Lidmaatschap NOJG

Als U lid wilt worden van de NOJG dan verkrijgt U:

• Belangenbehartiging in de provincies en ook in Den Haag
• Voorlichting  en alle relevante informatie over jacht, beheer en schadebestrijding, wildbeheereenheid, wildhygiëne, wapens in Nederland en uw provincie via onze website
• Elke 2 maanden ons verenigingsblad Jacht&Beheer, dus 6 keer per jaar.
• Antwoord op al uw vragen over de Jacht en Faunabeheer en schadebestrijding
• Maandelijks een Nieuwsbrief met het laatste nieuws
• U kunt alle benodigde formulieren die voor jacht, beheer en schadebestrijding nodig zijn downloaden van de site
• Oefendagen en wedstrijden voor jachtschieten die door de regionale regio’s worden georganiseerd.
• Meer informatie omtrent een lidmaatschap van NOJG vindt u op onze informatie pagina. 

Wenst u lid te worden van NOJG dan kunt u het aanvraagformulier lidmaatschap NOJG invullen.

Lidmaatschap:

Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) en de WA jachtverzekering loopt van 1 april tot 1 april (ongeacht op welk moment je in dat jaar je verzekert of lid wordt.
Opzeggen lidmaatschap en/of verzekeringen dient schriftelijk te geschieden voor 1 december bij het bureau van de NOJG.

Contributiekosten**

De contributie van het lidmaatschap van de NOJG bedraagt op jaarbasis € 50,- inclusief een rechtsbijstandverzekering, ook voor strafrechtsbijstand. **

Indien je als lid woonachtig bent in het buitenland of je daar vestigt, betekent dit dat er wel extra portokosten  (7 x € 3,–= € 21,–) in rekening gebracht gaan worden voor het periodiek tijdschrift Jacht&Beheer van de NOJG.

Jachtverzekering: 

Premiebedragen per 1-4-2018, ongewijzigd.

Zie onderstaand overzicht.

Basisdekking

Verzekerd bedrag en maximum per jaar  Dekkingsgebied      Jaarpremie*
€ 1.250.000,00 per aanspraak en maximaal € 2.500.000,00 per jaar Europa € 29,00
Uitbreiding van dekking (facultatief)
Verzekerden hebben de mogelijkheid om de verzekering uit te breiden naar werelddekking en/of het verzekerd bedrag te verhogen, mits verzekerde zich hiervoor uitdrukkelijk heeft opgegeven.
Verzekerd bedrag en maximum per jaar  Dekkingsgebied    Jaarpremie**
€ 1.250.000,00 per aanspraak en maximaal € 2.500.000,00 per jaar Wereld € 56,00
€ 3.000.000,00 per aanspraak en maximaal per jaar Europa € 36,00
Wereld € 75,00
€ 6.000.000,00 per aanspraak en maximaal per jaar Europa € 60,00
Wereld € 96,00
** premies zijn inclusief assurantiebelasting

Voor de hierboven omschreven “uitbreiding van de dekking” dient een apart verzekeringsbewijs te worden afgegeven, waarin de “uitbreiding van de dekking”, zijnde dekkingsgebied en verzekerd bedrag, zijn vermeld en welke door assuradeuren wordt getekend.

Wilt U uw verzekerd bedrag of looptijd wijzigen of moet er werelddekking zijn dan kunt u dit zelf wijzigen door het speciale wijzigingsformulier WA Jacht te gebruiken

Volledige voorwaarden

Er zijn niet alleen inhoudelijke wijzigingen en duidelijkere omschrijvingen doorgevoerd. Ook zijn artikelen toegevoegd die voortkomen uit de privacy- en sanctiewetgeving.De volledige voorwaarden kunt u vinden op onze website onder  NOJG Algemeen/verzekeringen NOJG.

Gezinslid:

Inwonende gezinsleden kunnen ook heel voordelig lid worden van de NOJG. Als een inwonend gezinslid geen jachtverzekering heeft bedraagt de contributie € 25,– per jaar. Heeft een inwonend gezinslid wel een jachtverzekering, dan dient hiervoor de helft aan contributie en  € 29,– voor de jachtverzekering voor te worden betaald, dus totaal € 54,– (€25,- + € 29,-)

Factuur:

Na aanmelding als lid ontvangt U via de mail een link toegezonden om de betaling ( lidmaatschap en evt. benodigde verzekering) via “Ideal”te voldoen van de NOJG. Na betaling hiervan, krijgt U indien van toepassing uw verzekeringsbewijs(en) ook via de mail direct toegezonden.

Wijzigingen adresgegevens of emailadres

Hiermee kunt u via het speciale wijzigingsformulier opgeven als U adres of emailadres wijzigt, dit is ook belangrijk voor het emailadres voor de nieuwsbrief NOJG

Opzeggen lidmaatschap van de NOJG:

Dit dient schriftelijk voor 1 december te gebeuren aan het secretariaat van de NOJG, Postbus 72, 7480 AB Haaksbergen.

Automatische incasso:

De contributie en/of verzekeringen zullen door de NOJG automatisch geïncasseerd worden na datum ingang lidmaatschap via bankrekeningnummer van het door u opgegeven bankrekeningnummer.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.