Uw partner in het Faunabeheer in Nederland
Ook forse toename van de wilde zwijnen in Belgisch Limburg

Ook forse toename van de wilde zwijnen in Belgisch Limburg

image_pdfimage_print

Het aantal wilde zwijnen in Belgisch-Limburg en de aangrenzende Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg neemt fors toe, zo blijkt uit de jaarlijkse afschotcijfers. In Limburg werden afgelopen jaar ruim 2.700 dieren afgeschoten, wat een stijging van 25 procent betekent.

Vanuit België rukken deze dieren ook steeds meer op naar onze zuidelijke provincies. Sinds 2006 maakt het wilde zwijn een comeback in Vlaanderen, vooral in de provincie Limburg. Hoewel het aantal wilde zwijnen op Vlaams grondgebied niet precies bekend is, groeit de populatie gestaag en verspreidt deze zich verder. In Belgisch Limburg, grenzend aan de Nederlandse provincies, bevinden zich de meeste everzwijnen. Ze worden zelfs steeds vaker gezien in stedelijke gebieden.

Om schade aan woonwijken en landbouw te minimaliseren, biedt de gemeente Genk jachtrechten voor ruim 600ha bossen om het wilde zwijnenbestand terug te dringen. De grootste populatie wilde zwijnen bevindt zich in de provincie Limburg, wat ook te zien is in de afschotcijfers. In 2023 werden 2.719 dieren afgeschoten, een stijging van 25 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De Voerstreek, grenzend aan Nederlands Zuid-Limburg, is een gebied waar ook veel wilde zwijnen zich ophouden en de grens oversteken naar het Heuvelland. Belgisch Noord-Limburg grenst aan varkensintensieve gebieden in Brabant en Limburg. De jaarlijkse monitoring van het afschot laat een stijgende trend zien, met een opvallende piek in 2021. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn een inhaalbeweging na de coronapandemie of omgevingsfactoren zoals klimaat en voedselbeschikbaarheid die de groei stimuleren.