Raadpleging nieuw wolvenbeleid is rond in Gelderland

image_pdfimage_print

De consultatie over ‘Grenzen aan de wolf in Gelderland’ is afgerond. Het bestuur van provincie Gelderland bezig is met het ontwikkelen van een nieuw wolvenbeleid en dat er recentelijk een consultatie heeft plaatsgevonden over dit beleid.
Hier zijn enkele punten die naar voren komen:

1. **Beleidsdoelen:** Het bestuur van Gelderland wil grenzen stellen aan de wolf door middel van betere preventie, het aanpakken van probleemwolven en op termijn populatiebeheer.

2. **Consultatieproces:** De consultatie over het beleid met betrekking tot de wolf is afgerond, en het lijkt erop dat het een zorgvuldig proces was gezien de beladen aard van het onderwerp. Statenleden hebben zich voorbereid op de bespreking van het beleid door onder andere een schapenhouder te bezoeken en te overleggen met de Gelderse Wolvencommissie.

3. **Moties tijdens Statenvergadering:** Tijdens de Statenvergadering zijn vier moties ingediend. Drie ervan zijn niet aangenomen, en één motie wordt bij de volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht. Deze motie roept op tot het beheren van probleemwolven en het lobbyen voor een lagere beschermde status.

4. **Faunabeheerplan:** Gelderland is in overleg met de faunabeheereenheid over de uitvoering van praktisch beheer van probleemwolven. Zodra het faunabeheerplan is opgesteld, streeft de provincie naar een vergunning voor de aanpak van probleemwolven in heel Gelderland.

5. **Subsidieregeling wolfwerende maatregelen:** Er wordt gesproken over het verbreden van de subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen naar heel Gelderland en alle houders van weidedieren. Er is een voorstel om extra middelen beschikbaar te stellen voor deze subsidieregeling.

6. **Lobby voor beschermde status:** Het Gelders bestuur lobbyt om de beschermde status van de wolf te verlagen. Er is een brief gestuurd naar minister Van der Wal en Adema, en er zal op 2 april een petitie worden aangeboden aan de Tweede Kamer om de zorgen van inwoners over te brengen en aandacht te vragen voor een lagere beschermde status van de wolf.

Kortom, Gelderland lijkt actief bezig te zijn met het ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid met betrekking tot wolven, waarbij ze rekening houden met de verschillende standpunten en uitdagingen rondom dit onderwerp.

Bron: Provincie Gelderland

Reacties zijn gesloten.