• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Faunabeheereenheid Noord-Brabant mag zonder toestemming grondeigenaar team inzetten voor beheer wilde zwijnen

Etend wild zwijn

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op verzoek van de provinciale Faunabeheereenheid (FBE) toestemming gegeven voor de inzet van een team dat helpt bij het beheer van wilde zwijnen. Indien nodig is daar geen toestemming van de grondgebruiker of jachthouder voor nodig. Het beheer van wilde zwijnen in Noord-Brabant blijft…

Lees verder

Ruimte voor edelhert in circa 5000 hectare natuur in Flevoland

  De Faunabeheereenheid Flevoland stelt in een Faunabeheerplan Edelherten voor om binnen de provincie circa 5.000 hectare aan natuurgebieden aan te wijzen waar de aanwezigheid van deze hertensoort wordt getolereerd. Het gaat om gebieden langs de randmeren. Het beheerplan wordt in het najaar van 2021 voorgelegd aan het college van…

Lees verder

Interventieteam wilde zwijnen in Noord-Brabant

provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op verzoek van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant toestemming verleend voor de inzet van een interventieteam wilde zwijnen. Beheer van wilde zwijnen is belangrijk om de kans op introductie van de Afrikaanse Varkenspest zo klein mogelijk te maken, het risico op aanrijdingen te beperken en om schade…

Lees verder

Provincie Noord-Holland keurt ganzenbeheerplan goed

Provincie Noord-holland

(14 juli 2021) Om ook de komende jaren ervoor te zorgen dat de overlast van ganzen niet toeneemt, heeft provincie Noord-Holland het nieuwe ganzenbeheerplan goedgekeurd. Door naast bestaande maatregelen in een aantal Europees beschermde Natura 2000-gebieden ook gericht uitvoerders in te zetten, moet schade aan natuur en landbouw door ganzenvraat verder…

Lees verder

Reewild beheer weer toegestaan op Ameland: 14 aanrijdingen in halfjaar

  Na een halfjaar van ergernis tussen de provinciale en de lokale beheerders, worden er sinds kort weer reeën geschoten op Ameland. De jacht lag stil, omdat de provinciale faunabeheerders vonden dat er alleen reeën mochten worden geschoten op locaties (zgn. hotspots) waar ze de verkeersveiligheid in gevaar brachten.  …

Lees verder

Op de Veluwe dienen conform het Faunabeheerplan veel meer wilde zwijnen, edelherten en damherten geschoten te worden.

06 July 2021 FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND PUBLICEERT WERKPLANNEN GROTE HOEFDIEREN SEIZOEN 2021/2022   De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) coördineert de uitvoering van alle vormen van het faunabeheer in de provincie Gelderland. Het Algemeen bestuur van de FBE heeft de werkplannen 2021-2022 voor de diersoorten edelhert, damhert en wild zwijn vastgesteld. In deze…

Lees verder

Faunabeheereenheid krijgt opdracht gedeelte van de damherten bij Katlijk en Oranjewoud af te schieten

De aantallen damherten bij Katlijk en Oranjewoud moet veel kleiner worden. Dat vindt gedeputeerde Klaas Fokkinga. Hij heeft de Faunabeheereenheid (FBE) opdracht gegeven de dieren af te schieten, zodat er ongeveer tachtig tot negentig damherten overblijven. In 2018 werden er zo’n tweehonderd damherten geteld, dit kunnen er nu gemakkelijk meer…

Lees verder

Wildbeheer Moergestel geeft uitleg over jacht in de gemeente Oisterwijk

Bron: Oisterwijk nieuws Naar aanleiding van eerdere klachten van inwoners over de jacht op reeën in recreatieve gebieden in Oisterwijk, heeft Co Rijnen namens Wildbeheer Eenheid Moergestel e.o. (WBE) enige uitleg gegeven over zowel de redenen van beheer op reewild, als over de diverse vormen van jacht. In reactie op…

Lees verder

WBE Flevoland: nieuwe ontheffing jacht grauwe gans onwerkbaar

Grauweganzen Koppel

De Wildbeheereenheid Flevoland is bepaald niet te spreken over de aanpassingen die de provincie Flevoland heeft gedaan in de ontheffing voor de bestrijding van de grauwe gans. Er mogen nu nog maar vijf ganzen per ‘verjaagactie’ worden afgeschoten. “Met deze ontheffing is gewoon niet te werken”, aldus bestuurslid Donald Buijtendorp…

Lees verder

Rechter verbiedt afschieten reeën in provincie Groningen – geen actueel faunabeheerplan

Geplaatst: 23/06/2021    De rechtbank Noord-Nederland heeft de vergunning die de provincie Groningen verleende voor het afschieten van 890 reeën geschorst. De vergunning was verleend tot eind maart 2022 met het oog op de verkeersveiligheid.  De rechter werd voor de vraag gesteld of de afschotvergunning in overeenstemming was met de…

Lees verder

Nederlandse jager vrijgesproken van doodschieten Duitse wolf die jachthonden aanviel

Een Duitse rechter heeft een Nederlander vrijgesproken die begin 2019 een wolf doodschoot tijdens een jachtpartij in de buurt van Berlijn. Jan Boomkamp (71) uit Enschede móést het beest naar eigen zeggen wel doodschieten omdat het enkele jachthonden aanviel en zich niet liet verjagen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) overtrad…

Lees verder

Hooltwark in actie in het landschappelijk natuurbeheer-zoekt vrijwilligers!!

Hooltwark in actie in het landschappelijk natuurbeheer!! Met de nu al meer dan een jaar durende corona-epidemie zijn we als natuurvereniging flink beperkt in de mogelijke activiteiten. Met het voortgaan van de vaccinaties tegen corona is er straks waarschijnlijk toch weer wat uitzicht op een normaler leven. En daar willen…

Lees verder

Provincie Noord-Holland heeft tegemoetkoming in ganzenschade gewijzigd.

De provincie Noord-Holland heeft de beleidsregel voor tegemoetkoming in ganzenschade gewijzigd. De provincie gaat een hoger eigen risico inhouden op tegemoetkomingen in schade veroorzaakt door grauwe ganzen, kolganzen en  brandganzen. Volgens de provincie hebben boeren voldoende mogelijkheden om de schade te beperken of te voorkomen omdat voor deze diersoorten een…

Lees verder

image_pdfimage_print