• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

KUIKENS IN HET LAND – POES IN DE MAND

Uit onderzoek blijkt dat huis- en boerderijkatten ’s nachts kilometers afleggen door de weilanden. Ze gaan dan ook op jacht. Meestal staan muizen op het menu. Maar instinctief jagen ze ook op jonge kuikens van weidevogels. Kattenbezitters zijn zich niet bewust dat hun huisdier ‘s nachts grote afstanden aflegt en daarbij ook kuikens pakt. Daarom is het advies: kuikens in het land, poes in de mand.

Het gaat niet goed met de weidevogelstand en voor kuikens is het moeilijk om groot te worden. Dit komt door verschillende oorzaken. Een daarvan zijn de predatoren. Ook katten hebben hierin een aandeel. ‘s Nachts zijn de kuikens op de grond extra kwetsbaar omdat hun ouders het gevaar niet kunnen zien aankomen en zo de aanvaller niet kunnen wegjagen. Het is alle hens aan dek voor de weidevogels. We moeten daarom uitleggen waarom het wenselijk is om de huisdieren in het donker binnen te houden. Dat helpt de weidevogelpopulatie.

Het is een gevoelig onderwerp, omdat mensen erg gehecht zijn aan hun kat. Die willen ze niet zomaar aan banden leggen. Bovendien is de bewustwording er niet dat kuikens ten prooi vallen aan poezen. Ze willen ook niet zien dat hun huisdier een onschuldig kuikentje in de bek heeft. Dat beeld van een niets ontziende rover zal het liefst genegeerd worden onder het mom van ‘onze kat doet zoiets niet’. In plaats van afschrikwekkende beelden van een roofdier, kiezen we voor opvallende beelden en humor.

COMMUNICATIEDOEL

 • Bewustwording bij kattenbezitters op het platteland en aan de rand van steden en grote plaatsen dat hun huisdier ‘s nachts grote afstanden aflegt door de weilanden.
 • Bewustwording bij deze kattenbezitters dat hun huisdier roofdiergedrag vertoont en ook kuikens van weidevogels pakt.
 • Bereidheid creëren bij deze kattenbezitters om hun huisdier ‘s nachts binnen te houden gedurende het weidevogelseizoen wanneer er kuikens zijn, van begin april tot juli.

KERNBOODSCHAP

 • Lang: Katten leggen ’s nachts grote afstanden door de weilanden af.

Hierbij pakken ze ook kuikens van weidevogels die het al zo moeilijk hebben. Houd daarom gedurende het weidevogelseizoen van april tot juli ’s nachts de katten binnen.

 • Kort: Kuikens in het land, kat in de mand.

DOELGROEPEN

Primaire doelgroep

 • Kattenbezitters in Fryslân en geheel het land en voornamelijk op het platteland
 • Leeftijd: 25-75 jaar

Secundair

 • Vogel- en natuurliefhebbers
 • Niet-kattenbezitters in de provincie

Intermediairs

 • Bond Friese Vogelwachten
 • Provincie Fryslân
 • Agrarische collectieven, Kollektivenberied Fryslân, BoerenNatuur
 • Terreinbeherende organisaties (o.a. Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Friesland)
 • Gemeenten
 • Influencers
 • Jagersvereniging, wildbeheereenheden
 • Boerenorganisaties (o.a. LTO Noord, NMV, NAV )
 • Dierenwinkels
 • Media

COMMUNICATIESTRATEGIE

Met opvallende campagnemiddelen bewustwording creëren en mensen ervan overtuigen hun katten ’s nachts binnen te houden van april-juli.

Campagne

We kiezen voor één bekende Fries die het gezicht van de campagne wordt. Dat is Emiel Stoffers, zanger van de band De Hûnekop. Hij is vanuit zijn band populair onder de doelgroep 15-40 jaar. Op Omrop Fryslân heeft hij het programma ‘Buorkje foar begjinners’ gepresenteerd. Daarmee is hij bekend geworden bij de oudere doelgroep 40-75 jaar.

Filmpjes

De filmopnamen zijn op de boerderij van Albert van der Ploeg in Readtsjerk. Op zijn bekende wijze, humoristisch en ongepolijst, zal Emiel Stoffers de kijkers erop aanspreken de katten ’s nachts binnen te houden.We maken filmpjes van verschillende lengtes. Een langer filmpje van ongeveer 2 minuten waarmee we de campagne starten en afgeleiden daarvan voor de vervolgcampagne.

Website

De website poesindemand.nl is de spil in de campagne. Alle communicatie- middelen vinden aansluiting op de website. In alle middelen verwijzen we naar de website voor meer informatie. De call to action is vooral belangrijk bij kleine online advertenties en berichten op sociale media. De website is het centrum van alle filmpjes, persberichten en achtergrondinformatie.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.