Wildhygiëne – cursus

image_pdfimage_print

JAGERS WORDEN NU AANGEMERKT ALS PRIMAIR LEVENSMIDDELENPRODUCENT

 

Dit is altijd één uitzondering geweest. Al het wild vlees moet vanaf 1 januari 2008 worden gekeurd  indien het voor de lokale handel is bestemd. In Nederland wordt al het vlees dat via de handel uiteindelijk bij een consument op het bord beland eerst gekeurd.

Onder wild vlees wordt niet begrepen, wild dat door de mens gehouden wordt, zoals Kundigenperson-b-225x300bijvoorbeeld gekweekte edelherten. Daar gelden weer andere regels voor. Dus alleen wild wat conform de Flora- en Faunawet is bemachtigd in de vrije wildbaan.

De wijzing betreft de voorschriften die gelden voor de levering van wild dat in kleine hoeveelheden op de lokale markt wordt afgezet. Vanaf deze datum mag geen wild meer in de handel komen zonder een eerste keuring door een Gekwalificeerd Persoon (GP).

In Nederland ziet de Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) toe op de keuring van vlees en dus ook van wild. Het gaat hier dus om voedselveiligheid, volksgezondheid en bescherming van de mens. Eén van de belangrijkste voorwaarden is om te kunnen traceren waar het voedsel vandaan komt, en waar het heen gaat. Alle risico’s moeten worden uitgesloten. Het hele hygiënepakket wordt gevormd door de algemene en specifieke hygiëne-eisen en de controle daarop, dit geldt ook voor gehouden grofwild in rasters, zie hiervoor; Beleidsregel+grof+wild+v1 NVWA.

Kundigenperson-aDe jager is nu de eerste beoordelaar van het wild en dus de primaire schakel in het proces dat leidt tot in de handel brengen van een gekwalificeerd levensmiddel. De Gekwalificeerd Persoon (GP)heeft voor deze keuring een speciale cursus gevolgd.
Een keuring door een GP was al verplicht bij de handel tussen EU-lidstaten. Voortaan vervult hij deze taak ook voor wild dat voor de lokale markt is bestemd. Het gaat dan om het wild dat een jager aan de lokale markt verkoopt (direct aan een plaatselijk restaurant of poelier).

Niet elke jager hoeft daarom persé een GP zijn. Dit mag ook een medejager zijn die in uw gezelschap heeft gejaagd of iemand bij u in de buurt. Wild voor eigen gebruik hoeft niet door een GP te worden beoordeeld. Hetzelfde geldt voor het wild dat na het einde van de jachtdag wordt verdeeld onder de drijvers en jagers.
Wetgeving:

In de volgende wetten en richtlijnen is te vinden welke eisen er aan wild worden gesteld en op basis waarvan de VWA haar controlerende taken uitvoert: EU-richtlijn 91/495/EEG en 92/45/EEG; flora- en faunawet; diverse besluiten en regelingen over keuring, productie en handel in vlees.

Cursus Wildhygiëne:

Een GP moet straks de eerste keuring verrichten. Er is een speciale cursus ontwikkeld die daartoe jagers moet opleiden Cursus Wildhygiëne Stichting Jachtopleiding Nederland (SJN) heeft in samenwerking met de overheid, de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhananotomie-ree-ingewandendelaren (NBPW) en de Vereniging van Groothandelaren in Wild het afgelopen jaar een cursus ontwikkeld voor de opleiding tot GP. Deze cursus, is naar aanleiding van de nieuwe Europese Levensmiddelenwetgeving ontwikkeld.

Dat de cursus wordt verzorgd door de SJN heeft te maken met de keuze van het Min.vanL.N.V. (Juridische Zaken en de afdeling Voedselkwaliteit en Diergezondheid) en de VWA, aangezien de jachtopleiding ook reeds door deze Stichting wordt verzorgd.
De cursus Wildhygiëne bestaat uit twee theorie-avonden. Het bijwonen van deze twee avonden is verplicht. Als cursist ontvangt u een in heldere taal geschreven cursusboek met duidelijke illustraties in kleur. Het boek is ook goed te gebruiken als naslagwerk. Na de pauze op de tweede avond wordt er een schriftelijk examen afgenomen volgens het meerkeuzesysteem. Bent u geslaagd, dan mag u zich “gekwalificeerd persoon” noemen. Aan de geslaagden zal het Certificaat Gekwalificeerd Persoon worden toegezonden.

Algemene informatie cursus wildhygiëne

Europa schrijft ons tegenwoordig voor hoe we moeten omgaan met de hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Ook jachtwild valt hieronder. In Nederland ziet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toe op de keuring van vlees en dus ook van wild. Een gekwalificeerd persoon moet het eerste onderzoek verrichten.

Naar aanleiding van de nieuwe Europese Levensmiddelenwetgeving hebben de Jagersvereniging en de SJN in samenwerking met de overheid, de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW) en de Vereniging van Groothandelaren in Wild de cursus tot gekwalificeerd persoon ontwikkeld.

Inschrijfvoorwaarden

Cursisten dienen in het bezit te zijn van ten minste de tweede omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit!

Grofwild

Het onderzoek bestaat in feite uit twee stappen.

  • Allereerst beoordeelt de jager het levende dier voor het schot. Ook moet de jager tijdens het ontweiden letten op afwijkingen. De jager vult de voorkant van de ‘Verklaring Eerste Onderzoek’ in.
  • Ten tweede onderzoekt de gekwalificeerde persoon de organen en vult de achterkant van de Verklaring in. Als in beide gevallen geen abnormaliteiten zijn waargenomen die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid, kan het dier geleverd worden aan zowel de horeca en de poelier als aan EG-erkende wildbewerkingsbedrijven zonder dat de organen meegeleverd hoeven te worden.

De uniek genummerde( FRSnr grofwild afschot) Verklaring moet aan het dier worden bevestigd. In verband met de traceerbaarheid zal de jager bij moeten houden wanneer en aan wie hij het wild heeft verkocht. De poelier, de detailhandel en het restaurant houden ook bij van wie zij het wild hebben gekocht. Als de jager en/of de gekwalificeerde persoon abnormaliteiten hebben vastgesteld en de jager het wild wil verkopen, dan moet het officieel worden gekeurd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De jager kan er natuurlijk ook voor kiezen om het dier in het veld achter te laten of ter destructie aan te bieden.

Wilde zwijnen

Vanaf 1 januari 2008 moet ieder wild zwijn dat wordt verkocht of wordt weggegeven op Trichinella worden onderzocht. Alleen een gekwalificeerd persoon mag het monster nemen. Voor het gehele trichinenmonstername-traject is een aparte instructie opgesteld.

Kleinwild

Ook hier beoordeelt de jager het dier voor het schot en vult hij zijn bevindingen in op de ‘Verklaring’. Daarna moet de gekwalificeerde persoon het wild op normaal/abnormaal beoordelen. Dit onderzoek kan per partij kleinwild plaatsvinden, mits afkomstig uit hetzelfde gebied en op dezelfde dag geschoten. Ook hier geldt dat wanneer de jager een abnormaliteit waarneemt (bijv. een mager dier) en het wild toch wil verkopen, dit eerst moet worden overgedragen aan de NVWA voor nadere keuring.

Gekwalificeerd persoon

Niet iedere jager hoeft te worden opgeleid tot gekwalificeerd persoon. Maar het wild moet, wil men het in de handel brengen, wel door een gekwalificeerd persoon onderzocht worden. Dit kan ook een gekwalificeerde jager binnen het jachtgezelschap zijn of een gekwalificeerde jager die in de buurt woont en bereid is om het onderzoek te doen. Indien een poelier tevens jager is, kan ook hij gekwalificeerd persoon worden en het onderzoek uitvoeren.

Buitenland

Het Hygiënepakket is een Europese aangelegenheid. In ieder EG-land gelden nu regels met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek door een gekwalificeerd persoon. Ieder land heeft ook zijn eigen opleiding. Deze opleidingen worden (nog) niet door de andere landen erkend. Het wild moet in het land zelf door een aldaar tot gekwalificeerd persoon opgeleide jager worden beoordeeld.

Jagers primaire levensmiddelenproducenten

Waarom al dit gedoe, zult u zich wellicht afvragen. Welnu, jagers staan aan het begin van de keten van een product dat uiteindelijk wordt gegeten. De jager is dus een primaire levensmiddelenproducent. De voedselveiligheid naar de eindconsument wordt nu beter gewaarborgd. Evenals bij andere levensmiddelen kan worden nagegaan waar het wild vandaan komt.

Inschrijving

U kunt zich via deze website aanmelden voor de cursus Wildhygiëne. Inschrijving is op basis van vol = vol!

Cursusinhoud

Als cursist ontvangt u een in heldere taal geschreven cursusboek met duidelijke illustraties in kleur. Het boek is ook goed te gebruiken als naslagwerk.

De onderwerpen uit het cursusboek worden in de online leeromgeving in videolessen behandeld. Al deze lessen kunt u tijdens de cursus zo vaak bekijken als u zelf wilt! Ook zal er nog een live Zoombijeenkomst worden verzorgd door de docent.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten die in het cursusboek aan bod komen.

  • De nieuwe Europese en Nederlandse wetgeving
  • Het hoe en waarom van vleesrijping
  • Hygiëne
  • Ontweiden
  • Koeling
  • Organen
  • Het nemen van een trichinenmonster bij wilde zwijnen
  • Beoordeling van de organen op normaal c.q. abnormaal
Intranet en online leeromgeving

Cursisten die zijn ingeschreven voor de online cursus Wildhygiëne hebben tijdens de cursus toegang tot het intranet en de online leeromgeving van de SJN. In de online leeromgeving kunt u als cursist o.a. de videolessen volgen en een aantal oefenvragen maken en actuele gegevens vinden over cursus- en examenactiviteiten. Ook is er een cursusforum. Tijdens de cursus kunt u er vragen of opmerkingen plaatsen over diverse cursusonderwerpen. Alle cursisten en de docent kunnen daarop reageren.

Voor de aanvang van de cursus worden uw gebruikersnaam en wachtwoord geactiveerd, zodat u kunt inloggen op het intranet van deze website waarmee u ook toegang krijgt tot de online leeromgeving. Uw gebruikersgegevens vervallen automatisch na afloop van de cursus of bij schriftelijke annulering van de cursus. Voor het intranet dient u in te loggen op de startpagina.

Examen

De examens zullen worden afgenomen in de toetscentra van Lamark. U kunt kiezen uit zo’n twintig examenlocaties. Lamark is een instelling die logistieke diensten verleent aan examenbureau’s. Het maakt het voor u mogelijk om binnen een bepaalde periode op een door uzelf gekozen datum en tijd het examen op locatie af te leggen. Bent u geslaagd, dan mag u zich “gekwalificeerd persoon” noemen. Aan de geslaagden zal het Certificaat Gekwalificeerd Persoon worden toegezonden.

Cursusdata 

De theorielessen van de SJN-cursus Wildhygiëne 2024 zullen online plaatsvinden.

Er zal ook een Zoombijeenkomst worden verzorgd.
 

Aanvang beide Zoombijeenkomsten: 19.30 uur.
Ook als groepen vol zijn, kunt u uw naam, adres en telefoonnummer aan ons doorgeven. Zodra er dan weer nieuwe cursussen Wildhygiëne worden georganiseerd, wordt u op de hoogte gebracht.

Voor meer informatie over deze cursus Wildhygiëne of evt inschrijving kunt u contact opnemen met de Stichting Jachtopleidingen Nederland,

Contactgegevens SJN

Postbus 1642 – 3800 BP Amersfoort

T: +31 (0) 33 463 16 14

E: info@jachtopleiding.com

De meest voor de hand liggende logische oplossing zou kunnen zijn, indien binnen een Wbe een jager/poelier ook als GP zou kunnen functioneren. Dit zal voor veel jagers kostenbesparend zijn, indien het echt nodig is.

Locaties, de SJN organiseert de cursus Wildhygiëne op verschillende locaties, deze staan op haar site aangegeven.

Kosten cursus Wildhygiëne;

Het deelnamegeld bedraagt voor niet leden Jagersvereniging € 170,– inclusief 21 % b.t.w.
Het deelnamegeld bedraagt voor Jagersvereniging leden met kortingprijs € 135,– incl 21% b.t.w.

 

Reacties zijn gesloten.