Aanvraag logeer-omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit – Buitenlander

image_pdfimage_print

Wat is een (logeer) omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit en op welke manier kan deze worden aangevraagd?

 

Voor buitenlandse (jacht)gasten bestaat de mogelijkheid te jagen op basis van een zogenaamde; (logeer) omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.

Deze akte geldt voor 6 opeenvolgende dagen en is alleen geldig wanneer men zich in het gezelschap bevindt van iemand met een ‘normale’ Nederlandse omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.

Voor omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit ten behoeve van gastjager die op uitnodiging in Nederland wil jagen kennen wij in Nederland een tijdelijke omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit de zgn als bedoeld in artikel 8.74r Besluit Omgevingswet (logeerakte), de kosten hiervoor zijn gewijzigd naar € 138,20 gelijk aan de eerste aanvraag omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit, hij hoeft geen e-screener test te doen.

Artikel 8.74r Besluit Omgevingswet (afwijking aanvrager zonder woonplaats in Nederland)
Artikel 8.74q, eerste lid, onder c, geldt niet als de aanvrager van een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit:
a. geen woonplaats in Nederland heeft; en
b. genoegzaam aantoont dat hij gerechtigd is de jacht uit te oefenen in het land waarin hij zijn woon- of verblijfplaats heeft.
Artikel 8.74s (voorschrift bij aanvrager zonder woonplaats)
Als toepassing wordt gegeven aan artikel 8.74r, wordt aan een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit het voorschrift verbonden dat de houder zich bij het gebruik van het geweer bevindt in gezelschap van een in Nederland woonachtige houder van een geldige omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit.

Waaraan moet dan voldaan worden;

 1. De aanvrager is de Nederlandse gastheer die in bezit dient te zijn van een Nederlandse omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit, deze vraagt de logeerakte aan bij de afdeling Korpscheftaken van de politie waar de gastheer zelf zijn akte aanvraagt.
 2. de gastjager dient  te voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. de leeftijd van de aanvrager is tenminste 18 jaar;
  2. de aanvrager dient aan te tonen dat hij elders in de Europese Unie gerechtigd is om, met het wapen waarvoor hij een verlof aanvraagt, te jagen.
  3. De gastjager moet kunnen aantonen dat hij verzekerd is die de jacht in Nederland/Europa dekt en voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in de art 3.26 eerste lid Wet natuurbescherming.
  4. de gastjager kan dit aantonen door het overleggen van een kopie van geldige jachtvergunning van één van de lidstaten van de Europese Unie;
  5. 2 recente pasfoto’s;
  6. Opgave van het te gebruiken wapen(s); soort wapen (dubbel- of enkelloops hagelgeweer of kogelweer); Kaliber; Merk wapen; Wapennummer;
 3. De gastheer vult hierop Aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit in, voegt hierbij het kopie van de buitenlandse omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit en de 2 pasfoto’s en doet de aanvraag bij de afdeling bijzondere wetten waar ook hij zijn omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit heeft aangevraagd.
 4. Wanneer de buitenlandse jagers inwoners zijn van een land dat is aangesloten bij de Europese Unie zullen zij in het land van herkomst een Europese Vuurwapenpas moeten aanvragen. Deze Europese Vuurwapenpas is het vervoersbewijs voor de landen binnen de EU. Daarnaast is het ook mogelijk dat de gast een of meerdere wapens van zijn gastheer in medegebruik op zijn logeerakte krijgt. In zo’n geval hoeft de buitenlandse gast zijn eigen wapens niet mee te nemen.

 

Reacties zijn gesloten.