GS Overijssel dient uiterlijk 1 maart bekend te maken of een natuurbeschermingsvergunning vereist is voor het afschieten en verjagen van ganzen in en rond de Overijsselse Natura 2000-gebieden.

Uitspraak 201501113/1/R2 Datum van uitspraak: woensdag 25 februari 2015 Tegen: het college van gedeputeerde staten van Overijssel Proceduresoort: Voorlopige voorziening Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer – Natuurbescherming 201501113/1/R2. Datum uitspraak: 25 februari 2015 …

Lees verder