Jagen en wat moet ik daarvoor doen?

image_pdfimage_print

Een vraag die je als jager meer dan eens te horen krijgt. Het antwoord daarop is niet zó moeilijk, maar kan ook niet in een paar zinnen worden afgedaan. Iemand die met jagen wil beginnen zal ervaren dat dat eindeloos veel moeilijker is dan bijvoorbeeld beginnen met vissen. Dat laatste kan eenvoudig door op Internet een vispas aan te vragen. Lukt altijd. In Nederland is viswater in overvloed waarin iedereen mag vissen. Er is echter geen vierkante centimeter grond waarop de jacht niet is verhuurd of verboden. Dat vormt de grootste moeilijkheid!

Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit (Jachtakte)

Voor het jagen is een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit vereist. Die is te verkrijgen bij de regionale Korpscheftaken politie. Net als bij een paspoort zijn daarvoor twee pasfoto’s nodig. Onder andere! Want om een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit te krijgen moet u

 • In bezit zijn van een door de minister erkend jachtdiploma.
 • In de gelegenheid zijn tot jagen.
 • Een WA-jachtaansprakelijkheidsverzekering hebben die voldoet aan de gestelde wettelijke eisen.
 • De optie op het gebruik van een voor de jacht geschikt wapen.
 • Een deugdelijke wapenkluis.
 • Een positieve uitslag van het gesprek met de politie dat nodig is voor de eerste aanvraag van een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit.

Als dat allemaal in orde is rest u nog om € 138,- leges voor de Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit te betalen. Dat laatste vormt geen enkel probleem. De verzekering ook niet: die kan eenvoudig worden afgesloten bij de ‘Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer’ (NOJG). Het kost € 40,- per jaar, en ook dat is geen probleem. Blijven er dus nog drie zaken over: toestemming van de politie, het jachtdiploma en de jachtgelegenheid.

Toestemming van de politie

Als u aan alle overige voorwaarden (een optie tot koop van tenminste één jachtwapen, en thuis een deugdelijke wapenkluis) hebt voldaan, en de formulieren voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit hebt ingeleverd, worden alle gegevens grondig gecontroleerd. De politie zal de aanvrage goedkeuren als u niet in de boeken voorkomt. Als u ooit voor een geweldsdelict bent veroordeeld, dan kunt u het absoluut vergeten. En als u op het ‘WM 32 inlichtingenformulier’ door u en 3 referenten is ingevuld en ondertekend, heeft u één of meer van de vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan kan dat een probleem opleveren. Kortom: voor de meeste mensen zijn het formaliteiten, maar als u twijfelt, ga dan eerst met de politie praten. Dat kan een enorme hoop frustratie voorkomen.

Jachtdiploma

Het jachtdiploma wordt uitgereikt als u geslaagd bent voor zowel het theoretische als het praktische jachtexamen. Net als bij het rijbewijs dus. Alleen is het slagen voor het rijexamen een stuk eenvoudiger. Om het jachtdiploma te halen hoeft u echter geen bijzonder mens te zijn. Het theoretische examen behaalt u als u in staat bent om een hoeveelheid feiten in het hoofd te stampen, en die daar dan ook te houden. Een groot deel van de leerstof zult u zó boeiend vinden, dat u het met plezier zult onthouden. En soms zult u een deel stomvervelend vinden. Dat wordt het stampwerk. Al met al geen probleem, maar onderschat het niet!

Ook het praktische examen kan iedereen halen die over een normaal gezichtsvermogen beschikt (met minstens één oog), en fysiek in staat is met een jachtgeweer te schieten (daarvoor is tenminste één normaal functionerende arm nodig). Verder is het een kwestie van goed luisteren naar de instructeurs en oefenen. Ieder normaal mens kán het, maar niet zonder een zeer gemotiveerde inspanning. De enige mogelijkheid voor een opleiding die voert naar het jachtdiploma is die van de ‘Stichting Jachtopleidingen Nederland’ (SJN, www.jachtopleiding.com). De cursus is weliswaar geen voorwaarde om aan het jachtexamen deel te nemen, maar voor zover ik weet is er nog nooit iemand geslaagd die deze cursus niet heeft gevolgd.

Jachtgelegenheid

Als u eigenaar bent van tenminste 40 hectare grond, dan heeft u geen probleem. Als u een vriend, familielid of kennis heeft die eigenaar is van zo’n stuk grond, is er evenmin een probleem. En dat geldt ook in het geval dat een van de mensen die u een goed hart toedraagt genoeg jachtveld heeft om u er in mee te laten jagen. Het zit er dus dik in dat u wél een probleem heeft! Wat nu? Wanneer u over een flinke hoeveelheid geld beschikt is de zaak snel opgelost.

In zowel ‘Jacht & Beheer’ als ook op de website NOJG staan regelmatig advertenties waarin jachtmogelijkheden worden aangeboden. Beide bladen worden u gedurende de cursus Jacht & Faunabeheer van de SJN gratis toegestuurd. U kunt ook zelf een advertentie plaatsen in een van beide bladen, of in bijvoorbeeld de ‘Boerderij’ (www.boerderij.nl), een grote krant, of een streekblad. Want met geld is veel te koop, ook jachtgelegenheid. Dat vinden wij jagers allemaal heel verschrikkelijk, maar het is nu eenmaal de realiteit. De kans is dus groot, dat u nog stééds een probleem heeft. Wees echter optimistisch. Blijf ervan overtuigd dat het motto: ‘Als je iets maar hard genoeg wil bereiken, dan lukt dat ook’, ook voor u geldt. Vraag al uw vrienden en bekenden oren en ogen open te houden, probeer zelf in contact te komen met jagers in uw omgeving.

Wees bereid desnoods jarenlang als drijver te fungeren, en allerlei hand- en spandiensten te verrichten in ruil voor het simpele feit dat u ‘erbij’ kunt zijn en misschien af en toe eens een dag mee mag jagen, totdat het moment komt waarop u wordt uitgenodigd om een volwaardig lid van een jachtcombinatie te worden. Kortom, als u niet toevallig beschikt over de juiste connecties of als u niet jaarlijks enige duizenden euro’s aan pacht kunt betalen, dan is het een lange weg naar een eigen jachtveld. Jachtgelegenheid en een eigen jachtveld zijn echter niet synoniem. Er bestaat ook een mogelijkheid om via een zogenaamde ‘gastverklaring’ Toestemming jachthouder de jacht in zijn gezelschap uit te oefenen om een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit te verkrijgen. Daarmee bent u echter volledig afhankelijk van uitnodigingen. Niet goed, maar beter dan niks. Pas op: sommige lieden bieden een gastverklaring aan tegen (hoge) betaling, zonder de garantie te geven dat u ook werkelijk mee kunt jagen. Betaal daarom nóóit voor een gastverklaring! Betaling voor een jachtdag is niet ongebruikelijk, tenzij u wordt uitgenodigd.

 Verenigingen

‘Is het mogelijk te jagen zonder lid te zijn van de NOJG of de ‘Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV)?Ja!Als ik lid word van een of van beide verenigingen, betekent dat dan dat ik gelegenheid krijg om te jagen?’ Nee!

‘Heeft het dan zin om lid te worden?’ Ja, wel degelijk!

Als u met jagen wilt beginnen is de grootste moeilijkheid het vinden van jachtgelegenheid. Lidmaatschap van beide verenigingen biedt uitstekende mogelijkheden om met jagers uit uw omgeving in contact te komen. Alleen daarom al is het nuttig. Lidmaatschap van de NOJG betekent automatisch een abonnement op ‘Jacht & Beheer’, en lidmaatschap van de KNJV op een abonnement op ‘De Jager’. Maar nogmaals: tijdens de opleiding bent u ‘gratis’ lid van beide verenigingen. Pas na het behalen van het diploma moet u ervoor gaan betalen.

De eerste stappen

Als u na het lezen van het bovenstaande nog steeds gemotiveerd bent om te gaan jagen, dan weet u nu wat u te doen en te wachten staat. Bedenk goed dat u voor het verkrijgen van een Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit aan alle bovengenoemde voorwaarden moet voldoen. De formaliteiten kunnen wachten, maar wacht niet met het vinden van jachtgelegenheid tot u het diploma heeft behaald. Begin er direct mee! Houd er rekening mee dat het behalen van het jachtdiploma tenminste een jaar zal kosten, en dat met de cursus Jacht & Faunabeheer bovendien niet op elk willekeurig moment begonnen kan worden. Over de tijd die het kost om een eigen veld te verkrijgen is geen zinnig woord te zeggen; tenzij u over de juiste connecties of over voldoende geld beschikt. Mocht het lukken een jachtveld te huren voordat u een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit  heeft, aarzel dan niet. Jachthuurovereenkomsten lopen minimaal zes, en maximaal twaalf jaar, en er is geen betere motivatie voor het volgen van de cursus Jacht & Faunabeheer dan de wetenschap te hebben dat het na het examen direct in praktijk gebracht kan worden. Als het u ernst is, ga dan als volgt te werk:

 1. Praat in geval van twijfel over uw levenswandel of uw geestelijke en fysieke gezondheid eerst met de politie. Als u cum laude voor het jachtexamen slaagt en 10.000 bunder jachtveld in eigendom heeft is het nog steeds mogelijk dat de politie u geen toestemming geeft om te gaan jagen!
 1. Controleer voor uzelf of u aan de vereisten voldoet om het jachtexamen te halen: of u in staat bent iets te leren, of u tenminste één goed oog heeft, en of u tenminste één functionerende arm heeft. Dit klinkt cru, maar als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan haalt u het jachtexamen niet en dan zult u nooit jagen.
 1. Schrijf u zo snel mogelijk in voor de eerstvolgende cursus Jacht & Faunabeheer van de SJN.
 1. Wordt lid van de WBE in het gebied waarin u bij voorkeur zou willen gaan jagen.
 1. Wordt na het behalen van het diploma lid van de NOJG én of de KNJV. Zodra u over jachtgelegenheid beschikt kunt u kiezen bij welke vereniging u zich het best thuis voelt.
 1. Maak een serieus plan om jachtgelegenheid te krijgen. Hiervoor is geen algemeen recept te geven, wel een aantal suggesties:

–   schakel vrienden, familieleden en bekenden in.

–   bezoek alle (afdelings)vergaderingen van de NOJG en de KNJV, en neem deel aan alle andere activiteiten (excursies, lezingen, etc.)

–   probeer contacten te leggen met plaatselijke jagers en jachtopzieners. Vraag om als drijver mee op jacht te mogen gaan.

–   leg contacten met medecursisten, smeed samen plannen.

–   reageer op advertenties waarin jachtgelegenheid wordt aangeboden, plaats zelf advertenties.

–   wordt lid van een kleiduivenschietvereniging (schietbanen zijn óók prima plaatsen om belangrijke contacten te leggen).

–   als alles rond is, behalve een jachtgelegenheid, probeer dan een gastakte te krijgen en tenminste een aantal dagen per jaar te jagen, op uitnodiging of tegen betaling. Die mogelijkheden zijn er!

Succes!

Martin Tulp

 

Reacties zijn gesloten.