Faunaloket is nieuw in Provincie Drenthe

Steenmarter met eikopie

De provincies zijn belast met de uitvoering. Zij krijgen meer bevoegdheden. Drenthe riep frequent belanghebbenden bijeen om hun kritiek en aanvullingen te kunnen verwerken in de nieuwe wet. Op 13 september hoorden belangenorganisaties in restaurant De Börken in Lhee wat gedeputeerde Henk Jumelet en zijn medewerkers met de kritiek hebben …

Lees verder

Uitnodiging Kleiduiven schietwedstrijd regio Drenthe-Groningen op 8 oktober 2016 te Nieuwe Pekela.

        Kom weer kleiduivenschieten voor de beker! De NOJG regio Drenthe/Groningen heeft voor hun leden en belangstellenden een kleiduif schietwedstrijd georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 8 Oktober 2016  om 13.00 uur op de schietbaan in Nieuwe Pekela. Er wordt deze dag gestreden om de beker. Er …

Lees verder

Eerste arctische ganzen arriveren al op 15 september in ons land.

Kolgans

bron: SOVON De watervogeltellers vielen wat betreft de eerste noordelijke ganzen in het afgelopen weekeinde met hun neus in de boter. Na eerste waarnemingen op 15 september, werden vooral op 18 september op tal van plaatsen overtrekkende Kolganzen, Toendrarietganzen en Rotganzen gesignaleerd. Daarnaast werden meerdere telgebieden vogels aan de grond …

Lees verder

Usutu virus in Nederland

15 september 2016 Gezamenlijk persbericht van DWHC, Erasmus MC, Sovon, Vogeltrekstation NIOO-KNAW, VPDC Foto: Margriet Montizaan Usutuvirus voor het eerst in merels en laplanduilen in Nederland. Het Usutuvirus is recent voor het eerst vastgesteld in Nederland. Het virus is zowel bij gehouden laplanduilen (Strix nebulosa) als bij wilde, dode en …

Lees verder

Een schitterend protest tegen een zieke toestand!

ovp-1-hans-bulder

De getalenteerde wildschilder Hans Bulder stelt in dit schilderij op treffende wijze de huidige realiteit in de Oostvaarderplassen aan de kaak. Dit schilderij – zelf noemt hij zijn stijl hedendaags-realistisch – kan men een trieste spotprent noemen, waarin duidelijk de symboliek rond de St.Hubertus-legende is overgenomen. Hans Bulder, een van …

Lees verder

Tot 30 september aanvragen vergoeding BOA-opleiding.

Groene particuliere werkgevers kunnen in de maand september een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van wettelijke scholing van nieuwe buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) en voor her- en bijscholing van bestaande boa’s. Nieuw is dat de regeling nu voor meer BOA’s openstaat dan voorheen, zoals voor vrijwilligers en jagers die boa zijn. …

Lees verder

Ontheffing voor doden van damherten in duinen blijft in stand

damherten AWD

De Rechtbank Noord-Holland heeft de beroepen van de Stichting Faunabescherming, de Stichting Dierenbescherming en de Stichting Inheems Duin tegen de ontheffing die het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (GS) heeft verleend aan de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland ongegrond verklaard. GS heeft aan de Faunabeheereenheid ontheffing verleend voor het doden van …

Lees verder

UITNODIGING JTGH/NOJG JACHTHONDENPROEVEN UTRECHT/FLEVOLAND 2016

uitnodiging Utrecht Flevoland 2016 Het regiobestuur van de NOJG Utrecht/Flevoland organiseert in samenwerking met de JTGH de JTGH/Artemis Jachthondenproef Utrecht/Flevoland 2016. De proeven zijn puur op de dagelijkse jachtpraktijk gericht en zullen worden gehouden op zaterdag 22 oktober 2016 in het Kotterbos Almere–buiten in de provincie Flevoland, waar u om …

Lees verder

Aanbieding Alterra rapport evaluatie provinciale vrijstellingslijst over schade en overlast veroorzakende soorten aan de provincies

Gedeputeerde Staten van de provincie Datum:       22 augustus 2016 Betreft:      Aanbieding evaluatie provinciale vrijstellingslijst Geacht college, Op grond van de Flora- en faunawet werd de provinciale vrijstellingslijst op landelijk niveau vastgesteld. De toekomstige Wet natuurbescherming kent op dit punt een andere systematiek. In artikel 3.14, …

Lees verder