Voorwaarden omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit-houder bij gebruik geweer.

image_pdfimage_print

Wat moet je als omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit-houder moet weten, indien je met het geweer in het veld bent en waar moet je op letten in het vervoer en opslag ervan;

 1. Je dient een geldige omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit te hebben, het is verboden om zonder geldige omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit met een geweer te jagen Art. 5.9a, Omgevingswet (Ow) -, dit geldt ook voor beheer- of schadebestrijding en je dient dan altijd aan de 40 ha regeling ( art 11.76 Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)  te voldoen indien je gebruikt maakt van een geweer, dit geldt zowel voor de JHO ’n alsook de toestemmingen grondgebruiker (art 11.52 lid 5 Bal). De omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit dekt tevens de bevoegdheid om een vuurwapen voorhanden te hebben. (Circulaire Wapens en Munitie)
 2. Omdat je ouder bent dan 14 jaar, dien je een geldig identiteitsbewijs bij je te hebben (artikel 1 op de identificatieplicht) en direct kunnen tonen, zodat hij direct weet wie u bent.
 3. Rijdt u in een auto dan dient u ook een geldig rijbewijs (artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994) bij u te hebben.
 4. Krijgt u controle in het jachtveld of thuis werk dan altijd volledig mee, doet u dit niet kan dit u aangerekend worden.
 5. De ambtenaar(politie)/Boa/Toezichthouder die u controleert kan inzage vorderen van uw omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit (art. 5.16a Awb) om bijvoorbeeld te kunnen controleren of het wapen wat u bij zich heeft, ook vermeld staat op uw omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit. Het wil echter niet zeggen dat je omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit altijd op de man/vrouw moet hebben, deze kan dus gewoon in uw auto liggen.
 6. In voorkomende gevallen kunnen onnodige problemen worden voorkomen als u, rekening houdend met de voorgaande bevoegdheid, alvast een kopie kunt tonen, die u bijvoorbeeld heeft opgeslagen op uw telefoon. Er zijn namelijk situaties denkbaar waarbij u zichzelf “verdachte” maakt als u ter plaatse niet kan aantonen dat u bevoegd een vuurwapen voorhanden heeft. Dat rechtvaardigt een aanhouding op basis van het wetboek van strafvordering; dat na onderzoek zal blijken dat u bevoegd bent, doet aan de rechtmatigheid van een aanhouding (en alle rompslomp) niets af.
 7. Dit geldt echter niet voor de verleende toestemmingen voor het gebruik van een ontheffing, die dient u conform de voorwaarden van de ontheffing bij U te hebben.
 8. Denk ook aan de toestemming grondgebruiker voor uw gasten bij het bestrijden van schade of het voorkomen ervan ook tijdens de normale jachtdagen bijvoorbeeld kraaien, kauwen, vos of Canadese gans.
 9. Denk bij het gebruik ontheffing reewild ook aan het evt. de machtiging hiervoor bij u heeft.
 10. Bent u in een rijdende auto naar of van het jachtveld of kleiduivenbaan of wapenhersteller, dan dient het geweer tijdens het vervoer zodanig verpakt te zijn, zodat dit niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend. CMW-2019
 11. Een uitzondering hiervoor is als u in uw jachtveld bent en een ontheffing heeft voor het gebruik van kunstlicht of nachtzichtaparatuur op het geweer voor bijvoorbeeld wild zwijn of vos, dit geldt echter niet voor de handkijkers restlicht of warmtebeeld. Bedenk hierbij wel aan de tijdige melding aan de meldkamer van de politie zoals aangegeven in de ontheffingsvoorwaarden. bijvoorbeeld indien van kunstlicht wordt gebruik gemaakt.
 12. Beheer en schadebestrijding mag ook vanuit of vanaf een stilstaand voertuig of vanuit een vaartuig dat niet harder gaat dan 5 km per uur, bij de normale jacht mag dit echter niet.
 13. U mag een wapen niet onbeheerd achterlaten in uw voertuig.Dus na bijvoorbeeld na de jacht, dan dient u eerst uw wapen naar huis te brengen en daarna aan de nazit deel te nemen, indien dit niet in het jachtveld is. Dit geldt ook voor de aankoop van munitie of een wapen (of de reparatie ervan), mag u niet onderweg even stoppen bij de supermarkt om even snel een boodschapje te doen. U bent dan dubbel in overtreding, namelijk u laat uw wapen of munitie onbeheerd achter. Doet u dit wel en wordt u toevallig gecontroleerd, dan betekent dat in de praktijk dat u uw omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit kunt kwijt raken.
 14. Het vervoer van het wapen (en/of munitie) moet om te beginnen “via de kortst mogelijke weg”. Dat wil zeggen dat u van huis naar het jachtveld of wapenhandel uw wapen of munitie dient te vervoeren via een zo kort mogelijke route, binnen een zo kortst mogelijke tijd.  Rijdt u om vanwege wegwerkzaamheden of een file, of rijdt u een route die sneller is maar wel langer qua afstand, is er niets aan de hand. U kunt dat als het goed is immers eenvoudig aantonen en “kortste” betekent niet alleen kort qua afstand, maar ook qua tijd.
 15. Hoe dient het wapen en munitie vervoerd dient te worden, hierover bestaan ook veel misverstanden en niet geheel onterecht. In de Wet Wapens en Munitie (WWM) staat vastgelegd dat u uw wapen en munitie “gescheiden” dient te vervoeren en “niet voorhanden” mag hebben.Vervoer uw munitie in een aparte tas en het wapen in een koffer/foedraal die (ook al is dit geen wettelijke verplichting) bij voorkeur op slot kan. Rijdt u met de auto, vervoer dan het wapen en de munitie bij voorkeur in de kofferbak of op de achterbank om wederom ook discussie te voorkomen. Strikt genomen schrijft de wet alleen maar voor dat het wapen niet zichtbaar vervoerd mag worden (dus in een koffer of foedraal), dus mag een wapen op de bijrijdersstoel geplaatst worden maar dat is zeker niet aan te raden. Een doosje (of losse) patronen in uw jaszak of handtas die naast u op de bijrijdersstoel ligt, is in ieder geval een absolute doodzonde, de munitie wordt dan niet op de voorgeschreven wijze bewaard. Zelfs al ligt het wapen keurig op slot in de achterbak. Dit geldt echter niet als bijvoorbeeld gebruik maakt van een ontheffing om met rondrijden of bersen vossen of wilde zwijnen te bejagen en dat alleen als u in uw jachtveld bent.
 16. Verplaatst je met je wapen tussen bijvoorbeeld 2 gedeelten van uw jachtveld over de weg dan moet u uw wapen opbergen in een foedraal en dus niet direct voor gebruik gereed zijn, dus ontladen en ontspannen en niet voor direct gebruik geschikt te zijn.
 17. Opslag wapen in een wapenkluis en hoe het wapen in de koffer/foedraal vervoerd en opgeslagen dient te worden.
  1. U mag het wapen compleet vervoeren (dus bij een grendelgeweer mag de grendel in de actie zitten), zelfs met een leeg magazijn in het wapen. Ditzelfde geldt ook voor de opslag in uw wapenkluis. Het geniet echter wel de voorkeur, ook al is dit geen wettelijke verplichting. 
  2. Net als bij het vervoer dienen in de wapenkluis het wapen én de munitie apart opgeslagen te worden.
  3. Bij opslag geldt echter wel dat het compartiment of munitiekluisje apart van de kluis afgesloten moet kunnen worden
  4. Is de wapen- en of munitiekluis deugdelijk bevestigd muur en grond, indien deze lichter is dan 200 kg en afgesloten en is deze van een deugdelijke kwaliteit en waar is deze geplaatst.
  5. Is de opgeslagen munitie in overeenstemming met kalibers van de wapens op de vergunning (omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit/Verlof).
  6. De opbergplaats van de kluissleutel mag alleen bekend zijn bij de vergunninghouder, dus niet bij de huisgenoten.
  7. Uiteraard mogen magazijnen geen patronen bevatten, zelfs al liggen deze in een apart munitiekluisje opgeslagen! Heeft u bijvoorbeeld een reserve magazijn, dan hoeft u deze niet in de kluis op te slaan, daar dit volgens de wetgever geen “essentieel wapen onderdeel” betreft. Met andere woorden, u mag uw magazijnen in een koffer bewaren die buiten de kluis staat. Dit geldt dan weer niet voor de grendel of slede van uw wapen, want dit zijn namelijk wél essentiële wapenonderdelen.
  8. Alle wapens die op de vergunning staan dienen in principe ook aanwezig te zijn bij een controle.
 18. Munitie die u bij zich heeft moet voldoen aan de gestelde eisen, zoals het zelfde kaliber als uw wapen dienen te zijn en voor hagelpatronen geldt dat het staal- en zinkhagel munitie dient te zijn niet groter dan 3,5 mm.
 19. Voor herladers en zwartkruit schutters zijn de regels iets anders. Los kruit hoeft u niet in de kluis op te slaan, slaghoedjes daarentegen weer wel. Hulzen voorzien van een slaghoedje en kogelkoppen dient u eveneens in een kluis opslaan, separaat van het wapen, hulzen zonder slaghoedje weer niet. 
 20. De JHO’n en de toestemmingen grondgebruiker hoeft u niet bij zich te hebben maar u moet wel binnen een redelijke afgesproken termijn kunnen aantonen dat u er gerechtigd was om te mogen jagen ( art 11.64  lid 1 sub d BAL) buiten gezelschap jachthouder) of in gezelschap jachthouder ( art 11.64 lid 1 sub b BAL) dan moet deze dat kunnen aantonen of op basis van de toestemming grondgebruiker (art 11.52 lid 5 BAL), waar u dit moet aantonen of als u in gezelschap was van een toestemminghouder grondgebruiker, dan dient hij dit aan te tonen.

Indien de jachthouder of jachtcombinant en/of gastjager in gebreke is gebleven, kan er een proces-verbaal opgemaakt worden, dit kan dan verstrekkende gevolgen hebben zoals de intrekking van de verleende ontheffingen van de Faunabeheereenheid. Dit kan tevens leiden tot intrekking van de omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit door en/of namens de Korpschef van de Nationale Politie.

Zie ook: Circulaire Wapens en Munitie 2019

Reacties zijn gesloten.