Wijzigingen aanvraag Duitse jachtvergunning NordRhein-Westfalen met ingang van 15 februari 2024

image_pdfimage_print

JagdscheinVoor de aanvraag van een Duitse Jagdschein moet er vanaf 15 februari 2024 ook een betrouwbaarheidscontrole worden uitgevoerd. Zie hieronder de inhoud van de door ons vertaalde brief van het ministerie van Justitie in NordRhein-Westfalen (NRW)

Brief grubea32_240327-132927-860 van het ministerie van Justitie in NordRhein-Westfalen (NRW)

Aan:

de Districten en onafhankelijke steden en

– Lagere jachtautoriteiten – van de deelstaat NordRhein-Westfalen

 

Antecedentenonderzoek voor buitenlanders Jaarlijkse jachtvergunning Verduidelijking van het decreet van 15 februari 2024

Buitenlandse aanvragers (d.w.z. niet-Duitse staatsburgers in de zin van artikel 116 van de grondwet en geen mensen met een dubbele nationaliteit) kunnen een jachtvergunning voor buitenlanders krijgen in de vorm van een jaarlijkse jachtvergunning in overeenstemming met § 15 lid 6 van de federale jachtwet (BJagdG).

De weigeringsgronden voor de verkrijging van een jaarlijkse jachtvergunning voor buitenlanders op grond van § 17 BJagdG  gelden ook zonder beperking voor de buitenlandse aanvrager; Betrouwbaarheid en persoonlijke geschiktheid moeten worden gegeven. (vgl. Schuck/Tausch, 3e ed. 2019, BJagdG § 15 par. 17).

De verificatie van de betrouwbaarheid moet worden uitgevoerd door de overlegging van;

 • De Europese vuurwapenpas,
 • De overlegging van een Europees bewijs van goed gedrag (niet ouder dan 6 maanden) of
 • Door de onbeperkte informatie uit het strafregister van het land van herkomst in de Duitse taal of in de Duitse vertaling van de documenten die in een vreemde taal zijn opgesteld door Duitse of buitenlandse overheidsinstanties (bv. door de overheid aangestelde vertalers); die niet ouder mag zijn dan 6 maanden.

Bovendien moet volgens § 5 (5) van de wapenwet een onderzoek worden uitgevoerd bij het Bureau voor de bescherming van de grondwet, in het geval van buitenlanders is het Federaal Bureau voor de bescherming van de grondwet verantwoordelijk. Het verzoek wordt verzonden naar 1 B3@bfv.bund.de.Wat betekent dit voor de Nederlandse jagers die jagen of willen gaan jagen in NRW gebied.

Dat u het aanvraagformulier opvraagt of download van de betreffende Kreis waar u gaat jagen, want alleen daar alleen kunt een Jagdschein aanvragen.

De aanvraagformulieren kunnen per Kreis verschillen, zie als voorbeeld het aanvraagformulier van de Kreis Heinsberg opgemaakt als invulbaar Pdf.

Documenten en voorschriften voor buitenlanders die in het buitenland wonen en een jachtvergunning aanvragen in Duitsland:

 • Aanvraagformulier jachtvergunning (antragsformular jagdschein) (download via betreffende Kreis waar u gaat jagen en uw aanvraag moet indienen)
 • Identiteitsbewijs middels paspoort of ID-kaart (kopie voldoende)
 • Bewijs van een jachtexamen dat is behaald in Nederland (verplicht bij eerste afgifte) en/of een geldige jachtvergunning (omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit) afgegeven in Nederland.
 • Gegevens uit het strafregister van het land van herkomst (niet ouder dan 6 maanden) dit is dus nieuw. ( geldt niet voor een Tages-schein)

  • U kunt Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvraag indienen bij uw gemeente u vult dan alleen het voorblad de punten 1.1 en 1.2 geheel in en ondertekent dit op deze pagina, ga verder met
  • punt 2.1 Gegevens organisatie, hier vult de naam van het Kreisambt en alle adres gegevens in, geef hierbij wel duidelijk aan dat de VOG niet naar hen verstuurd moet worden, maar rechtstreeks aan u, daar u die moet inleveren met alle benodigde aanvraag documenten. Daar het Kreisambt uw aanvraag nog niet heeft ontvangen.
  • punt 2.2 Doel aanvraag in overige – omschrijving vult u in “Aanvraag Duitse jachtvergunning”;
  • punt 2.3 vult u “nee” in;
  • punt 2.4 vult u “nee” in;
  • punt 2.4b onder Goederen de punten 36 en 37 aanvinken.
  • Dan heeft alles in gevuld wat nodig is.
  • het kan zijn dat zij verlangen dat dit in het Duits vertaald moet worden, geef dan aan dat dit in andere plaatsen wel geaccepteerd wordt omdat dit ook in het Engels is opgesteld.
 • Duitse dag- of jaarlijkse jachtvergunningen (boekje), die al zijn afgegeven.
 • Bewijs van een voldoende jachtaansprakelijkheidsverzekering. (minimaal € 500.000 voor personenschade en € 50.000,- zaak schade).
 • Schriftelijke uitnodiging voor de jacht (hierin moet duidelijk worden vermeld dat de jacht in het district waar de jacht zal plaatsvinden; anders moet de aanvraag. worden afgewezen wegens gebrek aan verantwoordelijkheid.
 • Bij eerste afgifte bovendien: examencertificaat, eventueel bewijs van een gekwalificeerd persoon, foto.

Reacties zijn gesloten.