstand in onze vereniging werkt.

U weet nu in ieder geval dat u altijd een ingang heeft via onze Commissie Juridische Zaken.

Wij kunnen antwoorden geven en uw helpen indien uw juridische probleem omvangrijker is dan enkel en vraag. Schroom niet om te mailen, wij staan graag voor uw klaar!