Lidmaatschap NOJG

image_pdfimage_print

Als U lid wilt worden van de NOJG dan verkrijgt U:

  • Belangenbehartiging in de provincies en ook in Den Haag
  • Voorlichting  en alle relevante informatie over jacht, beheer en schadebestrijding, wildbeheereenheid, wildhygiëne, wapens in Nederland en uw provincie via onze website
  • Elke 2 maanden ons verenigingsblad Jacht&Beheer, dus 6 keer per jaar.
  • Antwoord op al uw vragen over de Jacht en Faunabeheer en schadebestrijding
  • Maandelijks een Nieuwsbrief met het laatste nieuws
  • U kunt alle benodigde formulieren die voor jacht, beheer en schadebestrijding nodig zijn downloaden van de site
  • Oefendagen en wedstrijden voor jachtschieten die door de regionale regio’s worden georganiseerd.
  • Meer informatie omtrent een lidmaatschap van NOJG vindt u op onze informatie pagina. 

Wenst u lid te worden van NOJG dan kunt u het aanvraagformulier lidmaatschap NOJG invullen.

Lidmaatschap:

Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) en de WA jachtverzekering loopt van 1 april tot 1 april (ongeacht op welk moment je in dat jaar je verzekert of lid wordt.
Opzeggen lidmaatschap en/of verzekeringen dient schriftelijk te geschieden voor 1 december bij het bureau van de NOJG.

Contributiekosten**

De contributie van het lidmaatschap van de NOJG bedraagt op jaarbasis € 50,- inclusief een rechtsbijstandverzekering, ook voor strafrechtsbijstand. **

Indien je als lid woonachtig bent in het buitenland of je daar vestigt, betekent dit dat er wel extra portokosten  (7 x € 3,–= € 21,–) in rekening gebracht gaan worden voor het periodiek tijdschrift Jacht&Beheer van de NOJG.

Jachtverzekering: 

Let op: de jachtaansprakelijkheidverzekering verandert!

Belangrijke wijziging per 1 januari 2023!

Met de komst van de nieuwe Europese richtlijn IDD (de Verzekeringsdistributierichtlijn), is de verkoop van een verzekering als een aanvulling op een dienst of roerende zaak verboden geworden. De nieuwe richtlijn betekent voor de NOJG, dat zij niet mag adviseren en bemiddelen in verzekeringen. Daarom kunt u als NOJG lid vanaf januari 2023 voor uw jachtaansprakelijkheidsverzekering terecht bij Ecclesia. De NOJG werkt al jaren samen met Ecclesia, een 100% onafhankelijke verzekeringsmakelaar. Door de inkoopkracht en deskundigheid van Ecclesia profiteert u als NOJG lid van een speciaal verzekeringspakket, met de laagste premie van Nederland (vanaf 40 euro per jaar) en uitstekende voorwaarden, u betaald wel € 3,- administratiekosten op de verzekeringspremie.

Website Ecclesia

Bij Ecclesia de tussenpersoon verzekeringen van de NOJG regelt u voortaan de jachtaansprakelijkheidsverzekering gemakkelijk én snel online vanaf 17 januari 2023 via de website van Ecclesia; www.verzekerdejager.nl

Per 1 april 2022 is de jachtaansprakelijkheidsverzekering aangepast aan de huidige ontwikkelingen. De basisdekking van € 1.250.000 per aanspraak komt dan te vervallen. Dit bedrag is gezien de wereldwijde ontwikkelingen te laag en biedt in geval van schade onvoldoende financiële bescherming voor zowel de jager, als voor de benadeelde. Hiermee wordt het voorbeeld uit de Duitse verzekeringsmarkt gevolgd waarin een minimum verzekerd bedrag van € 3.000.000 wordt aangeboden. Daarnaast vindt er een verhoging van de premie plaats.

In het kort betekent dit dat vanaf 1 april 2022 uit de volgende dekkingen en premies kan worden gekozen.

Looptijd 1 jaar

Verzekerd bedrag

Dekkingsgebied

Nieuwe jaarpremie

1-4-2022 *

Administratiekosten tussenpersoon Ecclesia bedraagt € 3,–

€ 3.000.000 per aanspraak

Europa

€   40,00

€ 6.000.000 per aanspraak

Europa

€   65,00

€ 3.000.000 per aanspraak

Wereld

€   84,00

€ 6.000.000 per aanspraak

Wereld

€ 105,00

 

Looptijd 3 jaar

Verzekerd bedrag

Dekkingsgebied

Nieuwe 3-jaarpremie

1-4-2022

Administratiekosten tussenpersoon Ecclesia bedraagt € 3,–

€ 3.000.000 per aanspraak

Europa

€ 114,01

€ 6.000.000 per aanspraak

Europa

€ 185,25

€ 3.000.000 per aanspraak

Wereld

€ 239,39

€ 6.000.000 per aanspraak

Wereld

€ 299,26

Wanneer gekozen wordt voor een jachtverzekering met een looptijd van 3 jaar dient de premie voor deze 3 jaar in één keer te worden betaald bij aanvang van de verzekering.

Buitenlandbewijzen

Leden van de NOJG die een buitenlands verzekeringsbewijs wensen te hebben, kunnen deze eenvoudig en in beginsel kosteloos bij de NOJG aanvragen. Dit bewijs is in bijna heel Europa geldig en wordt op A4 formaat verstrekt in het Nederlands en op de achterkant in het Engels of Duits.

Voor wie gaat jagen in Duitsland, Frankrijk en België geldt er andere wet- en regelgeving. In deze landen dien je verzekerd te zijn bij een in dat land gevestigde verzekeringsmaatschappij. Voor de leden van de NOJG zijn ook deze verzekeringsbewijzen eenvoudig aan te vragen. De bewijzen zijn gratis met uitzondering van de bewijzen voor België en Frankrijk. De kosten hiervoor bedragen:

  • België: EUR 34,61 inclusief 21% assurantiebelasting
  • Frankrijk: EUR 38,26 inclusief 21% assurantiebelasting

In Duitsland kan een jachtakte worden aangevraagd voor 3 jaar (Jagdschein). Hiervoor dient een verzekeringsbewijs te worden overlegd voor dezelfde periode.

Verzekeringsvoorwaarden

Voor meer informatie over de jachtaansprakelijkheidsverzekering en de dekking daarvan, wordt verwezen naar de van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden: Alg Voorwaarden WA jacht NOJG 2017-1114180000179.

Voor de hierboven omschreven “uitbreiding van de dekking” dient een apart verzekeringsbewijs te worden afgegeven, waarin de “uitbreiding van de dekking”, zijnde dekkingsgebied en verzekerd bedrag, zijn vermeld en welke door assuradeuren wordt getekend.

Wilt U uw verzekerd bedrag of looptijd wijzigen of moet er werelddekking zijn dan kunt u dit zelf wijzigen door het speciale wijzigingsformulier WA Jacht te gebruiken

Volledige voorwaarden

Er zijn niet alleen inhoudelijke wijzigingen en duidelijkere omschrijvingen doorgevoerd. Ook zijn artikelen toegevoegd die voortkomen uit de privacy- en sanctiewetgeving.De volledige voorwaarden kunt u vinden op onze website onder  NOJG Algemeen/verzekeringen NOJG.

Gezinslid:

Inwonende gezinsleden kunnen ook heel voordelig lid worden van de NOJG. Als een inwonend gezinslid geen jachtverzekering heeft bedraagt de contributie € 25,– per jaar. Heeft een inwonend gezinslid wel een jachtverzekering, dan dient hiervoor de helft aan contributie en  € 40,– voor de jachtverzekering voor te worden betaald, dus totaal € 65,– (€25,- + € 40,-)

Factuur:

Na aanmelding als lid ontvangt U via de mail een link toegezonden om de betaling ( lidmaatschap en evt. benodigde verzekering) via “Ideal”te voldoen van de NOJG. Na betaling hiervan, krijgt U indien van toepassing uw verzekeringsbewijs(en) ook via de mail direct toegezonden.

Wijzigingen adresgegevens of mailadres

Hiermee kunt u via het speciale wijzigingsformulier opgeven als U adres of mailadres wijzigt, dit is ook belangrijk voor het mailadres voor de nieuwsbrief NOJG

Opzeggen lidmaatschap van de NOJG:

Dit dient schriftelijk voor 1 december te gebeuren aan het secretariaat van de NOJG, Postbus 72, 7480 AB Haaksbergen. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

 

Reacties zijn gesloten.