• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

De VVD in het Limburgs Parlement gaat het initiatief nemen om de nieuwe jachtregels van de provincie Limburg terug te draaien.

Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet zeker, zo laat VVD-statenlid Herman Nijskens weten. Hij wil ook de gesprekken van gedeputeerde Geert Gabriëls met de jagers afwachten. Fazant en haas Met de nieuwe regels versterkt het provinciebestuur de greep op de jacht door lokale wildbeheereenheden. Vanaf 1 november mogen…

Lees verder

Brief gedeputeerde Gabriëls – verhuur jachtrechten provinciale gronden Limburg.

Mededeling portefeuillehouder verhuur jachtrechten provinciale gronden, brief gedeputeerde Gabriëls van 14-10-2021 (DOC-00186294) .pdf Met deze brief informeren wij u over de verhuur van jachtrechten op provinciale gronden. De jachthuurovereenkomsten, inclusief beheer en schadebestrijding, op provinciale gronden, zoals afgesloten met de lokale Wildbeheereenheden, zijn verlopen per 30 september j.l. Deze overeenkomsten…

Lees verder

Vogelgriep vastgesteld bij zwanen en eenden in Heeten (Overijssel): jachtrestricties in 10 kilometerzone

Nieuwsbericht | 24-08-2021 | 11:15 In Heeten (provincie Overijsel) is bij sierwatervogels van een vogelhouder vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle circa 665 sierwatervogels van de besmette locatie geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de…

Lees verder

VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OPLEIDINGEN (M/V) STICHTING JACHTOPLEIDINGEN NEDERLAND

VACATURE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OPLEIDINGEN (M/V) Wie zijn wij? De Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) verzorgt de basisopleiding voor het wettelijk verplichte jachtexamen. Daarnaast ontwikkelt en organiseert de SJN nog meer cursussen en examens op het gebied van jacht en faunabeheer. De SJN bestaat uit een bestuur en een kleine bureau-organisatie en…

Lees verder

DWHC – Hazenpest gevonden in Zuid-Holland

Bericht: DWHC 12 april 2021 Bij het onderzoek zijn verschillende doodsoorzaken vastgesteld, zoals  kanker (2x) en besmetting met diverse bacteriën (waaronder Mannheimia, Pasteurella, Yersina pseudotuberculosis en Francisella tularensis ). Bij 5 hazen is dit jaar hazenpest (tularemie) vastgesteld. Deze kwamen uit gebieden waar hazenpest al eerder was gevonden, met 1…

Lees verder

Werkwijze Korpscheftaken voor het verstrekken van Jachtakten en wapenvergunningen en Europese vuurwapenpassen vanaf 3 maart 2021

logo politie

Binnen de teams korpscheftaken zal vanaf 3 maart een eerste start worden gemaakt met het verstrekken van jachtakten en wapenvergunningen en Europese vuurwapenpassen. Afgifte geschiedt n.a.v. eerder ingezonden stukken en na afrekening aan de balie. De afgifte hiervan door de teams starten met in acht neming van de coronamaatregelen, zoals…

Lees verder

Corona en de werkwijze teams Korpscheftaken i.v.m. verlengen Jachtakten/Verloven

logo politie

Geachte besturen,   Zoals we eerder hebben gemeld, raken de maatregelen die genomen zijn in het licht van Corona ook de uitvoering van korpscheftaken. Inmiddels bereiken mij vragen van uw verenigingen en daarom stuur ik u dit tussentijds bericht. Wij hebben hierover afstemming met de minister van Justitie en Veiligheid.…

Lees verder

Verlenging Jachtakte 2021 Limburg voorlopig opgeschorst i.v.m. verlenging landelijke corvid-19 maatregelen

logo politie

Zie het bericht wat via Facebook: www.facebook.com/vergunningenverloven gepubliceerd is door Team Korpscheftaken Limburg VERLENGING LANDELIJKE COVID-19 MAATREGELEN; Gelet op bovengenoemde verlenging zal de huidige handelswijze van de afdeling Korpscheftaken t/m 9 februari ook ongewijzigd blijven. Kort samengevat zijn contacten in persoon, anders dan strikt noodzakelijk, niet mogelijk. Dit betekend dat…

Lees verder

Jachtbeperkingen als gevolg van vogelgriep worden ingetrokken

Overheid

Bron: Rijksoverheid-Regeling tot wijziging van een aantal regelingen met betrekking tot aviaire influenza Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bekendgemaakt wanneer de maatregelen rondom de pluimveehouderijen die met vogelgriep besmet waren ingetrokken worden. In de zone van 10 kilometer rondom deze bedrijven was door de beperkingen ook een gedeeltelijk…

Lees verder

Brief NOJG aan Minister Schouten LNV inzake aanwijzen haas en konijn als rode lijst soorten

NOJG logo

  Aan Mevr. Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC  Den Haag   Haaksbergen november 2020   Excellentie,  Het Bestuur van de NOJG is onaangenaam verrast en ernstig teleurgesteld over de plaatsing van de haas en het konijn op de Rode lijst. Weliswaar stellen wij vast,…

Lees verder