Jachtverlof België

image_pdfimage_print

Jachtverlof en jachtvergunning

België kent 2 aparte gebieden waar ook andere regels voor de jacht gelden, dit zijn Vlaanderen en Wallonië en die beide ook een ander jachtverlof(bewijzen) hebben.

Iedereen die in Vlaanderen met een vuurwapen wil jagen, moet een jachtverlof of een jachtvergunning hebben.

Het jachtverlof is een persoonlijk document en is geldig voor 1 jachtseizoen.

Wie een geldig Vlaams jachtverlof heeft, kan een jachtvergunning aanvragen voor genodigden die niet in het Vlaamse gewest wonen. Die jachtvergunning is een persoonlijk document en is geldig voor vijf vooraf bepaalde dagen in een jachtseizoen.

Jachtvergunning ( buitenlandse gastjagers)

Wie kan een jachtvergunning aanvragen?

Om een jachtvergunning aan te vragen moet je in het bezit zijn van een jachtverlof. Je kan dan een jachtvergunning aanvragen voor iemand die je wil uitnodigen voor de jacht. Die persoon moet minstens 18 jaar zijn, buiten Vlaanderen een jachtverlof hebben en fysiek en psychisch in aanmerking komen om te jagen in Vlaanderen. Ook zijn/haar voorgeschiedenis wordt bekeken: er mogen geen ernstige veroordelingen op zijn/haar naam staan. De precieze voorwaarden staan vermeld in artikel 13 en 14 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.

Hoe kun je een jachtvergunning aanvragen?

Hoeveel kost een jachtvergunning?

Een jachtvergunning kost 40 euro. Sommige provincies rekenen daar bovenop nog een provincietaks aan.

Hoe betalen?

Wanneer je een jachtvergunning aanvraagt via het e-loket gebeurt de betaling via het e-loket. In alle andere gevallen kan je betalen kan op IBAN-nummer: BE15 3751 1109 8930 BIC: BBRUBEBB van het Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75 te 1000 BRUSSEL.

Vermeld bij jouw betaling steeds “Achternaam Voornaam – Jachtvergunning 201..-202..”

Terugbetaling belasting

Hoe kun je de terugbetaling van de belasting voor een jachtvergunning vragen als de arrondissementscommissaris weigert die jachtvergunning af te geven? Als de arrondissementscommissaris weigert een jachtvergunning af te geven, krijgt de bevoegde administratie daarvan onmiddellijk een melding en zal ze spontaan de procedure inzetten tot terugbetaling van de belasting op het rekeningnummer waar de betaling van afkomstig was. In principe hoeft u hiervoor dus niets te doen.

Hoe kun je de terugbetaling van de belasting voor een jachtvergunning vragen als je een fout hebt gemaakt bij de betaling van die belasting Als je een fout hebt gemaakt bij de betaling van de provinciebelasting zal de bevoegde administratie spontaan de procedure inzetten tot terugbetaling van de belasting op het rekeningnummer waar de betaling van afkomstig was. In principe hoeft u hiervoor dus niets te doen.

Als je een dubbele betaling hebt gedaan of een fout hebt gemaakt bij de betaling van de gewestbelasting kan u een mailtje verzenden aan jacht.anb@vlaanderen.be. De bevoegde administratie zal dan de procedure inzetten tot terugbetaling van de belasting op het rekeningnummer waar de betaling van afkomstig was.

Voorwaarden:

De minimum leeftijd om een Belgische jachtakte te verkrijgen is 18 jaar. Om een eerste (jaar)akte te verkrijgen moet met goed gevolg een examen zijn afgelegd, zowel theoretisch als praktisch. In 1995 werd het praktisch examen in Vlaanderen ingevoerd. Voor Wallonië stond invoering gepland voor 1996. Het theoretisch examen is geldig in beide regionen. Om een jachtverlof aan te kunnen vragen, moet u:

 • minimaal 18 jaar zijn op 1 juli van het jaar waarin u het jachtverlof aanvraagt een geldig getuigschrift hebben waaruit blijkt dat u geslaagd bent voor het theoretische en praktische jachtexamen (externe website)
 • (ook getuigschriften die niet in Vlaanderen zijn uitgereikt, kunnen geldig zijn, zie de website van het Agentschap voor Natuur en Bos voor een overzicht)
 • eerst de Vlaamse jachtbelasting (en eventueel ook provinciale jachtbelasting (externe website)) betalen.

Volgens het Jachtadministratiebesluit (Hoofstuk 2 – Art 9)

Een bewijs van slagen voor het jachtexamen in de volgende landen of gewesten is gelijkwaardig aan het geldig getuigschrift, vermeld in artikel 7, eerste lid, 4°;

 1.  het Waalse Gewest, op voorwaarde dat het bewijs van slagen is uitgereikt vanaf 1 januari 1998;
 2. Nederland;
 3. het Groothertogdom Luxemburg;
 4. Frankrijk, op voorwaarde dat het bewijs van slagen is uitgereikt vanaf 1 januari 2003;
 5. Duitsland;
 6. Oostenrijk.

Dit betekend praktisch dat je het Examen kan afleggen in België (Theorie en Praktijk) en met dit getuigschrift een Nederlandse Akte kan aanvragen. Of zelfs een combinatie is mogelijk. Theorie in België en Praktijk in Nederland. – https://www.hunting.be/jachtopleiding/praktijkexamen-herkansing

Jachtopleiding België

De digitale leeromgeving voor aspirant-jagers in Belgie. Een uitgebreid lessenpakket om het jachtexamen grondig voor te bereiden en je slaagkansen te verhogen. Uitgebreid pakket met terminologie, lessen, determinatietabellen, vragenmodules, inclusief de fotovragen, en proefexamens. Maar ook didactische ondersteuning en examenvoorbereiding. Neem gerust een kijkje op de verschillende pagina’s en probeer eens een proefles uit.

Jan Renaer | E: jan@hunting.be | T: mobile +32 495 23 46 50

Procedure:

Vraagt u voor de eerste keer een jachtverlof aan? Meld u dan persoonlijk aan tijdens de openingsuren bij het arrondissementscommissariaat van uw provincie (externe website).

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos vindt u een overzicht van de documenten die u nodig hebt om een jachtverlof aan te vragen (externe website), onder meer een bewijs van betaling(en).

Hebt u al een geldig jachtverlof en wilt u een verlenging aanvragen? Dan hoeft u geen getuigschrift meer voor te leggen dat u geslaagd bent in het jachtexamen. U hoeft zich ook niet persoonlijk aan te melden.

Jachtverlof en jachtvergunning

Iedereen die in Vlaanderen wil jagen met een vuurwapen moet in het bezit zijn van een jachtverlof of jachtvergunning.

Een jachtverlof is een persoonlijk document waarmee de houder de toelating heeft om op eigen initiatief te jagen. Een jachtverlof is geldig voor een volledig jachtseizoen. Er is een versie van het jachtverlof dat alle dagen van het geldig is en er is een versie van het jachtverlof dat enkel op zondag geldig is.

Een jachtvergunning is een persoonlijk document waarmee de houder de toelating heeft om te jagen op uitnodiging van iemand die een jachtverlof heeft. Een jachtvergunning is slechts geldig op vijf vooraf bepaalde dagen.

De toepassing om online een jachtverlof aan te vragen is vanaf nu ook beschikbaar via het e-loket. 

Documenten jachtvergunning ( buitenlandse gastjagers)

Om een jachtverlof te verkrijgen moet je de volgende documenten voorleggen bij de arrondissementscommissaris bevoegd voor jacht in jouw provincie:

Bewijs van bekwaamheid om te jagen

Wie wil jagen met een jachtvergunning moet zijn bekwaamheid aantonen aan de hand van een geldig jachtverlof van het land waarin hij woont of verblijft. De aanvrager dient hiertoe dit jachtverlof voor te leggen aan de arrondissementscommissaris.

Volgens het Jachtadministratiebesluit (Hoofstuk 2 – Art 9)

Een bewijs van slagen voor het jachtexamen in de volgende landen of gewesten is gelijkwaardig aan het geldig getuigschrift, vermeld in artikel 7, eerste lid, 4°;

 1.  het Waalse Gewest, op voorwaarde dat het bewijs van slagen is uitgereikt vanaf 1 januari 1998;
 2. Nederland;
 3. het Groothertogdom Luxemburg;
 4. Frankrijk, op voorwaarde dat het bewijs van slagen is uitgereikt vanaf 1 januari 2003;
 5. Duitsland;
 6. Oostenrijk.

Foto

De foto van de persoon voor wie de jachtvergunning bestemd is, moet minstens 4 cm hoog bij 3,5 cm breed zijn. Het hoofd op de foto moet 1,5 tot 2 cm hoog zijn.

Verklaring dat de persoon voor wie de jachtvergunning bestemd is fysiek en psychisch in aanmerking komt om te jagen in Vlaanderen. Ook de voorgeschiedenis wordt bekeken (geen ernstige veroordelingen).

Deze verklaring is opgenomen in het aanvraagformulier. De precieze voorwaarden waaronder iemand niet in aanmerking komt om te jagen in Vlaanderen staan vermeld in artikel 13 en 14 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.

Jachtverzekering

Iedereen die in Vlaanderen wil jagen met een vuurwapen moet verplicht een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De verzekering moet de burgerlijke aansprakelijkheid dekken van ongevallen die lichamelijke en materiële schade aan derden veroorzaken en het gevolg zijn van het dragen en gebruiken van wapens tijdens de jacht en van het vervoer van deze wapens van en naar de plaatsen waar de jacht plaatsgrijpt.

De geldigheidsduur van deze verzekering moet tenminste overeenkomen met deze van het jachtverlof.

De vereiste minimumvoorwaarden waaraan deze verzekering moet voldoen, staan vermeld in artikel 18 tot en met 21 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.

Documenten jachtverlof

Om een jachtverlof te verkrijgen moet je de volgende documenten voorleggen:

Getuigschrift van het theoretische en het praktische jachtexamen

De documenten die hieronder vermeld staan, komen in aanmerking als getuigschrift van slagen voor het theoretische en het praktische jachtexamen:

Een jachtexamengetuigschrift, uitgereikt in andere Europese landen kan worden gelijkgesteld met het bovenvermelde getuigschrift door de minister verantwoordelijk voor jacht. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en Bos op tel. 02 553 78 84 of via e-mail jacht.anb@vlaanderen.be.

Je moet geen geldig getuigschrift van het jachtexamen kunnen voorleggen als je een van de hieronder vermelde documenten kunt voorleggen:

Foto

De foto moet minstens 4 cm hoog bij 3,5 cm breed zijn. Het hoofd op de foto moet 1,5 tot 2 cm hoog zijn.

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister moet je afhalen bij het gemeentehuis van je woonplaats. Het is een uittreksel uit het strafregister volgens artikel 596, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

Je moet geen uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen als je een van de hieronder vermelde documenten kunt voorleggen:

Jachtverzekering

Iedereen die in Vlaanderen wil jagen met een vuurwapen moet verplicht een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De verzekering moet de burgerlijke aansprakelijkheid dekken van ongevallen die lichamelijke en materiële schade aan derden veroorzaken en het gevolg zijn van het dragen en gebruiken van wapens tijdens de jacht en van het vervoer van deze wapens van en naar de plaatsen waar de jacht plaatsgrijpt.

De geldigheidsduur van deze verzekering moet tenminste overeenkomen met die van het jachtverlof.

De vereiste minimumvoorwaarden waaraan deze verzekering moet voldoen, staan vermeld in artikel 18 tot en met 21 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.

Bedrag:

Om in België te kunnen jagen is het bezit van een Waalse of Vlaamse jachtakte verplicht. Indien in geheel België gejaagd wil worden zijn dus twee aktes noodzakelijk. Er zijn verschillende type jachtakten:

Wallonië Vlaanderen –akte geldig elke dag  akte geldig alleen op zondagen (gast)akte of logeerakte 
€ 223,10   €  150 –  €  105 – € 37,18     €    40
Sommige provincies rekenen ook nog een provinciale belasting (externe website) aan. In Wallonië geldig voor 5 opeenvolgende dagen, in Vlaanderen voor 5 dagen die tevoren moeten worden aangegeven.

Wetgeving:

Algemeen: Jacht in België

Het jachtrecht is in België gebonden aan het bezit van de grond, maar kan worden overgedragen of worden verhuurd. Behalve in de regio Brussel, waar alle jacht is verboden, kan jacht worden uitgeoefend op aaneengesloten gebieden van:

 • 25 ha. in noordelijk Wallonië,
 • 50 ha. in zuidelijk Wallonië en
 • 40 ha. in Vlaanderen.

Aangezien België een federatie van redelijk onafhankelijke gebieden is er verschil in de jachtwetgeving van de verschillende regionen. De Jachtwet van 1882 is door regionale decreten aangepast namelijk het Vlaamse decreet van 24 juli 1991, het Brussels decreet van 29 augustus 1991 (jachtverbod) en het Walloonse decreet van 30 juni 1994

Aanvraag jachtvergunning door buitenlanders

Recentelijk is voor het Vlaamse gewest nieuwe regelgeving vastgesteld voor de jacht. Een van deze wijzigingen heeft consequenties voor het aanvragen van jachtverloven door personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (artikelen 7 en 9 van het jachtadministratiebesluit van 25 april 2014). Het genoemde besluit maakt onder andere een onderscheid tussen aanvragers die wel en niet beschikken over een Nederlandse jachtakte.

Nieuw: Als u in het bezit bent van een Nederlandse jachtakte, is er inderdaad geen bezwaar omtrent het gedrag gevonden. Aanvragers die beschikken over een Nederlandse jachtakte kunnen, ten behoeve van de aanvraag om een Vlaams jachtverlof, volstaan met de overlegging van de volgende bescheiden:

1. Recente pasfoto 2. (Een volledige kopie van) de geldige Nederlandse jachtakte 3. Een bewijs van verzekering aangaande burgerlijke aansprakelijkheid 4. Een bewijs van betaling ter zake van de verschuldigde jachttaks

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Schrijven met betrekking tot aanvragen verlengen jachtverlof in Vlaanderen waarin de procedure nader wordt omschreven. Deze procedure is van toepassing bij alle Vlaamse jachtcommissariaten.

Het jachtverlof voor Vlaanderen kan aangevraagd worden bij het arrondissementscommissaris van het Vlaamse gewest:

Vlaamse dienst van de Gouverneur
Adres Telefoonnummer Emailadres
Afdeling West-Vlaanderen Burg 3, 8000 BRUGGE +32 50405812 jacht.west-vlaanderen@vlaanderen.be
Afd. Oost-Vlaanderen Kalandeberg 1, 9000 GENT +3292678826 jacht.oost-vlaanderen@vlaanderen.be
Afdeling Antwerpen Team Jacht Lange Kievitstraat 111-113 bus 8, 2018 ANTWERPEN +32 32249783 jacht.antwerpen@vlaanderen.be
Afdeling Vlaams-Brabant Dietsepoort 6 bus 3, 3000 LEUVEN +32 16666230 jacht.vlaams-brabant@vlaanderen.be
Afdeling Limburg Universiteitsweg 1, 3500 HASSELT +32 11238005 jacht.limburg@vlaanderen.be

De minimumleeftijd om een Vlaams jachtverlof te verkrijgen is 18 jaar. Om een eerste jachtverlof te verkrijgen, moet met goed gevolg een examen zijn afgelegd, zowel theoretisch als praktisch. Het Nederlandse jachtexamen wordt in beide gewesten erkend.

Voor de volledigheid wijzen wij u er op dat de “schriftelijke verklaring van de ambassade” die in de bijlage is genoemd, enkel van toepassing is op Nederlandse aanvragers die niet beschikken over een Nederlandse jachtakte. Voorts wijzen wij u erop dat de V(erklaring) O(mtrent) G(edrag) voor Wallonie wel noodzakelijk blijft.

Gast- of logeerakten:

Kunnen alleen worden aangevraagd voor personen die buiten de betrokken regio wonen. De gastheer dient daarbij enige formaliteiten te vervullen. De Nederlandse jager moet dus door een Belgische jachtaktehouder worden uitgenodigd.

De Belgische jager dient voor zijn Nederlandse gast een logeerakte aan te vragen. Hiervoor heeft hij nodig een kopie van de Nederlandse akte, een pasfoto en een verzekeringsbewijs voor België. Leden van de NOJG, die bij de NOJG zijn verzekerd kunnen dit verzekeringsbewijs bestellen bij Ecclesia; per e-mail bereikbaar op jagers@ecclesia.nl of via 010 440 26 48. Daarbij dient te worden aangegeven of het bewijs in het Nederlands voor Vlaanderen, of Frans voor Wallonië dient te zijn.

Wie in Duitsland, Frankrijk of het Franssprekende deel van België (Wallonië) een jachtakte wil aanvragen dient volgens de plaatselijke wetgeving verzekerd te zijn bij een in dat land gevestigde maatschappij. De verzekeraar heeft vestigingen in die landen of werkt samen met lokale maatschappijen.

De (voorschot)premies zijn per 1-7-2019 :

 • België         € 34,61 (inclusief 21% assurantiebelasting)
 • Frankrijk   € 36,01 (inclusief 21% assurantiebelasting)

Voor het vervoer van het wapen naar België is een Europees Vuurwapenpaspoort nodig. Dit is verkrijgbaar bij de instantie waar ook de Nederlandse jachtakte wordt aangevraagd. Het is toegestaan om de op dit paspoort vermelde wapen(s) te vervoeren evenals 200 patronen. Geweren en munitie dienen afzonderlijk te zijn verpakt. Sinds de wetswijziging van 2006 zijn de kogelkalibers .308 en .30-06 in België op jacht wel toegestaan.

Bron Informatie: Koninklijke St. Hubertus Club van België, 410 Boulevard Lambermont, B-1030 Brussels. tel. 00 32 2 248 25 85. fax. 00 32 2 248 25 95

Bewijs van goed gedrag

Aanpassing procedure Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Wie en Belgische jachtakte wil aanvragen, moet een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. In overleg met het ministerie van Justitie kwam de volgende tekst tot stand.

Bij de aanvraag van een Belgische jachtakte moet worden overlegd:

 • kopie van de Nederlandse jachtakte,
 • specifiek verzekeringsbewijs (in het Frans of Nederlands)
 • kopie van het jachtdiploma
 • Verklaring omtrent het Gedrag “Attest van Achtbaarheid”

De Verklaring omtrent het Gedrag (vroeger bewijs van goed gedrag) dient te worden aangevraagd bij de dienst burgerzaken in de gemeente waar men woonachtig is. De gemeente stuurt de aanvraag door naar het ministerie van Justitie (COVOG) die wanneer alles in orde is de VOG verstrekt. Het aanvragen van een VOG gebeurt via een aanvraagformulier: aanvraagformulier-vog-np-1.3_tcm123-418661 De verwerking van een aanvraag duurt ongeveer 4 weken.

Arrondissementscommissariaten Vlaanderen

Bij de aanvraag dient men aan te tonen dat een VOG noodzakelijk is. Tot nu toe kon dit door overlegging van de Belgische wetteksten. De ambtenaar van de gemeente moet echter éénduidig vast kunnen stellen voor welk doel de aanvraag wordt ingediend. Een kopie van de wettekst sluit andere doelen niet uit. De aanvraag kan in ontvangst genomen worden, indien een organisatie het aanvraagformulier ondertekend heeft en in sommige gevallen wanneer de aanvrager een ondertekend schrijven kan overleggen waar uit het doel van de aanvraag blijkt.

Bij het indienen van de aanvraag bij de gemeente dient men in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en de leges ad € 30,05 te betalen.

Het aanvraagformulier moet worden ondertekenend door de Procureur des Konings van het gebied waar de akte wordt aangevraagd in België.

Vlaams Jachtopeningsbesluit 2013-2018:

Wanneer is jagen toegelaten en op welk wild?

Vlaanderen heeft een nieuw Jachtopeningsbesluit. Daarin staat wanneer op welke wildsoort mag gejaagd worden tussen 3 juli 2013 en 1 juli 2018. Opvallende nieuwigheid is de uitbreiding van de jacht op everzwijnen. Om belangrijke schade door de sterk groeiende populatie everzwijnen te voorkomen, is de bijzondere jacht voortaan het hele jaar door toegelaten. Ook de jachtperiode op Canadaganzen en grauwe ganzen werd verruimd.De periode 2013-2018 omvat 5 jachtseizoenen die telkens beginnen op 1 juli en eindigen op 30 juni van het betrokken jaar. Behalve voor 2013, want daar start de jachtperiode op 3 juli 2013 (de dag van publicatie van het besluit in het Staatsblad).

 Wildsoort 

 Gewone jacht

Bijzondere jacht i.v.m. schadebestrijding

 Grof wild Wild zwijn van 1 januari tot en met 14 juli en van 1 augustus tot en met 31 december van 1 januari tot en met 31 december
  Reegeit en reekalf van 1 januari tot en met 31 maart  /
  Reebok van 1 mei tot en met 14 september  /
  Edelhert, damhert en moeflon van 1 oktober tot en met 31 december van 1 januari tot en met 30 september
 Klein wild Patrijs van 15 september tot en met 14 november  /
  Haas van 15 oktober tot en met 31 december  /
  Fazanthen van 15 oktober tot en met 31 december  /
  Fazanthaan van 15 oktober tot en met 31 januari  /
 Waterwild Grauwe gans van 15 augustus tot en met 30 september van 15 juli tot en met 14 augustus en van 1 oktober tot en met 31 januari
  Canadese gans van 15 augustus tot en met 31 maart van 1 april tot en met 14 augustus
  Wilde eend van 15 augustus tot en met 31 januari van 15 juli tot en met 14 augustus
 Overig wild Konijn van 15 augustus tot en met 28 of 29 februari van 1 maart tot en met 14 augustus
  Houtduif van 15 september tot en met 28 of 29 februari van 1 maart tot en met 14 september
  Vos van 15 oktober tot en met 28 of 29 februari van 15 mei tot en met 14 oktober
  Verwilderde kat van 1 januari tot en met 31 december  /

Opmerkingen:

 • van 15 oktober tot en met 14 november is de gewone jacht op patrijs alleen geopend voor erkende wildbeheereenheden. Jacht op patrijs is bovendien alleen onder strikte voorwaarden toegelaten op bij elkaar aangrenzende jachtterreinen; ook op smient is de bijzondere jacht toegelaten. En dat van 15 oktober tot en met 14 november, voor zover op de bejaagde percelen door de jachtrechthouder schade kan worden aangetoond aan de andere landbouwteelten dan permanent grasland.
 • Op kievit is bijzondere bejaging mogelijk van 1 maart tot en met 14 augustus. Herinner dat bijzondere jacht alleen is toegelaten wanneer er geen alternatieven zijn om belangrijke schade aan gewassen, weiden of eigendommen te voorkomen (voor vogelsoorten die tot jachtwild behoren alleen ter preventie van schade aan gewassen en weiden), ter bescherming van de wilde fauna en flora of voor de instandhouding van de natuurlijke habitats en in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
 • de gewone jacht op verwilderde katten mag alleen worden beoefend met kastvallen met een maximumvolume van 1.000dm³, waarin de gevangen dieren zich vrij kunnen bewegen. Bovendien moet de kast in gesloten toestand (in de zijkant ter hoogte van het maaiveld) minstens één vrije opening hebben met daarin een cirkel van minstens 6,5cm diameter. Katten met een halsband of ander visueel merkteken moeten onmiddellijk worden vrijgelaten, al dan niet nadat ze door een dierenarts werden gecastreerd of gesteriliseerd, of worden overgebracht naar een asiel.
 • Het besluit van 28 juni 2013 treedt in werking op 3 juli 2013, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het treedt buiten werking op 30 juni 2018.Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013  betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018, BS 3 juli 2013.

Reacties zijn gesloten.