Download formulieren

image_pdfimage_print

De NOJG heeft naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2024, de te gebruiken formulieren voor de 1e aanvraag of verlengen omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten, Jacht, beheer en schadebestrijding aangepast, voor de jachtaktehouders, jachthouders, Wildbeheereenheden en de grondgebruikers.

Voor Jachthouders en wildbeheereenheden, de aangepaste Jachthuurovereenkomsten, Wederverhuurovereenkomsten, toestemmingen grondgebruiker en doorschrijf toestemmingen.

Voor de wildbeheereenheden hebben gezamenlijk met de NOJG en de KNJV de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement ontwikkeld wat ook gebaseerd is op de Wnb.

FORMULIEREN OVERZICHT
BESCHRIJVING FORMULIEREN
JACHTHUUR Hier vindt u alle benodigde download jachthuurovereenkomsten met toestemming grondgebruiker opgemaakt volgens de artikelen van de Omgevingswet en de Besluiten en Regeling hiervan, voor de zowel de zelfstandige jachthouder als de Wildbeheereenheid en ook de wederverhuurovereenkomst voor de jachthouder en WBE. Tevens een aparte toestemming grondgebruiker indien deze niet het jachtrecht heeft en voor de jachthouder om deze te mogen doorschrijven.
OMGEVINGSVERGUNNING JACHTGEWEERACTIVITEIT Hier vindt alle benodigde download formulieren voor de aanvraag van de eerste Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit of verlenging hiervan,  en alle toestemmingen om te mogen jagen of beheer en schadebestrijding te mogen uitvoeren, allen gebaseerd op de nieuwe Omgevingswet.
WAPENS EN MUNITIE

Voor de aankoop of verkoop van een wapen dient U verschillende formulieren in te vullen. U kunt een volledige beschrijving hiervoor vinden op de navolgende pagina’s

Aan – en verkoop wapen
In- en uitvoer wapens/munitie
Digitaal invul Toestemming-medegebruik-Jachtwapen

WILDBEHEEREENHEID

Hier vindt u de downloads voor de Basis Statuten WBE en toelichting hierop en het huishoudelijk reglement voor de Wildbeheereenheden, deze zijn in overeenstemming met de KNJV opgesteld, om zodoende voor alle Wbe’s in Nederland, dezelfde standaard statuten  en huishoudelijk reglement te hebben.  Deze twee documenten voor uw WBE zijn no opgemaakt op de Wet Natuurbescherming.

Verklaring lidmaatschap van de WBE en Verklaring omtrent bejaagbaarheid jachtveld door de WBE

WILDHYGIËNE Alle wild dat ter consumptie wordt aangeboden en dat niet voor eigen consumptie door deelnemers aan de jacht wordt gebruikt moet eerst door een Gekwalificeerd Persoon (GP) worden onderzocht op afwijkingen, hiervoor vindt U alle benodigde download formulieren  en instructie voor het trichine onderzoek voor wilde zwijnen en het invullen van het trichine geleidebiljet.

 

Reacties zijn gesloten.