Gevraagd medewerking aan enquête onderzoek naar kennis ziekte van Lyme onder de leden van de NOJG als afstudeerproject.

Teek op blad

Graag vraag ik uw aandacht voor mijn afstudeeronderzoek. In opdracht van Innatoss Laboratories ben ik bezig met een onderzoek m.b.t. de ziekte van Lyme en daarbij behorende diagnostiek. Innatoss is hard bezig met de ontwikkeling van een nieuwe test om in een vroegtijdig stadium de ziekte van Lyme te kunnen …

Lees verder

Nieuwe Website Faunaloket Drenthe

Faunabeheereenheid website Drenthe

Faunaloket Drenthe De verantwoordelijkheden voor faunabeheer zijn verdeeld over verschillende organisaties. De provincie Drenthe en de Faunabeheereenheid Drenthe zijn beiden verantwoordelijk voor populatiebeheer en beheer en schadebestrijding van in het wild levende dieren. Hierdoor is het niet altijd duidelijk met welke organisatie contact moet worden opgenomen voor vragen met betrekking …

Lees verder

UITNODIGING JTG TIMING / JTGH ARTEMIS JACHTHONDENPROEVEN ODOORNERVEEN DRENTHE 2016

    Jachthondenopleiding JTG Timing van Jan Kloese en Fokkien Bruintjes organiseert in samenwerking met de JTGH op zaterdag 5 november 2016 een JTGH Artemis Jachthondenproef in Drenthe. Wij zijn dan te gast bij de Fam. Meppelink, Haantje 7 te Odoornerveen in Drenthe. Het terrein leent zich uitstekend om hier …

Lees verder

Ontheffingen vangen en doden wilde zwijnen Noord-Brabant gewijzigd

rotte wilde zwijnen bosrand

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het volgende besluit genomen wat betreft een aanvraag om ontheffing ingevolge artikel 68 van de Flora- en faunawet: Op 16 juni 2016 is de aanvraag om ontheffing van de Faunabeheereenheid te ‘s-Hertogenbosch voor het doden van wilde zwijnen in het werkgebied van de tien Wildbeheereenheden verleend …

Lees verder

Noord-Holland als eerste provincie klaar voor de nieuwe wet natuurbescherming

logo Noord-holland

Op maandag 3 oktober hebben Provinciale Staten de provinciale regels onder de Wet natuurbescherming vastgesteld die per 1 januari 2017 in werking treedt. Deze wet vervangt de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. De wet dient ter bescherming van gebieden, plant- en diersoorten en bossen. Gedeputeerde Jaap Bond: “Ik …

Lees verder

Faunaloket is nieuw in Provincie Drenthe

Steenmarter met eikopie

De provincies zijn belast met de uitvoering. Zij krijgen meer bevoegdheden. Drenthe riep frequent belanghebbenden bijeen om hun kritiek en aanvullingen te kunnen verwerken in de nieuwe wet. Op 13 september hoorden belangenorganisaties in restaurant De Börken in Lhee wat gedeputeerde Henk Jumelet en zijn medewerkers met de kritiek hebben …

Lees verder

Uitnodiging Kleiduiven schietwedstrijd regio Drenthe-Groningen op 8 oktober 2016 te Nieuwe Pekela.

        Kom weer kleiduivenschieten voor de beker! De NOJG regio Drenthe/Groningen heeft voor hun leden en belangstellenden een kleiduif schietwedstrijd georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 8 Oktober 2016  om 13.00 uur op de schietbaan in Nieuwe Pekela. Er wordt deze dag gestreden om de beker. Er …

Lees verder

Eerste arctische ganzen arriveren al op 15 september in ons land.

Kolgans

bron: SOVON De watervogeltellers vielen wat betreft de eerste noordelijke ganzen in het afgelopen weekeinde met hun neus in de boter. Na eerste waarnemingen op 15 september, werden vooral op 18 september op tal van plaatsen overtrekkende Kolganzen, Toendrarietganzen en Rotganzen gesignaleerd. Daarnaast werden meerdere telgebieden vogels aan de grond …

Lees verder