Jagdschein aanvraag en jagen in Duitsland

image_pdfimage_print

Aanvraag procedure voor Jachtakte (Jagdschein) Duitsland.

Jagdschein

De Duitse jachtakte (Jagdschein) kan men alleen aanvragen in het Bundesland en de Landkreis waar U ook jaagt of het meest jaagt.

 

Het Duitse Verwaltungsverfahrengesetz bepaalt dat de jachtakte daar moet worden aangevraagd waar ze het meest gebruikt gaan worden. Dit betekent voor het aanvragen en verlengen van een Jagdschein dat dit moet worden gedaan bij de Untere Jagdbehörde in van de Landkreis waar men het meest gaat jagen.

PS; (doet hij dat zelf niet, dan moet u in het Kreisgebied, waar het jachtgebied is gelegen, een aanvraagformulier (zie een voorbeeld van de kreis Heinsberg; Jagdscheinantrag ) opvragen, dit kan nu ook vaak via de website van het betreffende Landkreisamt, het indienen moet u zelf bij het betreffende Landkreisamt doen. Het dient mede ondertekend te worden door de gastheer en u dient ook direct te betalen bij ontvangst van de Duitse jachtakte).

Bureau NimrodiA is een gespecialiseerd bureau in Haaksbergen dat u graag al deze rompslomp uit handen neemt en regelt binnen enkele weken het Duitse Jagdschein voor u. Zie hiervoor  www.nimrodia.nl

Er zijn meerdere mogelijkheden voor de Nederlandse Jager om een Duitse  jachtakte in Duitsland te verkrijgen;

Als u als gast wordt uitgenodigd voor de jacht in Duitsland, zorgt meestal de gastheer voor het aanvragen van de benodigde jachtakte. Hij dient voor zijn gast een z.g. “Ausländertagesjagdschein”  aan te vragen bij de voor zijn jachtgebied verantwoordelijke overheid. Een Tagesjagdschein is 14 dagen geldig.

Als u vaker in naar Duitsland jaagt, kunt u beter een “Ausländerjahresjagdschein” (geldigheid voor 1 of 3 jaar) aanvragen.

Ben u zelf jachthouder in Duitsland of combinant in een Duitse jacht dan is het mogelijk of zelfs verplicht (jachthouder) om een jachtakte voor drie achtereenvolgende jaren te hebben of te verkrijgen (Ausländerderjahresjagschein).De Pachter moet ‘pachtfähig’ zijn, dit wil zeggen dat hij/zij tenminste over drie Jahresjagdscheine beschikt moet hebben alvorens te kunnen pachten.

Bureau NimrodiA te Haaksbergen kan het verkrijgen of verlenging van een Jagdschein voor u verzorgen.

Eerste Jahres-Jagdschein:

Benodigd:

a.   2 pasfoto’s

b.   Duitstalig verzekeringsbewijs (Versicherungsbestätigung) met een geldigheid voor de duur van tenminste 1 jachtseizoen ( 1 april t/m 31 maart) en afgegeven door een in de EU gevestigde verzekeraar.

Hoewel elk jaar meerdere “Tagesscheine” zijn te verkrijgen, wordt er per keer slechts één akte verstrekt, dit is een groen boekje, waarvan verschillende jaren van gebruik van gemaakt kan worden. Voor elk bezoek dient het “Tagesschein” opnieuw te worden aangevraagd en wordt de periode van gebruik ingevuld op de nog openstaan invulvakken.

vuurwapenpaspoort-300x213In Nederland is het wapenbezit en ook het gebruik van een wapen voor de jacht in één document geregeld. De meeste landen kennen voor bezit en gebruik twee afzonderlijke documenten. Een Duits Jagdschein is dus alleen om te jagen, er staan dan ook geen wapens op vermeld. Duitse jagers hebben voor het wapenbezit, een Waffenbesitzkarte. Nederlandse jagers moeten dus daarom ook altijd met het jagdschein, de Nederlandse akte en/of de Europese Vuurwapenpas kunnen tonen, waarop te gebruiken wapen(s) is/zijn vermeld.

Een Jagdschein geeft dus geen toestemming om wapens te bezitten, of te kopen. Nederlanders kunnen alleen, wanneer zij in Duitsland een officieel woonadres hebben, een Waffenbesitzkarte aanvragen. Overigens kan in Duitsland op vertoon van een geldig Jagdschein en/of EU vuurwapenpas wel munitie worden gekocht.

Verlenging van een bestaand Jahresjagdschein:

Benodigd:

a. het te verlengen Jagdschein;

b.  Versicherungsbestätigung (Duitstalig verzekeringsbewijs met een geldigheidsduur van  1 resp. 3 jaar), afgegeven door een in de EU gevestigde verzekeraar;

Tages-Jagdschein:

benodigd:

a.  2 pasfoto’s of (indien voorhanden) het te verlengen Tagesjagdschein;

b.  Versicherungsbestätigung (Duitstalig verzekeringsbewijs met geldigheid voor de periode waarin u gaat jagen)afgegeven door een in de EU gevestigde verzekeraar;

Lenen van een wapen van een Duitse jager.

In Nederland is het lenen van andermans wapen op jacht niet toegestaan of er moet een aantekening hiervan gemaakt zijn op de beide jachtakten van zowel de bruiklener en de bruikleenverstrekker. Het is een Nederlandse jager, die in het bezit is van een geldig Ausländerjagdschein, dan staat het Jagdschein volgens paragraaf 13 lid 4 van de wapenwet gelijk aan een Waffenbesitzkarte. De Nederlandse jager mag dus (met Ausländerjagdschein), het wapen van een Duitse jager lenen. De Nederlander moet dan echter wel een door de bruikleenverstrekker opgestelde schriftelijke en gedateerde bruikleenverklaring (Formular Leihwaffe) bij zich hebben, waaruit de periode van deze bruikleen blijkt (maximaal 4 weken), dit is ook nodig voor zijn WA verzekering. NB: Dit geldt alleen voor zgn ‘Lagwaffen’. Vuistvuurwapens mogen niet worden uitgeleend.  Zie hier voor een model  Formular Leihwaffe: https://www.jagdverband.de/sites/default/files/DJV-Formular%20Waffenausleihe%202014.pdf

Voorbeeld:

Kosten van de verschillende jachtakten in NRW; deze verschillen per Bundesland waar je gaat jagen.

 •     Einjahresjagdschein = € 65,00
 •     Zweijahresjagdschein = € 110,00
 •     Dreijahresjagdschein = € 155,00
 •     Jahresjagdschein für Jugendliche = € 35,00
 •     Zweijahresjagdschein für Jugendliche = 60,00
 •     Tagesjagdschein = € 22,50
 •     Einjahresfalknerjagdschein = € 35,00
 •     Zweijahresfalknerjagdschein = € 60,00
 •     Dreijahresfalknerjagdschein =€ 80,00
 •     Tagesfalknerjagdschein = € 22,50
 •     Jahrejagdscheindoppel =€ 15,00
Bronnen: 

Deutscher Jagdschutz-Verband (D.J.V.), Johannes-Henry Strasse,26, D-5300 Bonn 1.

Tel.: (+) 49 228 949 0613

Fax.: (+)49 228 949 0641

e-mail: DJV@Jagdschutzverband.de

websites: http://www.jagd-online.de/

http://www.newsroom.de/

http://www.jachtforum.nl

Per Bundesland zijn er verschillen in de jachtwetgeving. Dit heeft o.a. gevolgen voor de bejaagbare soorten en de openingstijden van de jacht maar ook het verkrijgen van een Jahresschein of Drei-jahresschein.

De kosten van Duitse jachtakten verschillen per Landkreis en zijn te vinden op de website van de  betreffende Landkreis.

Jaagt u in Duitsland of wilt u in Duitsland gaan jagen, dan bent u bij www.nimrodia.nl aan het juiste adres. Zij nemen u graag deze rompslomp bij het verkrijgen of verlengen van uw Jadschein uit handen en regelen dit voor u. Ook organiseren wij twee keer per jaar in Amersfoort een avondopleiding tot Kundige Person.

Profiteer van onze kennis, van de ervaring en van de Duits-Nederlandse achtergrond en jaag met ons, als uw betrouwbare en deskundige partner, zonder zorgen in Duitsland.

Zie voor meer informatie onze site: www.nimrodia.nl

 

Reacties zijn gesloten.