Aan- en verkoop wapen

image_pdfimage_print

Hoe te handelen en waar moet ik op letten bij de verkoop of aankoop van wapen ten behoeve van de jacht.

Om een vuurwapen te kunnen kopen  van een particulier of een erkende wapenhandelaar in Nederland, dient de koper zich te melden bij de afdeling Korpscheftaken van politie regio waar hij of zij woonachtig is, voor een verlof tot verkrijging van een vuurwapen (WM3-versie-2022) digitaal invulbaar)

Een verlof tot verkrijging is, zo volgt uit artikel 32, eerste lid, van de Wet Wapens en Munitie (WWM), alleen nodig voor houders van een verlof tot het voorhanden hebben alsmede voor houders van een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit (zie de laatste alinea van dit onderdeel voor de verkrijging van wapens door personen die op andere gronden bevoegd zijn om een wapen van categorie III voorhanden te hebben).

Aanvraag voorhanden hebben van een vuurwapen (WM3-versie-2022 digitaal invulbaar)

Hiertoe dient u te overleggen:

Uw verlof of omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit of alle bescheiden voor de aanvraag van een verlof of omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit;de gegevens van de verkoper, t.w.:

 • – Naam en voorletters of naam handelaar;
 • – adres;
 • – evt. klantnummer;
 • – omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit of verlof nummer.

de gegevens van het vuurwapen, zoals:

 • – soort wapen;
 • – merk;
 • – kaliber;
 • – serienummer.

Na positief op de aanvraag tot verkrijging is beslist door de korpschef voor het desbetreffende wapen en hiervoor evt. een verlof/omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit tot het voorhanden hebben afgeeft of dit wapen bijschrijft op een reeds eerder aan betrokkene verleend verlof/omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit), wordt het verlof tot verkrijging (WM2) door de koper opgehaald bij de politie en afgegeven bij het ophalen van het vuurwapen aan de verkoper.

De navolgende handelingen dienen dan door de verkoper en koper te worden verricht;

 • De persoon die het wapen overdraagt, dient het verlof tot verkrijging WM2 in ontvangst te nemen.
 • Teneinde zeker te zijn dat het wapen aan de rechthebbende wordt overgedragen zal hij ook de identiteit van de verkrijger moeten vaststellen en op het WM2 in te vullen;
  • het soort identiteitsbewijs koper,
  • het nummer,
  • alsmede de datum van afgifte daarvan en
  • de afgevende instantie,
 • Daarnaast zal hij zich ervan moeten vergewissen dat het desbetreffende wapen op een aan betrokkene verleend verlof of verleende omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit staat bijgeschreven.
 • Eerst na deze handelingen en controles te hebben uitgevoerd, mag hij het wapen overdragen.
 • De verkrijger dient, binnen de vermelde termijn, zoals aangegeven op het verlof, na de verkrijging het wapen ter controle aan te bieden aan de korpschef, die hem het verlof of de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit heeft verleend, zodat deze kan verifiëren of de op het verlof of de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit vermelde gegevens overeenstemmen met de gegevens van het wapen.
 • De verkoper dient na controle en ondertekening, het verlof tot verkrijging in te leveren bij Korpscheftaken van de politie in de regio waarin zijn woonplaats ligt en zorgt dat het wapen van zijn bijlage omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit/Europees vuurwapenpaspoort wordt verwijdert, denk hierbij ook aan medegebruikers van het wapen.

WM3 – Aanvraag voor een verlof tot het voorhanden hebben van een (vuur)wapen en munitie

Een dergelijk verlof wordt aangevraagd bij Korpscheftaken van de woonplaats waar u woont, wanneer u wenst te beschikken over een vuurwapen. Hiertoe dient u te overleggen:

 1. Een ingevuld en ondertekend (WM3-versie-2022 digitaal invulbaar)
 2. Twee recente, ongebruikte pasfoto’s;
 3. Een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
 4. Een volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende Verklaring betreffende de psychische gesteldheid; digitaal invul wm32-inlichtingenformulier politie 2022
 5. Voor een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit zie: aanvraag omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit
 6. Een volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende Machtiging voor automatische incasso
 7. Een bewijs van redelijk belang, zoals:
  – Beoefenen van de schietsport
  Bewijs: Lidmaatschap van de KNSA

  – Re-enactment uitvoeringen
  Bewijs: Lidmaatschap van een vereniging die is aangesloten bij “Platform Levendige Geschiedenis”

  – Dierenartsen met verdovingswapen
  Bewijs: Uittreksel van de K.v.K.

  – Schietmasker t.b.v. slachtingen
  Bewijs: Uittreksel van de K.v.K.

  – Bestrijden van vogelschade
  Bewijs: Verzoek van de Gemeente

  – Doden van losgebroken vee en wild
  Bewijs: BOA-legitimatie

  – Geluidsmeting
  Bewijs: Uittreksel van de K.v.K. en opdracht

  – Trainen van hond
  Bewijs: Uittreksel van de K.v.K.

  – Houden van noodsignaalmiddelen
  Bewijs: bewijs van uitoefening zeevaart

  – Lossen van startschoten
  Bewijs: Id-kaart KNAU als starter

  – Vuurwapen uit voormalig verzet
  Bewijs: Aanvrager was deelnemer aan het verzet

  – Vuurwapens behorende bij
  historisch rollend militair materieel
 8. Bewijs: Wapens zijn duurzaam ongeschikt gemaakt. De medewerkers van Korpschef Taken zullen zich er van willen overtuigen of u in de gelegenheid bent op een veilige manier de (voor gebruik ongeschikte) (vuur)wapens voorhanden te houden. Daartoe zal een huisbezoek plaatsvinden.

Reacties zijn gesloten.