We verzoek u vriendelijk te wachten met betaling van lidmaatschap/verzekering 2015 tot u de factuur hiervoor heeft ontvangen.

NIEUWS & ACTUALITEITEN

Openingstijden secretariaat NOJG dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 12.00 uur. en dinsdagavond van 19.00 - 21.00 uur

E:secretariaat@nojg.nl


Betalingen contributie en verzekeringen NOJG
 Contributie inclusief rechtsbijstand € 50,-- en incl. WA €27,75-- jachtverzekering € 77,75 inwonende gezinsleden zonder verzekering € 25,--
inwonende gezinsleden met verzekering € 52,75

Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar van 1 januari tot 31 december.

Opzeggen lidmaatschap en/of verzekeringen dient schriftelijk te geschieden voor 1 december bij het bureau van de NOJG.

De WA jachtverzekering loopt van 1 april tot 1 april (ongeacht op welk moment je in dat jaar je verzekert of lid wordt)

Na aanmelding als lid ontvangt U een factuur van de NOJG. Na betaling hiervan, krijgt U indien van toepassing ook uw verzekeringsbewijs(en) toegezonden.


Schademeldingen

Heeft u een schademelding of wilt u beroep doen op de rechtsbijstand verzekering dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van het NOJG


 

Laatste wijziging
        11-10-2014

info@nojg.nl

Disclaimer NOJG

 

Stand van zaken Vogelgriep 27 november 2014 27-11-2014
Nieuwe maatregelen tegen vogelgriep  - Jachtverbod waarschijnlijk tot 13 december 2014 23-11-2014
Nu ook Vogelgriep in Overijssel- Kamperveen 21-11-2014
Verslagen en foto's Artemis proeven Utrecht en Drenthe JTGH 2014 20-11-2014
Jacht, beheer en schadebestrijding weer per direct stilgelegd per 20 november 2014 nieuwe uitbraak Vogelgriep 20-11-2014
Jachtverbod vogelgriep met ingang van 18 november 2014 opgeheven 18-11-2014
Akkoord bestrijding ganzen Zeeland 18-11-2014
Jachtverbod in geheel Nederland door ernstige vogelgriep uitbraak 16-11-2014
Uitnodiging JTGH-NOJG jachthondproeven Noord-Brabant 2015 16-11-2014
Uitnodiging JTGH/NOJG jachthondenproeven Friesland 2015 16-11-2014
Vogelbescherming dient zienswijze Oostvaardersplassen in 15-11-2014
Landelijke telling 2014 zomerganzen – groei populatie overzomerende ganzen vlakt af 15-11-2014
Eigendomsrecht wordt ernstig ingeperkt door verplicht afschotplan per wildsoort 14-11-2014
Beantwoording vragen over verspreiding van besmettelijke dierziekten door de jacht 13-11-2014
Beantwoording Kamervragen over trofeereizen 12-11-2014
Impressie van de Hoorzitting Ganzen van Provinciale Staten van Noord-Holland 11-11-2014
Twente Wild Tour vol mooie tradities 10-11-2013
Wasbeer in Nederland met wasberenspoelworm (Baylisascaris procyonis)  08-11-2014
12 november verschijnt het JachtWildKookBoek van Jaap Vissering 06-11-2014
Crowdfunding voor Hollands Wild 06-11-2014
Drenthe blijft wilde zwijnen weren, edelhert en damhert welkom 05-11-2014
Gelderland stemt in met Ganzenbeheerplan en perceelsgebonden ontheffing bij schade mogelijk 31-10-2014
Nadere informatie over ganzen bestrijding verordering Friesland 31-10-2014
Beantwoording Kamervragen met betrekking tot afschot van wilde zwijnen in de draag- en zoogtijd 29-12-2014
Tentoonstelling over de jacht in Gallerij Flatland te Amsterdam 29-10-2014
Officiële opening van het wildseizoen en de Twente Wild Tour 2014 door voorzitter NOJG Ger-Jan Oplaat 28-10-2014
Hubertusviering 2-11-2014 WBE de Moer in de Moer-Tilburg 28-10-2014
Nieuws Overleg Faunabeheereenheid Friesland Fryske Goazzenoanpak 2014-2016 25-10-2014
Uitnodiging Koppelwedstrijd JTG TIMING 2015 te Emmen 20-10-2014
Foto's diashow kleiduiven middag 04 oktober 2014 20-10-2014
Korte grofwildcursus jachtpraktijk en lange afstand schietcursus 20-10-2014
Bericht over afschot overwinterende ganzen 2014/2015 in Friesland. 19-10-2014
Schadebestrijding smienten in Noord-Holland verboden door rechter 18-10-2014
Aantalsontwikkeling van zoogdieren - Compendium voor de Leefomgeving 11-10-2014
Najaarsactiviteit regio Utrecht-Flevoland woensdagavond 29 oktober 2014 te Driebergen-Rijsenburg 10-10-2014
Risco op schade in fruit-, boom- en maïsteelt door halsbandparkiet 09-10-2014
Nadere informatie in relatie tot plaatsing van de vos op de landelijke vrijstellingslijst 09-10-2014
Uitnodiging kleiduiven schieten Regio Drenthe-Groningen 11 oktober 2014 09-10-2014
WBE Tsjonger en Ald Djip organiseert wildbuffet op 14 november 2014.pdf 04-10-2014
Uitnodiging JTG TIMING - JTGH ARTEMIS Jachthondenproeven Odoornerveen Drenthe 2014 04-10-2014
Standpunt Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer op de nieuwe wet Natuurbescherming 02-10-2014
Brief NMV aan Staatssecretaris Dijksma over behandelbedrag Faunafonds 30-09-2014
Provinciale Staten Friesland kiest toch voor winterrust ganzen vanaf 2016 27-09-2014
Gelderland twijfelt aan winterrust ganzen 27-09-2014
Uitnodiging Hubertusviering Rolduc Kerkrade op zondag 9 november 2014.pdf 27-09-2014
Limburgse land en Tuinbouwbond start meldpunt wilde zwijnen 26-09-2014
Helder en zorgvuldig ganzenbeleid nodig in Friesland 24-06-2014
Nieuw GE2 Jachthagelpatroon bij geweermakerij Elspeet 22-09-2014
Regionieuws Overijssel september 2014 21-09-2014
LTO Fryslân - Statenmarkt mist lijn - NOJG volgt de ontwikkelingen 19-09-2014
NMV teleurgesteld over advies voor ganzenbeleid van Faunabeheereenheid Gelderland 19-09-2014
Nieuwe cursus Kundigen Person 26 september te Amersfoort 19-09-2014
Onverstandig natuurbeleid oorzaak overlast ganzen in Zuid-Holland 18-09-2014
Gelders Faunabeheerplan grofwild 2014-2019 goedgekeurd 18-09-2014
Beheer van mouflons Gelderland noodzakelijk 16-09-2014
Jagersagenda & Jachtalmanak 2015 nu te verkrijgen 16-09-2014
Ziekten bij rode eekhoorns ? 15-09-2014
Wilde zwijnen na reddingsactie afgeschoten 15-09-2014
Geen winterrust voor ganzen in Overijssel 15-09-2014
Provincie Flevoland verleent ontheffing voor afschieten wilde zwijnen in het Kuinrebos 05-09-2014
Uitnodiging regio Utrecht-Flevoland voor de JTGH jachthondenproeven 2014 op zaterdag 18 oktober 2014 05-09-2014
Van plaag naar wintergast - toelichting NOJG-NMV-LTO Noord-Boerennatuur-KNJV en FPG 02-09-2014
Natuurmonumenten start een nieuwe achterban enquête over natuurbeheer 30-08-2014
Boeren tevreden - natuurorganisaties onthutst - afschot ganzen nu ook 's winters. 28-08-2014
Hoge Veluwe boos op nieuwe wetsvoorstellen wet natuurbescherming - Vissen is ook jacht 28-08-2014
Overijssel overweegt hard ingrijpen in ganzenstand op natuurterreinen 26-08-2014
Brief NOJG en Nederlandse Melkveehouders Vakbond aan provinciale staten in Friesland 24-08-2014
Invoering behandelbedrag Faunafonds per 1 oktober 2014 per schadegeval 23-08-2014
NOJG Regio Zuid-Holland zoekt bestuursleden 22-08-2014
Veel Duitse wilde zwijnen Thüringen te radioactief 20-08-2014
Wilde zwijnen veroorzaken ravage aan gewassen 16-08-2014
Proef het buitenleven 13 en 14 september georganiseerd WBE Kuinder en Linde 16-08-2014
Brucellose-monitoring wilde fauna uitgebreid met ingang van 1 juli 2014 12-08-2014
Ganzenbescherming in Friesland door druk van de Provincie om deel te nemen aan foerageergebieden 11-08-2014
Inventarisatie naar Friese ganzenfoerageergebieden succesvol 08-08-2014
Kleiduiven schietwedstrijd afdeling Overijssel 04102014 07-08-2014
Introductie van de meutemannen met honden voor de maïsjacht, drukjacht en bouwjacht, uniek in Nederland 01-08-2014
Discussie over betrouwbaarheid van ganzentellingen 01-08-2014
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer maken bezwaar tegen Overijssels ganzenbeleid 01-08-2014
Nieuwe ontwikkelingen Afrikaanse varkenspest uitbraak Letland 29-07-2014
Wild zwijn met trichine in Oostenrijk 21-07-2014
Landelijke Zomer telling ganzen door Jagers en Natuurorganisaties 19-07-2014
Natuurorganisaties willen onmiddellijk verbod imidacloprid 19-07-2014
Bezoek aan Amerikaanse professioneel trainer Jim Gonia in Seattle 18-07-2014
In Gelderland kan men op de Veluwe niet zonder de jacht op wilde zwijnen en herten. 18-07-2014
Mond- en - klauwzeer uitbraken in Tunesië 18-07-2014
Faunabeheereenheid Gelderland stelt werkplan voor beheer groot wild op 17-07-2014
Overeenstemming over ganzenbeleid Zuid-Holland 17-07-2014
LTO blijft inzetten op naleving wettelijke nulstand wild 16-07-2014
Provincies - geen EU-geld ganzenschade 11-07-2014
Europees beleid exoten vereist forse aanpassing van Nederlandse wetgeving 09-07-2014
Ook KNJV Friesland op -De Fryske Guozze aanpak 2014 -van Gedeputeerde Kramer. 09-07-2014
Nieuwe circulaire wapens en munitie 2014 zie ook belangrijkste punten jachtaktehouders CWM 2014 08-07-2014
De Acties tegen het doden van ganzen zijn deels naïef en vooral emotioneel 05-07-2014
Provincie Drenthe wil onder voorwaarden grote hoefdieren toestaan 05-07-2014
Boeren uit Faunafonds 04-07-2014
Uitnodiging Coupe Norma en Famielie Jagersdag  11 en 12  juli 2014 01-07-2014
Burgermeldpunt Wildlife Crime van start 01-07-2014
Staatsecretaris Dijksma wijst initiatiefnota Thieme op verbod jacht af 27-06-2014
Eerste resultaten van onderzoek naar Brucella bij wilde zwijnen in Nederland 27-06-2014
Friese ganzen aanpak schildert daadkracht maar op termijn sluiting van ganzenafschot in wintermaanden. 25-06-2014
Gewijzigde Wet natuurbescherming aan Tweede Kamer aangeboden 18-06-2014
Oproep Landelijk Bestuur  NOJG 17-06-2014
Faunabeheerplan Overijssel opnieuw ter inzage 17-06-2014
Sus Scrofa in de pot. Hoe je wild zwijn lekker klaar maakt’ 15-06-2014
Conceptverslag stakeholders bijeenkomst uitvoeringsregelgeving Wetsvoorstel natuurbescherming 15-06-2014
Dogmatische houding natuurclubs frustreert breed ganzenakkoord Friesland 15-06-2014
Gelderland garandeert winterrust ganzen niet 13-06-2014
Hollands Wild- breidt het assortiment met ganzenproducten uit 07-06-2014
Meer groenstroken langs akkers en ruimte voor ondernemers 07-06-2014
ARCHIEF NIEUWS NOJG