Uw partner in het Faunabeheer in Nederland
Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer

Reizen per vliegtuig met een wapen

image_pdfimage_print

wapen safe voor reizen per vliegtuig

Wie  in het buitenland wil gaan jagen met een wapen  en per vliegtuig reist moet er aan de navolgende punten denken:

  • Controleer ruim op tijd of de maatschappij waarmee u denkt te gaan vliegen wapens/munitie vervoert of niet zodat u niet eerst boekt en het dan niet mogelijk is; Bijvoorbeeld Rynar Air
  • vuurwapenpaspoort-300x213Zorg tijdig voor de juiste papieren om met een wapen te kunnen reizen. Binnen de EU het Europees Vuurwapenpaspoort (EVP). Naast het EVP moet u kunnen aantonen de redenen waarom u een wapen mee neemt op reis, d.m.v. een schriftelijke jachtuitnodiging of een jachtdocument van het land waar u gaat jagen. Het is bij terugkeer in Nederland dat u uw Nederlandse Omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit (jachtakte) bij u heeft;
  • Geef bij het boeken van de vliegreis duidelijk aan dat met (een) vuurwapen(s) en munitie gereisd gaat worden en welk gewicht geweren/munitie en de verpakking hebben. Vraag hiervoor een schriftelijke bevestiging;
  • Wanneer de ‘toestemming van de maatschappij is verkregen, geven zij aan op welke wijze de wapens (afgesloten koffer of foedralen met slot) en de munitie (gescheiden van het wapen meestal in originele fabrieksdozen) moet worden verpakt;
  • Wie zich met de toestemming van de vliegmaatschappij bij de balie meldt zal in het algemeen geen of weinig problemen ondervinden, maar hou altijd rekening met enige vertraging hierdoor, zij zijn immers geen normale handbagage voor de baliemedewerkers;
  • In de meeste gevallen zult u door de baliemedewerkers worden doorverwezen naar de Marechaussee of zal deze aan de balie uw wapen controleren. Het is daarom ook handig als u een kopie van uw jachtakte maakt die u dan kan overhandigen aan de Marechaussee, waarop al de gegevens van het meegenomen wapen staan dit bespaart het opnieuw registeren van het merk, type, nummers  van de wapens en de munitie voor de te vervoeren geweren.

Wie niet op de bovengenoemde aandachtpunten aandacht schenkt, loopt op zijn minst langdurige vertraging op en daarnaast het risico om door de maatschappij/piloot te worden geweigerd. De piloot heeft het laatste woord als het gaat over wie en welke bagage meevliegt.

Geweren en buitenland

Geen geweren in het buitenland achterlaten!

Onlangs kwam bij een jager de politie aan de deur om ‘de wapens te controleren’. De wapenkast werd in orde bevonden en de daarin opgeborgen wapens klopten met de gegevens in de administratie en op de jachtakte. Toch ondervond dit lid grote problemen en loopt hij het risico zijn akte kwijt te raken, omdat er één wapen ontbrak.

wapenkastDe jager was net terug uit Engeland waar hij op jacht was geweest. Over slechts veertien dagen zou hij naar dezelfde jacht teruggaan en om nu het gesleep met het geweer te voorkomen, had hij zijn wapen zolang in bewaring gegeven bij de Engelse jachtopzichter. Met deze praktische, maar onjuiste handelswijze was niet alleen de Nederlandse jager, maar ook de Engelse jachtopzichter in overtreding en dat zou voor beiden verstrekkende gevolgen kunnen hebben. De Engelse jachtopzichter is nu immers in het bezit van een niet bij hem geregistreerd (illegaal) vuurwapen en de Nederlandse jachtaktehouder kan het wapen wat hij in zijn bezit zou moeten hebben niet tonen.

Het opslaan van vuurwapens die op de jachtakte staan moet dus plaatsvinden op het huisadres. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld wanneer een wapen voor reparatie naar een geweermaker is. De geweermaker zal u dan een document meegeven waaruit blijkt dat hij dat wapen in bezit heeft. Hetzelfde geldt voor een wapen dat in consignatie staat bij de wapenhandel om te worden verkocht, ook dan ontvangt u van de wapenhandelaar een schriftelijke verklaring. Wanneer het wapen naar de fabriek of een wapenmaker in het buitenland is gestuurd, dient een consent van uit- en wederinvoer getoond te worden.

Een uitzondering hierop is de praktische oplossing die de politie soms toepast bij studenten. Om te voorkomen dat wapens in slecht beveiligde studentenhuizen terecht komen, staat men soms toe deze te stallen bij de jagende ouders. Zowel de korpschef van de regio waar de ouders wonen, als de korpschef van de regio waarin het studentenhuis is gevestigd, moeten het daar echter uitdrukkelijk (schriftelijk) mee eens zijn.

Dus ook al bent u in het bezit van de vereiste papieren voor de jacht (of wapenbezit) in het buitenland, de wapens op de jachtakte dienen zich te bevinden op het adres dat op de jachtakte is vermeld, tenzij u er zelf mee op jacht bent natuurlijk. Voor wie veel in het buitenland jaagt en met het vliegtuig reist, kan dat wel eens lastig zijn. Het intrekken van de jachtakte brengt echter meer problemen met zich mee.

Zou u een wapen alleen in het buitenland gebruiken is het te overwegen om dit wapen officieel te exporteren (met een Consent van Uitvoer) en zo uit de Nederlandse vuurwapenadministratie te laten verwijderen. Bijvoorbeeld als u alleen kleinwild jaagt in Engeland. U kunt dan uw hagelgeweer uitvoeren met een Consent en op de papieren van de Engelse jachtopzichter en op uw Permit plaatsen. Dit wapen wordt dan op uw Nederlandse omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit verwijderd en van uw Europees Vuurwapenpaspoort afgehaald. U kunt dat geweer dan echter niet meer mee nemen naar een ander EU-land of terug Nederland, tenzij u het opnieuw invoert met een Consent van Invoer.