LB/RB vergaderingen 2014: zaterdag 30 augustus en 11 oktober. Algemene Ledenvergaderingen 2014 zijn gepland op donderdag 24 april en 6 november                                                       

NIEUWS & ACTUALITEITEN

Openingstijden secretariaat NOJG dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 12.00 uur. en dinsdagavond van 19.00 - 21.00 uur

E:secretariaat@nojg.nl

 


Betalingen contributie en verzekeringen NOJG
 Contributie inclusief rechtsbijstand € 50,-- en incl. WA €27,75-- jachtverzekering € 77,75 inwonende gezinsleden zonder verzekering € 25,--
inwonende gezinsleden met verzekering € 52,75

Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar van 1 januari tot 31 december.

Opzeggen lidmaatschap en/of verzekeringen dient schriftelijk te geschieden voor 1 december bij het bureau van de NOJG.

De WA jachtverzekering loopt van 1 april tot 1 april (ongeacht op welk moment je in dat jaar je verzekert of lid wordt)

Na aanmelding als lid ontvangt U een factuur van de NOJG. Na betaling hiervan, krijgt U indien van toepassing ook uw verzekeringsbewijs(en) toegezonden.


Schademeldingen

Heeft u een schademelding of wilt u beroep doen op de rechtsbijstand verzekering dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van het NOJG


 

Laatste wijziging
        23-04-2014

info@nojg.nl

Disclaimer NOJG

 

Uitnodiging Hubertusjachthondenproef 2014 JTGH/NOJG 22-04-2014
GS Noord-Holland keuren nieuw Faunabeheerplan goed 17-04-2014
Stand van zaken in zake Nieuwe wet natuurbescherming 12-04-2014
Beantwoording vragen over de Gelderse voorkeur voor afschot boven hekken 12-04-2014
Beantwoording vragen over de EU-Verordening Invasieve Uitheemse soorten en de wasbeerhond 12-04-2014
Symposium The Changing World of the Goose 11-04-2014
Verslag ARTEMISPROEF ZEELAND Maart 2014.pdf 05-04-2014
Provincies maken afspraken over beheer van ganzen - Ganzenakkoord blijft uitgangspunt 02-04-2014
Eerst nesten weidevogels inventariseren, beschermen en daarna pas mest uitrijden 30-01-2014
Faunabeheerplan herten en zwijnen Gelderland in procedure 29-03-2014
Kamerbrief Anticipatie op de komst van de wolf 27-03-2014
Uitnodiging werkbezoek  met EU - kandidaten verkiezingen met als Thema de Ganzenproblematiek 22-03-2014
Faunabeheerplan herten en zwijnen Gelderland in procedure 21-03-2014
Stand van zaken rondom Fries ganzenakkoord 19-03-2014
Weidelijk ganzen schieten leer je op de exclusieve clinics voor ganzenjacht 18-03-2014
Kamerbrief-beschikking-Benelux-unie-ontheffing-voor-beheer-en-schadebestrijding.pdf 18-03-2014
Reactie NOJG op ganzenbeleid provincies en TBO's in Nederland 17-03-2014
Benelux dossier beheer en schadebestrijding diersoorten aangepast 15-03-2014
Oproep NOJG regio Friesland tot bestrijding kraaien tbv de weidevogels in Friesland 15-03-2014
Zienswijze NOJG op ontwerp-beheerplan natura 2000 Merengebied 12-03-2014
GS Noord-Holland willen toenemende schade door ganzen beperken 12-03-2014
Vijf jaar lang dertigduizend ganzen schieten in Gelderland 12-03-2014
NOJG Gelderland ledenvergadering donderdag 13 maart aanvang 19.30 uur te Ruurlo 07-03-2014
NOJG ledenvergadering regio Utrecht-Flevoland 28 maart 2014 07-03-2014
Duitse cursus Kundigen Person op 28 maart a.s. te Amersfoort 06-03-2014
Ledenvergadering Regio Friesland-NOP zal plaatsvinden op vrijdag 21 maart 2014, aanvang 20.00 uur Locatie: "Twee Gemeenten" te Grousterdyk 1, Jirnsum, Agenda volgt! 05-03-2014
Kamerbrief-over-afschieten-van-katten.pdf 03-03-2014
Brief NOJG en KNJV regio Friesland voor de WBE's over Faunafonds nieuwsbrief.pdf 03-03-2014
Verslag Bourtange Artemisproef  2014.pdf 03-03-2014
Nieuwsbrief Faunafonds 28-02-2014
Nieuwsbrief Faunafonds - Handreiking Faunafonds elektrische afrastering 28-02-2014
Nieuwsbrief Faunafonds - Ganzenschade in de winterperiode 28-02-2014
VUTdag voor labradors ouder dan 8 jaar 28-02-2014
Overlijden oud-voozitter NOJG Henk Gunneman 25-02-2014
Verslag Artemis proef Drenthe november 2013.pdf 24-02-2014
Verdenking Afrikaanse varkenspest waarop letten en hoe te handelen 23-02-2014
Uitleg nieuwe en geschorste ontheffingen ganzen door Fbe Friesland 23-02-2014
Roofvogels verdwijnen uit Nederland door aminozuur tekort 23-02-2014
Schade dassen blijft achter bij populatiegroei 22-02-2014
Extra bejagingsmiddelen voor schadebestrijding van edelherten op de Veluwe 20-02-2014
Schademelden bij Faunafonds door de uitvoerder -jager - namens de grondgebruiker en antwoord Faunafonds 15-02-2014
Provincie wil bestrijden overlast ganzen vergemakkelijken 15-02-2014
Ganzenseminar TOK Poortvliet 13-02-2014
Gebruik ganzenlokfluit in Friesland niet toegestaan 13-02-2014
Boeren mogen in Noord-Brabant niet zelf beslissen wie er een ontheffing krijgt voor de wilde zwijnen. 13-02-2014
Informatiebrief jagers Friesland van NOJG en KNJV over het Ganzenoverleg 10-02-2014
Commentaar NOJG op brief TBO's en Vogelbescherming ganzenbeheer Nederland 10-02-2014
Brief TBO's wensen van provincies Uniforme en volledige uitvoering van het ganzenakkoord 4 feb 2014.pdf 08-02-2014
Drenthe houdt toch vast aan rust voor winterganzen 08-02-2014
Oude ontheffing overwinterende ganzen blijft van kracht in Overijssel 07-02-2014
Visie NOJG inzake initiatiefnota PvdD over sluiting van de jacht in brief aan Staatssecretaris Dijksma 04-02-2014
Verdeeld advies Fbe Overijssel aan GS over ganzenbeleid 01-02-2014
Oproep tot bestrijding vos in Friesland met nieuwe ontheffing art 68 01-02-2014
Jagen in Vlaanderen steeds populairder 31-01-2014
Nieuwe ontheffing art 68 voor het doden van vossen m..b.v. kunstlicht verleend door GS Friesland 30-01-2014
Nederlandse verkeersvliegers maken zich zorgen over ganzenoverlast rond Schiphol 29-01-2014
Faunafonds - meld schade bij afgelopen ganzenopvangovereenkomst 24-01-2014
Jagd und  Hund de grootste Europese jachtbeurs in Dortmund van 4 t/m 9 februari 2014 23-01-2014
HUNTING Belgium 19-20 en 21 april 2014 te Meux - Namen - België 22-01-2014
47e Reewild tentoonstelling 2014 Oost-Gelderland-VHR Achterhoek.pdf 22-01-2014
Uitnodiging JTGH jachthondproeven Zeeland 2014 22-01-2014
Actie  van Jachtargumenten tegen manipulatie anti-jacht 22-01-2014
Jagersvisie NOJG en KNJV voor ganzenbeheer in Nederland 20-01-2014
Nieuwsbrief NOJG Regio Zeeland 01-2014 pdf opmaak 15-01-2014
Brieven en e-mail actie tegen initiatiefnota PvdD tegen de jacht , laat uw stem horen!! 15-01-2014
Uitnodiging JTGH Jachthondenproeven Groningen 2014 14-01-2014
Groene organisaties presenteren visie op nieuwe natuurwet 14-01-2014
Zienswijze NOJG over de opvang van ganzen in Nederland, zie hiervoor de fact sheet NOJG opgemaakt in Pdf 11-01-2014
SCALIBOR halsbanden tegen teken hond beschermt ook waarschijnlijk baasje 08-01-2014
Aantal zomerganzen in Zuid-Holland nam in 2013 met 3% toe. 08-01-2014
Jagers achten zes weken winterrust voor ganzen in Overijssel afdoende 08-01-2014
Bescherm uw hond tegen de ziekte van Lyme 04-04-2014
Geen vergoeding van ganzenschade voor veehouder uit Blokzijl 02-01-2014
Hooguit 40 tot 50 wolven in Nederland mogelijk 01-01-2014
FPG - Geen ruimte voor ondoordachte experimenten door grofwild vrij baan te geven 24-12-2013
Ganzenbeheer voorlopig op dezelfde voet verder in Friesland 24-12-2013
Geen Fries extraatje voor gans en commentaar NOJG Regio Fryslan-NOP 20-12-2013
Uitslag enquête Natuurmonumenten over beheer wilde dieren 13-12-2013
Reactie NOJG naar aanleiding van beëindiging van het landelijke ganzenakkoord. 10-12-2013
Verslag JTGH Artemis Jachthondenproef te Gelderland 10-12-2013
Ganzenbeleid en uitvoering vanaf 10 december 2013 10-12-2013
Dijksma wil jacht op vossen toch kunnen toestaan 10-12-2013
Kamerbrief Dijksma inzake Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming 09-12-2013
Uitspraak RvS 201100944/1/A3-A gebruik kunstlicht vos Friesland 08-12-2013
Fries ganzenbesluit uitgesteld 27-11-2013
Uitnodiging  Algemene Leden Vergadering ALV op dinsdag 4 februari 2014 19-11-2013
Verslag Kleiduivendag 2013 Regio Overijssel. 19-11-2013
Dé nieuwe borrelhap: een bitterbal van gans - artikel in Trouw 18-11-2013
Presentatie NOJG/NMV 15 november te Joure 17-11-2013
Friese boeren willen niet langer opdraaien voor falend ganzenbeleid 15-11-2013
GS Limburg hebben nieuw besluit op bezwaar genomen deelontheffing reewildbeheer na aanleiding uitspraak Rechtbank Maastricht 14-11-2013
Uitnodiging bijeenkomst over Oostvaardersplassen en dierenwelzijn op 23 november 2013 te Hasselt - Overijssel 13-11-2013
Workshop ‘van Schot tot Bord’ 15 februari 2014 12-11-2013
Wildlive Kerstexpositie De Witte Hemel - Ars Nostra - 7 en 8 december 2013 Drempt 12-11-2013
Uitnodiging JTHG-NOJG jachthondenproeven Gelderland 2013 op zaterdag 7 december 2013 08-11-2013
NMV en NOJG nodigen u uit om donderdag 14 nov 2013 te Joure G-7 plannen tegen ganzen schade te bespreken 08-11-2013
Groot wild moet terug in Drents-Friese Wold 08-11-2013
Provincie Utrecht blijft het bestrijden van verwilderde katten toestaan 07-11-2013
KOPPELWEDSTRIJD 15 maart 2014 Trainingsgroep TIMING Emmen 07-11-2013
Faunafonds hoeft schade door smienten niet te vergoeden aan veehouder 01-11-2013
Regioavond 2013 van NOJG Utrecht-Flevoland- gezellig, smakelijk, spannend, en vrolijk 01-11-2013
Vooruit met natuurbeleid - tussenbalans 2013 01-11-2013
ARCHIEF NIEUWS NOJG